Подписаться
Олександр Васильович Мудрак/Mudrak O.V./ О. Мудрак/ Olexandr Mudrak/ Mudrak Oleksandr/ О.В. Мудрак
Олександр Васильович Мудрак/Mudrak O.V./ О. Мудрак/ Olexandr Mudrak/ Mudrak Oleksandr/ О.В. Мудрак
Oleksandr Mudrak / orcid.org. 0000-0002-1776-6120 КЗВО "Вінницька академія безперервної освіти"
Подтвержден адрес электронной почты в домене mail3.nest.vn.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Агроекологічний моніторинг та паспортизація сільськогосподарських земель. В.П. Патика, О.Г. Тараріко
ОВМ М.В. Козлов, В.А. Жилкін, Н.В. Палапа
К.: Фітосоціоцентр, 2002
110*2002
Збалансований розвиток екомережі Поділля: стан, проблеми, перспективи: моногр
ОВ Мудрак
Вінниця:«СПД Главацька РВ 914, 14, 2012
352012
Особливості збереження біорізноманіття Поділля: теорія і практика.[Монографія]
ОВ Мудрак, ГВ Мудрак
ОВ Мудрак, ГВ Мудрак [Монографія]–Вінниця: ТОВ «Нілан–ЛТД, 2013
202013
Середнє Придністров'я: монографія/за ред. Г.І. Денисика
ГІ Денисик, ОВ Мудрак, ВС Поліщук
Видавець: Вінниця: ПП "Видавництво "Теза", 2007
20*2007
Eastern Podilia as a Structural Unit of a Pan-European Environmental Network
OV Mudrak, YY Ovchynnykova, GV Mudrak, OM Nagornyuk
Journal of Environmental Research, Engineering and Management, Р. 55–63, 2018
132018
Екологія
ОВ Мудрак
Вінниця: ВАТ «Міська друкарня».–2011.–520 с, 2006
112006
A Study of the Emerald Network objects in Ukrainian Forest-Steppe of Dnieper Ecological Corridor
ІV Solomakha, VV Konishchuk, OV Mudrak, HV Mudrak
Ukrainian Journal of Ecology (Web of Science) DOI: 10.15421/2020_87, 209-218, 2020
92020
Еталони природи Вінниччини
ОВ Мудрак, ГВ Мудрак, ВМ Поліщук, СЛ Кушнір, ЮА Єлісавенко, ...
92016
Стратегія збалансованого розвитку Вінницької області: екологічна складова: Навчально-методичний посібник
ОВ Мудрак, ГВ Мудрак
92013
Флористична різноманітність Поділля, її оцінка та структурно-порівняльний аналіз
ОВ Мудрак, ГО Білявський, ОМ Нагорнюк
Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування …, 2010
92010
Методика створення екологічних паспортів заповідних об’єктів
ОВ Мудрак
URL: http://www. nbuv. gov. ua/e-journals/Nd/2009-1/09vcmmol. pdf. Назва з …, 2009
92009
Etalony pryrodi Vinnychyny [Standards of nature of Vinnytsya]
OV Mudrak, GV Mudrak, VM Polishchuk
Vinnytsia: TOV «Konsol»[in Ukrainian], 2015
82015
Раритети тваринного світу Поділля: стан, загрози, збереження
ОВ Мудрак, АВ Мудрак, OV Mudrak, ОА Матвійчук, АА Матвейчук, ...
Вінниця: ТОВ “Нілан-ЛТД”, 2015
82015
Osoblyvosti zberezhennia bioriznomanittia Podillya: teoria i praktika [Features of biodiversity conservation in Podolia: theory and practice]
OV Mudrak, GV Mudrak
Vinnytsya: LTD “Nealan LTD”(in Ukr.), 2013
82013
Zbalansovanyy rozvytok ekomerezhi Podillya: stan, problemy, perspektyvy [Balanced development of the Podillya eco-network: state, problems, prospects]
OV Mudrak
Vinnytsia:“SPD Hlavatka RV”(in Ukr), 2012
82012
Вступ до фаху
ВГ Петрук, МО Клименко, ОВ Мудрак
Підручник для студентів напряму підготовки 6, 2011
82011
Екологічний вісник
ОВ Мудрак
Принципи, ресурси та шляхи формування екологічної мережі Вінниччини у …, 2009
8*2009
Удосконалення екологічного моніторингу для забезпечення збалансованого розвитку агросфери Поділля
ГО Білявський, ОВ Мудрак
Вісник ХНАУ 3, 175-183, 2009
82009
Екологічний вісник
ОВ Мудрак
Інноваційні підходи щодо створення національної системи природних парків як …, 2007
8*2007
Екологічний вісник
ОВ Мудрак, АМ Дручинський
Дієвість регіональної екологічної політики в Польщі очима представників …, 2006
8*2006
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20