Марія Поцюрко
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Філософія
М Поцюрко
Сполом, 2014
42014
Критерії оцінювання та розподіл балів, які отримують студенти з курсу" Філософія" для студентів другого та третього курсу спеціальностей: 017" Фізична культура і спорт", 014.11 …
М Поцюрко
2018
Дидактичне забезпечення самостійної роботи студентів з курсу" Філософія" для студентів другого та третього курсу спеціальностей: 017" Фізична культура і спорт", 014.11" Середня …
М Поцюрко
2018
Методичні вказівки до проведення семінарських занять з курсу" Філософія" для студентів другого та третього курсу спеціальностей: 017" Фізична культура і спорт", 014.11" Середня …
М Поцюрко
2018
Методичні рекомендації до написання контрольних робіт з курсу" Філософія" для студентів другого та третього курсу спеціальностей: 017" Фізична культура і спорт", 014.11 …
М Поцюрко
2018
Філософія: робоча програма навчальної дисципліни підготовки бакалаврів галузі знань 22" Охорона здоров’я" спеціальності 227" Фізична терапія, ерготерапія"
М Поцюрко
2018
Екзаменаційні вимоги з курсу" Філософія" для студентів другого та третього курсу спеціальностей: 017" Фізична культура і спорт", 014.11" Середня освіта", 073" Менеджмент", 241 …
М Поцюрко
2018
Українська філософія: лекція з навчальної дисципліни" Філософія" для студентів другого та третього курсу спеціальностей: 017" Фізична культура і спорт", 014.11" Середня освіта …
М Поцюрко
2018
Філософія: програма нормативної навчальної дисципліни підготовки бакалаврів галузі знань 01" Освіта" спеціальності 024" Хореографія"
М Поцюрко
2018
Філософія європейського Середньовіччя: лекція з навчальної дисципліни" Філософія" для студентів другого та третього курсу спеціальностей: 017" Фізична культура і спорт", 014.11 …
М Поцюрко
2018
Філософія Стародавнього світу: лекція з навчальної дисципліни" Філософія" для студентів другого та третього курсу спеціальностей: 017" Фізична культура і спорт", 014.11 …
М Поцюрко
2018
Філософія Відродження та Нового часу: лекція з навчальної дисципліни" Філософія" для студентів другого та третього курсу спеціальностей: 017" Фізична культура і спорт", 014.11 …
М Поцюрко
2018
Філософська теорія пізнання: лекція з навчальної дисципліни" Філософія" для студентів другого та третього курсу спеціальностей: 017" Фізична культура і спорт", 014.11" Середня …
М Поцюрко
2018
Філософія, її зміст та проблематика: лекція з навчальної дисципліни" Філософія" для студентів другого та третього курсу спеціальностей: 017" Фізична культура і спорт", 014.11 …
М Поцюрко
2018
Соціальна філософія та філософія спорту: лекція з навчальної дисципліни" Філософія" для студентів другого та третього курсу спеціальностей: 017" Фізична культура і спорт", 014 …
М Поцюрко
2018
Людина та її буття як предмет філософського осмислення: лекція з навчальної дисципліни" Філософія" для студентів другого та третього курсу спеціальностей: 017" Фізична культура …
М Поцюрко
2018
Homo viator: шлях до успіху
М Поцюрко, Т Мнечник
2018
Філософія: навчально-методичний посібник
М Поцюрко
2018
Етика і професійна етика: програма навчальної дисципліни підготовки" бакалавр" спеціальності 6.010202" Спорт"
О Шиманова, М Поцюрко
2017
Етика і професійна етика: робоча програма навчальної дисципліни, напрям підготовки" Хореографія"
О Шиманова, М Поцюрко
2017
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20