Козырева Елена Вадимовна
Козырева Елена Вадимовна
Национальный фармацевтический университет
Подтвержден адрес электронной почты в домене nuph.edu.ua - Главная страница
НазваниеПроцитированоГод
Еволюція регіональної політики в Європейському союзі
ОВ Козирєва, МО Кизим, ВЄ Хаустова, ОВ Козырева, ВЕ Хаустова
22017
Побудова механізму формування корпоративної соціальної відповідальності підприємств
ОВ Козирєва, ТА Здорік, ЕВ Козырева, ТА Здорик
22017
Эффективный молекулярный метод оценки тяжести дисфункции эндометрия при бесплодии и невынашивании беременности
ЕВ Козырева, ЛЮ Давидян, ВВ Кометова, ЕН Маланина, ...
Проблемы репродукции 22 (6), 58-65, 2016
22016
Аналіз диференціації соціально-економічного розвитку регіонів у країнах-членах ЄС
ОВ Козирєва
Проблеми економіки, 14-23, 2016
22016
Напрями удосконалення менеджменту освіти в Україні
ОВ Козирєва, ІА Зупанець, ОМ Сумець, ВЄ Доброва, ЕВ Козырева, ...
НФаУ, 2019
12019
Методичні рекомендації до проходження виробничої практики виробничо-прикладного спрямування для здобувачів вищої освіти за спеціальністю Публічне управління та адміністрування …
ОВ Козирєва, ІА Попова, СІ Страпчук, ЕВ Козырева, ИА Попова, ...
12017
Анализ подходов к построению механизма обеспечения эффективности деятельности персонала предприятий
ЕВ Козырева
Региональная экономика и управление, 65-69, 2016
12016
Аналіз нерівномірності соціально-економічного розвитку регіонів України
ОВ Козирєва, ОА Гейман
Бізнес Інформ, 93-104, 2015
12015
Економіка і фінанси підприємства: контрольні завдання для студентів спеціальності 6.030601–Менеджмент організацій заочної форми навчання
ОВ Посилкіна, НВ Демченко, ОВ Козирєва, ЕВ Козирева
НФаУ, 2015
12015
Прикладные аспекты комплексной оценки уровня экономического развития предприятия
НО Кондратенко, ЕВ Козырева
Научный вестник: финансы, банки, инвестиции, 2013
12013
Логістичні підходи до управління запасами на фармацевтичних підприємствах
ЮЄ Новицька, ОВ Посилкіна, ОВ Козирєва, АГ Хромих
Український медичний альманах, 112-115, 2013
12013
Особливості оцінки та управління інтелектуальним капіталом на вітчизняних фармацевтичних підприємствах
ОВ Посилкіна, ОВ КОЗИРєВА, ОВ Козырева
12009
Необходимость развития банковского маркетинга в условиях переходной экономики
ВИ Коршунов, КП Чесова, ЕВ Козырева
Украинская академия банковского дела Национального банка Украины, 2002
12002
ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ РЕСУРСНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ГРОМАДИ
ОВ Козирєва, ДМ Савчук, ЕВ Козырева
Видано за рішенням Вченої ради Харківського регіонального інституту …, 2019
2019
Управління конкурентоспроможністю промисловості регіонів
ОВ Мужичук, АВ Мужичук, ОВ Козирєва, ЕВ Козырева
2019
Формування цілісного промислового комплексу національної економіки
ОО Михайленко, ОА Михайленко, ОВ Козирєва, ЕВ Козырева
2019
Інформаційна підтримка маркетингових досліджень на фармацевтичному ринку
НМ Алфімова, НМ Алфимова, ОВ Козирєва, ЕВ Козырева
2019
Аналіз теоретичних поглядів щодо визначення поняття конкурентоспроможності
АІ Мєдвєдєва, АИ Медведева, ОВ Козирєва, ЕВ Козырева
2019
Належна освітня підготовка професіоналів клінічних досліджень як запорука якісного менеджменту у сфері клінічних випробувань в Україні
ІА Зупанець, ИА Зупанец, ВЄ Доброва, ВЕ Доброва, ОС Попов, ...
2019
Оцінка соціально-економічних умов реалізації антикризового управління у сфері охорони здоров’я
СВ Федорченко, ОВ Козирєва, ЕВ Козырева
2019
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20