Підписатись
Філіпова Н.В. / Filipova N.V.
Філіпова Н.В. / Filipova N.V.
Chernihiv Polytechnic National University
Підтверджена електронна адреса в stu.cn.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Зміна співвідношення понять державне управління, публічне адміністрування, публічне управління в системі суспільно-політичної трансформації
НВ Філіпова
Державне управління: удосконалення та розвиток, 2015
832015
HR-менеджмент у публічному управлінні
ОМ Руденко, СВ Штурхецький, ОВ Шершньова, НВ Філіпова
ОМ Руденко, СВ Штурхецький, ОВ Шершньова, НВ Філіпова/навчальний посібник …, 2016
212016
Аналіз теоретичних підходів до визначення сутності складових дефініцій публічного управління та адміністрування
ОВ Михайловська, НВ Філіпова, ЛС Ладонько, НВ Ткаленко
Університетські наукові записки, 241-253, 2016
122016
Zmina spivvidnoshennia poniat" derzhavne upravlinnia"," publichne administruvannia"," publichne upravlinnia" v systemi suspilno-politychnoi transformatsii [Changing the …
NV Filipova
Derzhavne upravlinnia: udoskonalennia ta rozvytok 6, 2015
102015
Analiz teoretychnykh pidkhodiv do vyznachennia sutnosti skladovykh definitsii publichnoho upravlinnia ta administruvannia [Analysis of theoretical approaches to defining the …
OV Mykhailovska, LSL Filipova, T NV
Universytetski naukovi zapysky–University research notes 58, 241-253, 2016
72016
Роль та функції місцевого самоврядування в системі публічної влади України
ЛС Ладонько, АВ Кунденко, ОВ Михайловська, НВ Філіпова
Теорія та практика державного управління, 2016
62016
Publicprivate partnerships as a financial mechanism of providing innovative development of the national economy
NV Filipova, HV Starchenko
Infrastruktura rynku–Market Infrastructure 33, 125-132, 2019
52019
Механізм державного регулювання інноваційної діяльності
N Filippova
Наукові праці Кіровоградського національного технічного університету …, 2012
52012
Теоретичні засади стратегії фінансового забезпечення розвитку сфери охорони здоров’я
НВ Філіпова, ОВ Михайловська
Проблеми сучасних трансформацій. Серія: економіка та управління, 2022
42022
Досвід європейських країн у фінансуванні охорони здоров’я
НВ Філіпова
ВІСНИК, 6315, 2020
42020
Ідентифікації фінансового стану на основі балансових моделей
О Демченко, Н Філіповач
Молодий вчений, 472-476, 2019
42019
Менеджмент: теорія та практика
ЛС Ладонько, ОВ Михайловська, НВ Філіпова
Київ: Кондор, 2015
42015
Проблеми та перспективи розвитку державно-приватного партнерства в Україні
НВ Філіпова
Чернігівський науковий часопис. Серія 1: Економіка і управління, 57-61, 2015
42015
Stratehiia finansovoho zabezpechennia innovatsiinoho rozvytku sfery okhorony zdorovia [Strategy of financial support for innovative development of the health care sector]
NV Filipova
Doctor’s thesis 08.00. 08. Chernihiv [in Ukrainian], 2021
32021
Актуальні проблеми та перспективи розвитку електронного урядування в Україні
В Жовток, Н Філіпова
ΛΌГOΣ. МИСТЕЦТВО НАУКОВОЇ ДУМКИ, 21-24, 2020
32020
Публічне управління та адміністрування: словник-довідник
ОМ Руденко, НВ Ткаленко, ОВ Шершньова, НВ Філіпова, ВД Бакуменко
Київ: Кондор, 2016
32016
State management of innovative activity in Ukraine
L Ladonko, O Mykhailovska, N Filippova, N Tkalenko
Research and Publishing Center «Colloquium»: San Francisco, Califonia, USA, 2015
32015
Регулювання державно-приватного партнерства в Україні
НВ Філіпова
Науковий вісник Чернігівського державного інституту економіки і управління …, 2014
32014
ДЕРЖАВНО-ПРИВАТНЕ ПАРТНЕРСТВО ЯК ФІНАНСОВИЙ МЕХАНІЗМ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ
ІНФРАСТРУКТУРА РИНКУ, 125-132, 0
3*
Управління фінансовим забезпеченням розвитку охорони здоров’я
НВ Філіпова
Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки, 302-307, 2021
22021
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20