Козырева Елена Вадимовна
Козырева Елена Вадимовна
Национальный фармацевтический университет
Подтвержден адрес электронной почты в домене nuph.edu.ua - Главная страница
НазваниеПроцитированоГод
Еволюція регіональної політики в Європейському союзі
ОВ Козирєва, МО Кизим, ВЄ Хаустова, ОВ Козырева, ВЕ Хаустова
22017
Напрями удосконалення менеджменту освіти в Україні
ОВ Козирєва, ІА Зупанець, ОМ Сумець, ВЄ Доброва, ЕВ Козырева, ...
НФаУ, 2019
12019
Методичні рекомендації до проходження виробничої практики виробничо-прикладного спрямування для здобувачів вищої освіти за спеціальністю Публічне управління та адміністрування …
ОВ Козирєва, ІА Попова, СІ Страпчук, ЕВ Козырева, ИА Попова, ...
12017
Анализ подходов к построению механизма обеспечения эффективности деятельности персонала предприятий
ЕВ Козырева
Региональная экономика и управление, 65-69, 2016
12016
Економіка і фінанси підприємства: контрольні завдання для студентів спеціальності 6.030601–Менеджмент організацій заочної форми навчання
ОВ Посилкіна, НВ Демченко, ОВ Козирєва, ОВ Посылкина, ...
НФаУ, 2015
12015
Прикладные аспекты комплексной оценки уровня экономического развития предприятия
НО Кондратенко, ЕВ Козырева
Научный вестник: финансы, банки, инвестиции, 102-107, 2013
12013
Логістичні підходи до управління запасами на фармацевтичних підприємствах
ЮЄ Новицька, ОВ Посилкіна, ОВ Козирєва, АГ Хромих
Український медичний альманах, 112-115, 2013
12013
Особливості оцінки та управління інтелектуальним капіталом на вітчизняних фармацевтичних підприємствах
ОВ Посилкіна, ОВ КОЗИРєВА, ОВ Посылкина, ОВ Козырева
12009
Необходимость развития банковского маркетинга в условиях переходной экономики
ВИ Коршунов, КП Чесова, ЕВ Козырева
Украинская академия банковского дела Национального банка Украины, 2002
12002
Теоритичні засади ресурсного потенціалу громади
ОВ Козирєва, ДМ Савчук, ЕВ Козырева
2019
Колаборація університетів та бізнесу: стан, проблеми, перспективи
ОВ Козирева, ТА Коляда
2019
Договірне право: метод. рек. до самостійної роботи для здобувачів вищої освіти освітньо-професійної програми «Менеджмент організацій і адміністрування» всіх форм навчання
ОВ Козирєва, ТА Коляда, ЕВ Козырева
2019
Договірне право: метод. рек. до семінарських занять для здобувачів вищої освіти освітньо-професійної програми «Менеджмент організацій і адміністрування» всіх форм навчання
ОВ Козирєва, ТА Коляда, ЕВ Козырева
2019
Конкурентоспроможність підприємства: метод. рек. для виконання практичних робіт для студентів спец. 8.03050401 «Економіка підприємства» денної та заочної форм навчання
ОВ Козирєва, ОВ Посилкіна, ЕВ Козырева, ОВ Посылкина
2019
Оцінка впливу факторів економічного зростання регіонів на їх економічний розвиток
ОВ Козирєва, ВЮ Князєва, ЕВ Козырева, ВЮ Князева
2019
Аналіз діяльності підприємства
ОВ Козирєва, ОВ Посилкіна, ЯМ Деренська, ЕВ Козырева, ...
2019
Корпоративне управління
ОВ Козирєва, ЕВ Козырева
2019
Корпоративне управління методичні рекомендації щодо самостійної роботи
ОВ Козирєва, ЕВ Козырева
Харків: Вид-во НФаУ, 2019
2019
Інвестиційний менеджмент
ОВ Козирєва, ТГ Молодченко, ЕВ Козырева
Харків: Вид-во НФаУ, 2019
2019
Международная транспортная логистика в Украине: достижения ощутимы, но резервы роста огромны
НА Потапова, ОВ Козирєва, ОМ Сумец, ЕВ Козырева, АМ Сумец
2019
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20