Юлія Володимирівна Міронова
Юлія Володимирівна Міронова
доцент кафедри менеджменту та безпеки інформаційних систем, Вінницький національний технічний університет
Підтверджена електронна адреса в vntu.edu.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Економічна безпека підприємства: навчальний посібник
МІ Небава, ЮВ Міронова
Вінниця: ВНТУ, 2017
172017
Науково-теоретичні основи дослідження маркетингових комунікаційних процесів на підприємстві
ЮВ Міронова, ОО Кагляк, ОВ Пітик
Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки, 207-214, 2016
172016
Математичні моделі та методи управління мотивацією персоналу
АО Азарова, ОА Ковальчук
ВНТУ, 2014
17*2014
Використання методу колективних експертних оцінок «Дельфі» для вибору оптимального показника оцінки ефективності використання робочої сили
ЮВ Міронова, БЄ Грабовецький
ВНТУ, 2009
102009
Виробничі функції в економічних дослідженнях на мікрорівні
ОВ Мороз, БЄ Грабовецький, ЮВ Міронова
Дніпропетровський національний університет імені Олея Гончара, 2010
82010
Деякі теоретичні аспекти ефективності праці на промислових підприємствах
ЮВ Міронова
Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара, 2008
72008
Підвищення якості розпізнавання методом Віоли-Джонса в задачах інформаційної безпеки підприємства шляхом попередньої обробки зображення
НВ Лисак, ЮВ Міронова, ІО Марченко, СО Петров
ВНТУ; Оптико-електронні інформаційно-енергетичні технології, 2015
42015
Оцінка рівня ефективності праці робітників на основі використання нечітких множин
ЮВ Міронова
ВНТУ, 2010
42010
Оцінка ефективності праці на основі використання виробничих функцій/ОВ Мороз, БЄ Грабовецький, ЮВ Міронова
ЮВ Міронова
Зб. наук. пр. Уманського державного аграрного університету, 133-138, 2009
42009
Особливості управління маркетинговою інформацією виробничого підприємства
ЮВ Міронова, АВ Кухар, ОД Ситнік
Економічний простір, 220-230, 2015
32015
Особливості процесу оптимального управління ефективністю праці на підприємствах
ЮВ Міронова, НВ Лисак, АЮ Франчук
Вісник Хмельницького національного університету.–Хмельницький, 67-71, 2015
32015
Ефективність праці у моделях розвитку підприємств
ОВ Мороз, ЮВ Міронова, БЄ Грабовецький
ВНТУ, 2013
32013
Методичні вказівки до самостійної та індивідуальної роботи з дисципліни” Психологія” для студентів спеціальності 073–” Менеджмент
МД Прищак, ЛА Мацко
ВНТУ, 2018
22018
Економічна безпека підприємства: Електронний навчальний посібник
МІ Небава, ЮВ Міронова
Вінниця, ВНТУ 75, 2017
22017
Удосконалення управління ефективністю праці на підприємстві
ЛС Неопіфанова
Вісник Дніпропетровського державного аграрно-економічного університету, 143-147, 2015
22015
Статистична оцінка сучасного стану виробництва та реалізації соняшнику в регіоні
ОВ Пітик, ЮВ Міронова, ОА Ковальчук
Формирование рыночных отношений в Украине, 2014
22014
Виробничі функції в економічних дослідженнях на мікрорівні/ОВ Мороз, БЄ Грабовецький, ЮВ Міронова
ЮВ Міронова
Економічний простір: зб. наук. пр.–Дніпропетровськ: ПДАБА, 273-280, 2010
22010
Стратегія зміцнення ефективності заробітної плати працівників промислових підприємств
ЮВ Міронова
22009
Формування структури показників оцінки ефективності праці в системі ресурсозбереження підприємства
ЮВ Міронова, БЄ Грабовецький
Економічний простір, 208-217, 2016
12016
Покращення діяльності підприємства шляхом організації комп'ютерної інформаційної бази
НВ Лисак, ЮВ Міронова, НП Перегончук, ОВ Пітик
Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки, 21-25, 2016
12016
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20