Оксана Речун Oksana Rechun Оксана Речун
Оксана Речун Oksana Rechun Оксана Речун
Луцький НТУ
Підтверджена електронна адреса в lntu.edu.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Товарознавчий аспект виробництва та споживання бiодизельного палива: монографiя
ВВ Ткачук
Луцьк: РВВ ЛНТУ 48, 70-73, 2011
92011
Assessment of the quality of alternative fuels for gasoline engines
V Tkachuk, T Bozhydarnik, O Rechun, T Karavayev, N Merezhko
Design, Simulation, Manufacturing: The Innovation Exchange, 871-881, 2019
72019
Проблеми і перспективи формування та розвитку ринку біопалив в Україні
ТВ Божидарнік, ВВ Ткачук, ОЮ Речун
Економічний часопис-ХХІ, 45-48, 2014
52014
Територіальна організація роздрібної торговельної мережі: методика оцінки та напрями вдосконалення
Л Ковальська, О Речун
Економіст, 53-55, 2014
42014
Стратегічні імперативи розвитку роздрібної торговельної мережі регіонів
ОЮ Чужкова
Економічний форум, 236-247, 2012
42012
Чинники формування територіальної організації роздрібної торговельної мережі
ОЮ Чужкова
Збірник наукових праць Луцького національного технічного університету …, 2010
32010
Аналіз та оцінка підприємницької діяльності об’єктів роздрібної торгівлі у регіонах держави
ОЮ Речун
Економічний форум, 132-139, 2017
22017
Роздрібна торгівля: сутність, оцінка та напрями розвитку
ЛЛ Ковальська, ОЮ Речун
Економічний форум, 61-67, 2016
22016
Теоретичні дослідження територіальної організації роздрібної торговельної мережі
ОЮ Чужкова
Вісник Дніпропетровського ун у.—2010.—Вип 4 (2), 35-40, 2010
22010
Процес побудови регіональної логістичної системи торгівлі
ОЮ Чужкова
Логістика: теорія та практика, 144-151, 2001
22001
Формування політики підприємств у сфері автоматичної ідентифікації та штрихового кодування [Електронний ресурс]
ОЮ Чужкова
Режим доступу: http://www. nbuv. gov. ua/portal/soc_gum/en_em/2008_5_2 …, 0
2
Особливості кодування легкових автомобілів за «Українською класифікацією товарів зовнішньоекономічної діяльності» в процесі митного оформлення при їх переміщенні через митний …
ОЮ Чужкова, АО Князьков
Міжвузівський зб. наук. пр.«Наукові нотатки».–Вип 18, 426-431, 0
2
ФОРМУВАННЯ РИНКУ ТЕХНІЧНИХ КУЛЬТУР В УКРАЇНІ
СВ Ягелюк, ВВ Ткачук, ОЮ Речун
Технічні науки та технології, 195-205, 2018
12018
Проектування логістичної системи роздрібної торговельної мережі регіонів України
ЛЛ Ковальська, ОЮ Речун
Актуальні проблеми економіки, 113-119, 2017
12017
Стратегічна спрямованість розвитку роздрібної торговельної мережі
ОЮ Речун
Товарознавчий вісник, 173-184, 2014
12014
Підходи до сутнісної характеристики товаропостачання у торгівлю
ЛЛ Ковальська, ОЮ Чужкова
ЛНТУ, 2009
12009
Influence of High-Octane Bioadditives on Physical and Chemical Properties of Low-Octane Gasoline
V Romanchuk, O Rechun, O Zolotariova
Advances in Design, Simulation and Manufacturing III: Proceedings of the 3rd …, 2020
2020
Influence of High-Octane Bioadditives on Physical and Chemical Properties of Low-Octane Gasoline
N Merezhko, V Tkachuk, V Romanchuk, O Rechun, O Zolotariova
Design, Simulation, Manufacturing: The Innovation Exchange, 367-376, 2020
2020
Дослідження сучасних проблем українського ринку целюлозно-паперової продукції
В ТКАЧУК, О РЕЧУН, О ПРЯДКО
Товарознавчий вісник 1 (12), 256-262, 2019
2019
Infrared Spectroscopy of Gasolines with Addition of Ethanol
N Merezhko, V Tkachuk, O Rechun, V Zagoruiko, O Priadko
Grabchenko’s International Conference on Advanced Manufacturing Processes …, 2019
2019
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20