Подписаться
Козырева Елена Вадимовна
Козырева Елена Вадимовна
Национальный фармацевтический университет
Подтвержден адрес электронной почты в домене nuph.edu.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Financial capacity of territorial communities: European experience and Ukrainian case
NS Orlova, OA Diegtiar, OV Kozureva, АM Shapovalova, SІ Prykazka
Financial and credit activity problems of theory and practice 4 (31), 516-526, 2019
222019
Сутність та зміст соціально-економічного потенціалу виробничої організації
ГВ Білоконенко
Економіка та управління підприємствами машинобудівної галузі, 80–97-80–97, 2012
182012
Оценка распространенности механизмов устойчивости Staphylococcus spp. среди изолятов, выделенных из клинического материала
АС Степанов, НВ Васильева
Проблемы медицинской микологии 18 (3), 45-48, 2016
172016
Соціально-економічна спрямованість інноваційного розвитку підприємства
ОВ Козирєва
ступеня канд. екон. наук: спец. 08.09. 01 «Демографія, економіка праці …, 2005
122005
Можливості і загрози від членства України в СОТ у зовнішній торгівлі продукцією високотехнологічних галузей в умовах співпраці з країнами ЄС і Митного союзу ЄврАзЕС
МО Кизим, ІЮ Матюшенко, ВЄ Хаустова, ОВ Козирєва, ДМ Костенко, ...
Проблеми економіки, 6-25, 2014
112014
The paradigm of the professional education program Clinical Research Management
OM Sumets, OP Mykolenko, OV Kozyryeva
Соціальна фармація в охороні здоров’я, 5-10, 2019
62019
The paradigm of the professional education program Clinical Research Management
OM Sumets, OP Mykolenko, OV Kozyryeva
Соціальна фармація в охороні здоров’я, 5-10, 2019
62019
State regulation of formation small and medium businesses quality development based on grading
V Sychenko, VV Marenichenko, O Kozyryeva, S Strapchuk
ДВНЗ “Університет банківської справи”, 2018
62018
Аналіз законодавства з державної підтримки розвитку науки та науково-технічної діяльності в Україні
ВЄ Хаустова, ОІ Решетняк
Бизнес Информ, 120-134, 2019
52019
The managerial aspects of integrating the sustainable development principles into practices of mining companies
Y Lazarenko, O Garafonova, V Marhasova, S Grigashkina, O Kozureva
E3S Web of Conferences 134, 03011, 2019
52019
Особенности содержания плацентарного, тромбоцитар-ного и сосудистого эндотелиального факторов роста в сыворотке крови у женщин с бесплодием и невынашиванием беременности …
ВВ Кометова, ЕВ Козырева, ЛЮ Давидян, ЕН Маланина, ...
Акушерство и гинекология, 74-80, 2017
52017
Концепція конвергентного розвитку регіонів України
ІС Благун, ІЗ Савчин
Бизнес Информ, 92-97, 2016
52016
ОЦіНКА. КОНВЕРГЕНЦії СОЦіАЛЬНО-ЕКОНОМіЧНОГО РОЗВИТКУ РЕГіОНіВ УКРАїНИ
МО Кизим, ОВ Козирєва
Проблемы экономики, 104-114, 2016
52016
ОЦіНКА. КОНВЕРГЕНЦії СОЦіАЛЬНО-ЕКОНОМіЧНОГО РОЗВИТКУ РЕГіОНіВ УКРАїНИ
МО Кизим, ОВ Козирєва
Проблемы экономики, 104-114, 2016
52016
Аналіз законодавства України з державної підтримки розвитку проблемних регіонів
МО Кизим, ВЄ Хаустова, ОВ Козирєва
Бизнес Информ, 17-27, 2016
52016
Поглиблення інтеграції України з ЄC
ОВ Козирєва
Науковий вісник Мукачівського державного університету. Сер.: Економіка, 157-164, 2015
52015
Sotsialno-ekonomichni problemy innovatsiynoho rozvytku pidpryemstv
VM Hrynova, OV Kozyryeva
Kharkiv: INZhEK, 2006
52006
Еволюція регіональної політики в Европейському Союзі
МО Кизим, ВЄ Хаустова, ОВ Козирєва
Науковий вісник Полісся, 189-200, 2017
42017
Эффективный молекулярный метод оценки тяжести дисфункции эндометрия при бесплодии и невынашивании беременности
ЕВ Козырева, ЛЮ Давидян, ВВ Кометова, ЕН Маланина, ...
Problemy Reproduktsii 22 (6), 2016
42016
Теоретичні аспекти визначення сутності та змісту економічної інтеграції
НВ Бєлікова, ОВ Козирєва, ІБ Черкаський
Бізнес Інформ, 12-17, 2014
42014
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20