Козырева Елена Вадимовна
Козырева Елена Вадимовна
Национальный фармацевтический университет
Verified email at nuph.edu.ua - Homepage
TitleCited byYear
Еволюція регіональної політики в Європейському союзі
ОВ Козирєва, МО Кизим, ВЄ Хаустова, ОВ Козырева, ВЕ Хаустова
22017
Напрями удосконалення менеджменту освіти в Україні
ОВ Козирєва, ІА Зупанець, ОМ Сумець, ВЄ Доброва, ЕВ Козырева, ...
НФаУ, 2019
12019
Методичні рекомендації до проходження виробничої практики виробничо-прикладного спрямування для здобувачів вищої освіти за спеціальністю Публічне управління та адміністрування …
ОВ Козирєва, ІА Попова, СІ Страпчук, ЕВ Козырева, ИА Попова, ...
12017
Побудова механізму формування корпоративної соціальної відповідальності підприємств
ОВ Козирєва, ТА Здорік, ЕВ Козырева, ТА Здорик
12017
Эффективный молекулярный метод оценки тяжести дисфункции эндометрия при бесплодии и невынашивании беременности
ЕВ Козырева, ЛЮ Давидян, ВВ Кометова, ЕН Маланина, ...
Проблемы репродукции 22 (6), 58-65, 2016
12016
Анализ подходов к построению механизма обеспечения эффективности деятельности персонала предприятий
ЕВ Козырева
Региональная экономика и управление, 65-69, 2016
12016
Аналіз нерівномірності соціально-економічного розвитку регіонів України
ОВ Козирєва, ОА Гейман, ЕВ Козырева
12015
Економіка і фінанси підприємства: контрольні завдання для студентів спеціальності 6.030601–Менеджмент організацій заочної форми навчання
ОВ Посилкіна, НВ Демченко, ОВ Козирєва, ОВ Посылкина, ...
НФаУ, 2015
12015
Прикладные аспекты комплексной оценки уровня экономического развития предприятия
НО Кондратенко, ЕВ Козырева
Научный вестник: финансы, банки, инвестиции, 102-107, 2013
12013
Логістичні підходи до управління запасами на фармацевтичних підприємствах
ЮЄ Новицька, ОВ Посилкіна, ОВ Козирєва, АГ Хромих
Український медичний альманах, 112-115, 2013
12013
Особливості оцінки та управління інтелектуальним капіталом на вітчизняних фармацевтичних підприємствах
ОВ Посилкіна, ОВ КОЗИРєВА, ОВ Посылкина, ОВ Козырева
12009
Необходимость развития банковского маркетинга в условиях переходной экономики
ВИ Коршунов, КП Чесова, ЕВ Козырева
Украинская академия банковского дела Национального банка Украины, 2002
12002
Інституціональний аналіз державної підтримки малого та середнього підприємництва в Україні
О Апухтіна, ОВ Козирєва
Професійний менеджмент у сучасних умовах розвитку ринку, 11, 2019
2019
Оцінка соціально-економічних умов реалізації антикризового управління у сфері охорони здоров’я
СВ Федорченко, ОВ Козирєва, ЕВ Козырева
2019
Державно-приватне партнерство як інструмент інвестиційної підтримки реалізації державних програм соціально-економічного розвитку в Україні
МВ Сухомлина, ОВ Козирєва, ЕВ Козырева
2019
Теоритичні засади ресурсного потенціалу громади
ОВ Козирєва, ДМ Савчук, ЕВ Козырева
2019
Колаборація університетів та бізнесу: стан, проблеми, перспективи
ОВ Козирева, ТА Коляда
2019
Договірне право: метод. рек. до самостійної роботи для здобувачів вищої освіти освітньо-професійної програми «Менеджмент організацій і адміністрування» всіх форм навчання
ОВ Козирєва, ТА Коляда, ЕВ Козырева
2019
Договірне право: метод. рек. до семінарських занять для здобувачів вищої освіти освітньо-професійної програми «Менеджмент організацій і адміністрування» всіх форм навчання
ОВ Козирєва, ТА Коляда, ЕВ Козырева
2019
Конкурентоспроможність підприємства: метод. рек. для виконання практичних робіт для студентів спец. 8.03050401 «Економіка підприємства» денної та заочної форм навчання
ОВ Козирєва, ОВ Посилкіна, ЕВ Козырева, ОВ Посылкина
2019
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20