Підписатись
Tetiana Skypnyk  / Скрипник Тетяна Вікторівна
Tetiana Skypnyk / Скрипник Тетяна Вікторівна
Підтверджена електронна адреса в kubg.edu.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Феноменологія аутизму
ТВ Скрипник
Фенікс, 2010
2432010
Стандарти психолого-педагогічної допомоги дітям з розладами аутичного спектра
ТВ Скрипник
" Гнозіс", 2013
592013
Психологічна модель раннього втручання для дітей з аутизмом
ТВ Скрипник, І Сухіна, І Риндер
Видавничий дім «Букрек», 2017
272017
Шляхи підвищення компетентності педагогів в організації освітнього процесу для дітей з аутизмом
Т Скрипник
Особлива дитина: навчання і виховання, 49-57, 2015
272015
Путівник для батьків дітей з особливими освітніми потребами: Навчально-методичний посібник у 9 книгах
АА Колупаєва, ОМ Таранченко, ТВ Сак, ТФ Марчук, ЛІ Прохоренко, ...
ТОВ ВПЦ «Літопис–ХХ», 2010
272010
Fenomenolohiia autyzmu [Phenomenology of autism]
TV Skrypnyk
Kyiv, Feniks.[in Ukrainian], 2010
262010
Методика дослідження психічних процесів у дошкільників з аутизмом: методичні рекомендації
ТВ Скрипник
К.: Педагогічна думка, 2008
262008
Технології психолого-педагогічного супроводу дітей з аутизмом в освітньому просторі
ТВ Скрипник, ТО Куценко
Київський університет імені Бориса Грінченка, Україна, 2022
242022
Сенсорна інтеграція як підґрунтя цілісного розвитку дітей з аутизмом
ТВ Скрипник
Особлива дитина: навчання і виховання 80 (4), 24-31, 2017
242017
Діти з аутизмом в інклюзії: сценарії успіху: монографія
ТВ Скрипник
Київ: Київ. ун-т ім. Б. Грінченка, 2019
192019
Системно-феноменологічний підхід до діагностики та корекції розвитку дітей з аутизмом: дис... д-ра психол. наук: 19.00. 08/Скрипник Тетяна Вікторівна; Ін-т спец. педагогіки …
ТВ Скрипник
Ін-т спец. педагогіки НАПН України. Київ, 2010
182010
Системна психокорекція дітей з розладами аутичного спектра
ТВ Скрипник
ТВ Скрипник//Педагогічна і психологічна наука в Україні: зб. Наук. Праць …, 2016
162016
Комплексна програма розвитку дітей з аутизмом (на допомогу фахівцям): науково-методичний посібник
ТВ Скрипник
Кіровоград: Імекс-ЛТД, 2013
162013
Fenomenolohiia autyzmu: monohrafiia
TV Skrypnyk
K.: Feniks.–320 s, 2010
152010
Моделювання шкільної ситуації як засіб підготовки до навчання дітей з аутизмом: науково-методичний посібник
ТВ Скрипник
Київ: Педагогічна думка, 2008
152008
Стратегії класного менеджменту для інклюзивного простору
ТВ Скрипник
Актуальні питання корекційної освіти (педагогічні науки): збірник наукових …, 2017
122017
Supporting of children with special needs in inclusive environment by the teachers collaboration
T Skrypnyk, O Martynchuk, O Klopota, V Gudonis, N Voronska
Pedagogika/Pedagogy 138 (2), 193-208, 2020
112020
Роль візуальної підтримки в комунікативно-мовленнєвому розвитку дітей з аутизмом
ТВ Скрипник
Актуальні проблеми педагогіки, психології та професійної освіти, 70-75, 2017
112017
Психологічна допомога дітям з аутизмом та їхнім батькам
ТВ Скрипник
" Вид. група" Шкільний світ", 2016
112016
Розвиток особистості в процесі інтеграції дитини з особливими потребами
Т Скрипник
Кроки до компетентності та інтеграції в суспільство: наук.-метод. зб. К 336, 2000
112000
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20