Олександр Васильович Мудрак
Олександр Васильович Мудрак
Oleksandr Mudrak / orcid.org. 0000-0002-1776-6120 КВНЗ" Вінницька академія неперервної освіти"
Verified email at mail3.nest.vn.ua - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Агроекологічний моніторинг та паспортизація сільськогосподарських земель
ВП Патика, ОГ Тараріко, ОВ Мудрак
К.: Фітосоціоцентр, 0
76*
Збалансований розвиток екомережі Поділля: стан, проблеми, перспективи: монографія
ОВ Мудрак
Вінниця:«СПД Главацька РВ 914, 2012
252012
Середнє Придністров'я: монографія/за ред. Г.І. Денисика
ГІ Денисик, ОВ Мудрак, ВС Поліщук
Видавець: Вінниця: ПП "Видавництво "Теза", 2007
22*2007
Інтегроване управління та поводження з твердими побутовими відходами на Вінниччині
ВГ Петрук, ОВ Мудрак, ОГ Яворська, ВВ Черній, СМ Кватернюк, ...
ВНТУ, 2007
142007
Особливості збереження біорізноманіття Поділля: теорія і практика
ОВ Мудрак, ГВ Мудрак
ОВ Мудрак, ГВ Мудрак [Монографія]–Вінниця: ТОВ «Нілан–ЛТД, 2013
132013
Екологія
ОВ Мудрак
Вінниця: ВАТ «Міська друкарня».–2011.–520 с, 2006
102006
Еталони природи Вінниччини
ОВ Мудрак, ГВ Мудрак, ВМ Поліщук, СЛ Кушнір, ЮА Єлісавенко, ...
82016
Раритети тваринного світу Поділля: стан, загрози, збереження
ОВ Мудрак, АВ Мудрак, OV Mudrak, ОА Матвійчук, АА Матвейчук, ...
Вінниця: ТОВ “Нілан-ЛТД”, 2015
72015
Методика створення екологічних паспортів заповідних об’єктів. Наукові доповіді НУБіП. 2009. Вип. 4 (16). URL
ОВ Мудрак
Наукові доповіді НУБІП 4 (16), 2009-4, 2009
72009
Флористична різноманітність Поділля, її оцінка та структурно-порівняльний аналіз
ОВ Мудрак, ГО БІЛЯВСЬКИЙ, ОМ НАГОРНЮК
Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування …, 2010
62010
Екологічний вісник
ОВ Мудрак
Принципи, ресурси та шляхи формування екологічної мережі Вінниччини у …, 2009
6*2009
Удосконалення екологічного моніторингу для забезпечення збалансованого розвитку агросфери Поділля
ГО Білявський, ОВ Мудрак
Вісник ХНАУ, 175-183, 2009
62009
Екологічний вісник
ОВ Мудрак
Інноваційні підходи щодо створення національної системи природних парків як …, 2007
6*2007
Інноваційні підходи щодо створення раціональної системи природних парків як об'єктів регіональної екологічної мережі (на прикладі Поділля)
ОВ Мудрак
Екологічний вісник 6, 46, 2007
62007
Екологічний вісник
ОВ Мудрак, АМ Дручинський
Дієвість регіональної екологічної політики в Польщі очима представників …, 2006
6*2006
Екологічний вісник
ОВ Мудрак, ЛМ Кирилюк, ЄІ Ворона
Перспективи створення національного природного парку “Подільське Полісся”, С …, 2005
6*2005
Екологічний вісник
ОВ Мудрак
Екологічні проблеми малих річок Вінницької області і шляхи їх вирішення, С …, 2004
6*2004
Екологічна мережа Східного Поділля: необхідність створення і розбудови
ОВ Мудрак
Агроекологічний журнал, С. 9–16, 2009
52009
Зведений звіт про стан організації інтегрованого управління та поводження з твердими побутовими відходами у м. Вінниці та Вінницькій області
ВГ Петрук, ОВ Мудрак
Вінниці та Вінницькій області/ВГ Петрук, ОВ Мудрак. Вінниця, 2006
52006
Вінниччина: загальні й регіональні екологічні проблеми. Навчальний посібник. – Вінниця
Г Денисик, О Мудрак
52005
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20