Подписаться
Олександр Євгенович Патлатой / Александр Евгеньевич Патлатой / Alexander Patlatoy
Олександр Євгенович Патлатой / Александр Евгеньевич Патлатой / Alexander Patlatoy
Одеський національний економічний університет
Подтвержден адрес электронной почты в домене bigmir.net
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Сучасні економічні теорії: Навчальний посібник
ОЄП ПП Несененко, ОА Артеменко
Одеса: ОНЕУ, 2017, 2017
172017
Теоретичні основи економічної політики: навчальний посібник
ПП Несененко, ОА Артеменко, ОЄ Патлатой
К.: ФОП Гуляєва ВМ, 2019
102019
Иррациональная форма продукта научного труда в современной экономике
АЕ Патлатой
Бизнес Информ, 22-27, 2013
32013
Gospodarka i społeczeństwo w dobie finansjalizacji
A Gemzik-Salwach, K Opolski
Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie, 2020
22020
Зміст і форми наукової праці в сучасній ринковій економіці. Автореферат дис. на здобуття наук. ступеня к. е. н. Спеціальність: 08.00. 01. Економічна теорія та історія …
Патлатой
Одеса.: ОНЕУ, 19, 2015
2*2015
INNOVATION DEVELOPMENT OF TRANSITION COUNTRIES IN THE CONTEXT OF THEIR PARTICIPATION IN GLOBAL VALUE CHAINS.
MI Zveryakov, OY Patlatoi
Scientific Bulletin of National Mining University, 2020
12020
Особливості рентних відносин в умовах інноваційної економіки
ОЄ Патлатой, ПП Несененко
Бизнес Информ, 24-30, 2017
12017
Розвиток форм наукової праці в сучасній ринковій економіці
ОЄ Патлатой
Економічний форум, 23-31, 2015
12015
Інституціональні форми державної підтримки наукової праці в рамках національної інноваційної системи
ОЄ Патлатой
Економіка та держава, 126-130, 2015
12015
Наукова праця в системі суспільного відтворення
ОЄ Патлатой
ОЄ Патлатой/Формування ринкової економіки. Збірник наукових праць, 505-514, 2014
12014
Формии відчуження в сфері наукової праці та напрями їх подолання в сучасній економіці
ОЄ Патлатой
Науковий часопис НПУ імені МП Драгоманова. Серія 18: Економіка і право, 63-70, 2014
12014
Институционально-правовая форма экономических отношений в сфере производства научной информации
АЕ Патлатой
Економічний простір, 100-110, 2014
12014
ПРОБЛЕМЫ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ УКРАИНЫ В ПОСЛЕКРИЗИСНЫЙ ПЕРИОД
АЕ Патлатой
Problems of design and development of human communities self-organization …, 2011
12011
Проблема створення доданої вартості в аграрному секторі у працях деяких представників французького відділу класичної економіки
ПП Несененко, ОЄ Патлатой, Х Гуй
Придніпровська державна академія будівництва та архітектури, 2024
2024
ПОЗИЦІОНУВАННЯ КРАЇН ЦЕНТРАЛЬНОЇ ЄВРОПИ В ГЛОБАЛЬНИХ ЛАНЦЮГАХ ДОДАНОЇ ВАРТОСТІ В КОНТЕКСТІ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ІНТЕГРАЦІЇ УКРАЇНИ
О Патлатой
Економіка та суспільство, 2023
2023
ПАТЛАТОЙ ОЄ РОЗВИТОК ГЛОБАЛЬНИХ ЛАНЦЮГІВ ДОДАНОЇ ВАРТОСТІ В УМОВАХ НОВІТНІХ ВИКЛИКІВ
ОЄ ПАТЛАТОЙ
Інтернет–конференції ХНУМГ ім. ОМ Бекетова, 2023
2023
ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ КОНКУРЕНТНИХ ПЕРЕВАГ ПІДПРИЄМСТВА НА РИНКУ СИСТЕМНОЇ ІНТЕГРАЦІЇ
ЯІ Ашихін, ОЄ Патлатой
НАУКОВИИ ВІСНИК, 51, 2023
2023
ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ УЧАСТІ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ У ГЛОБАЛЬНИХ ЛАНЦЮГАХ ДОДАНОЇ ВАРТОСТІ JEL classification: F150; O100
ОЄ Патлатой
НАУКОВІ ПРОБЛЕМИ ГОСПОДАРЮВАННЯ НА МАКРО-, МЕЗО-ТА МІКРОЕКОНОМІЧНОМУ РІВНЯХ, 57, 2023
2023
РОЗВИТОК УЧАСТІ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ В ГЛОБАЛЬНИХ ЛАНЦЮГАХ ДОДАНОЇ ВАРТОСТІ В УМОВАХ ПОВОЄННОГО ВІДНОВЛЕННЯ
ОЄ Патлатой
Ефективна економіка, 2023
2023
Транзитивні економічні системи у глобальних ланцюгах доданої вартості на новому етапі глобалізації.
ОЄ Патлатой
Теорія розвитку національної транзитивної економічної системи в умовах …, 2023
2023
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20