Наталья Чернова (Nataliya Chernova)
Наталья Чернова (Nataliya Chernova)
Simon Kuznets Kharkiv National University of Economics / ХНЕУ ім. С. Кузнеця
Подтвержден адрес электронной почты в домене hneu.net
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Моделювання економічної безпеки: держава, регіон, підприємство: монографія
ВМ Геєць, МО Кизим, ТС Клебанова, ОІ Черняк
Х.: ВД «ІНЖЕК 240, 2006
2172006
Экономическая безопасность региона: анализ, оценка, прогнозирование
ВС Пономаренко, ТС Клебанова, НЛ Чернова
Х.: ИНЖЭК, 54-62, 2004
1952004
Моделювання економiчної безпеки: держава, регiон, пiдприємство: монографiя та iн.; за ред. ВМ Гейця
ВМ Ге, МО Кизим, ТС Клебанова, ОI Черняк
382006
Оценка угроз экономической безопасности регионов на основе методов факторного анализа
ТС Клебанова, НЛ Чернова
Экономическая кибернетика, 48-56, 2000
112000
Адаптивні моделі оцінки та аналізу економічної безпеки регіону
НЛ Чернова
ступеня к-та. екон. наук: спец. 08.03. 02 «Економіко-математичне моделювання …, 2003
102003
Економічна безпека регіону: аналіз, оцінка, прогнозування: монографія/ВС Пономаренко, ТС Клебанова, НЛ Чернова
ВС Понамаренко
Харків: ИД «ИНЖЕК, 2004
72004
Адаптивні моделі оцінки та аналізу економічної безпеки регіону
Т Клебанов, Н Чернова
Харків: ІНЖЕК, 2003
72003
Экономическая безопасность региона: оценка и анализ угроз
ТС Клебанова, НЛ Чернова
Вестник ХГЭУ.–Х.: ХГЭУ, 18, 2001
62001
The regional unevenness of economic development in Ukraine and the EU: models of analysis
S Prokopovych, N Chernova
42016
Система моделей оценки и анализа экономической безопасности региона/Чернова НЛ
НЛ Чернова
Экономика: проблемы теории и практики.–Дніпропетровськ: ДНУ, 96-103, 2002
42002
Прикладные аспекты моделирования социально-экономических систем
ЕС Якуб, ВВ Кулик, ВВ Бирський, ВМ Порохня, СВ Коломиец, ...
Издатель Ткачук АВ, 2015
32015
Теоретичні основи економічної безпеки місцевих бюджетів
ОМ Крук
Стратегія і механізми регулювання промислового розвитку, 161-166, 2012
32012
Визначення оптимальної структури портфеля, що містить активи розвинутих ринків і ринків, що розвиваються
НЛ Чернова, ОЮ Полякова
Проблемы экономики, 332-339, 2020
12020
Моделювання оцінки результатів інноваційної діяльності в регіоні
ОС ОЛЕКСЕНКО, НЛ ЧЕРНОВА
Коммунальное хозяйство городов, 270-280, 2005
12005
Випадкові процеси: робоча програма навчальної дисципліни для студентів спеціальності 124 «Системний аналіз» першого (бакалаврського) рівня
НЛ Чернова
2020
Методи оптимізації та дослідження операцій: робоча програма навчальної дисципліни для студентів спеціальності 124 «Системний аналіз» першого (бакалаврського) рівня
СВ Прокопович, НЛ Чернова, ЛО Чаговець
2020
Оцінка стійкості економік під час світової економічної кризи
ОЮ Полякова, НЛ Чернова
ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2020
2020
Аналіз просторово-часової структури ф’ючерсної секції ринку металів
НЛ Чернова, ЛС Гур’янова
2020
АНАЛИЗ ПРОСТРАНСТВЕННО-ВРЕМЕННОЙ СТРУКТУРЫ ФЬЮЧЕРСНОЙ СЕКЦИИ РЫНКА МЕТАЛЛОВ
НЛ Чернова, ЛС Гур’Янова
Бизнес Информ, 2020
2020
ВИЗНАЧЕННЯ ОПТИМАЛЬНОЇ СТРУКТУРИ ПОРТφЕЛЯ, ЩО МІСТИТЬ АКТИВИ РОЗВИНУТИХ РИНКІВ І РИНКІВ, ЩО РОЗВИВАЮТЬСЯ
NL Chernova, OY Poliakova
Problemy Ekonomiky, 332-339, 2020
2020
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20