Наталія Сохор _ Natalia Sokhor
Наталія Сохор _ Natalia Sokhor
Доцент кафедри неврології, доктор медичних наук
Підтверджена електронна адреса в tdmu.edu.ua
НазваПосиланняРік
Диференційований підхід у лікуванні хворих із неврологічними проявами поперекового остеохондрозу
СІ Шкробот, НР Сохор
Міжнародний неврологічний журнал, 25, 2009
72009
Вплив внутрішньої гідроцефалії на якість життя пацієнтів з дисциркуляторною енцефалопатією
СІ Шкробот, РБ Насалик
Український вісник психоневрології, 153-153, 2012
32012
Вміст стабільних метаболітів оксиду азоту та ендотеліну-1 при різних підтипах ішемічного інсульту
НР Сохор, СІ Шкробот, ОР Ясній
Вісник наукових досліджень, 2016
22016
Современное состояние организации медицинской и социальной помощи пациентам с рассеянным склерозом в мире
ВА Голик
Украинский неврологический журнал, 004-010, 2009
22009
Морфофункціональний стан екстракраніальних артерій у хворих на артеріальну гіпертензію після перенесеного ішемічного інсульту
ММ Долженко, ЛМ Грубяк, НР Сохор
Український кардіологічний журнал 2016.-№ 5, 2016
12016
Морфометричні показники серця у гострому періоді лакунарного інсульту
НР Сохор
Здобутки клінічної і експериментальної медицини 22 (1), 2015
12015
ПОРІВНЯлЬНа ХаРаКтеРиСтиКа ПаРаМетРІВ ЦеРебРалЬНОгО КРОВОтОКУ В гОСтРОМУ ПеРІОДІ РІЗНиХ ПІДтиПІВ ІШеМІЧНОгО ІНСУлЬтУ
NR Sokhor
Вісник наукових досліджень, 2015
12015
Деякі особливості гострого періоду атеротромботичного ішемічного інсульту
НР Сохор
Вісник наукових досліджень, 64-67, 2015
12015
Мітохондріальна дисфункція у гострий період ішемічного інсульту
НР Сохор, СІ Шкробот
Український неврологічний журнал, 22-27, 2014
12014
Активність супероксиддисмутази при різних підтипах ішемічного інсульту у гострому періоді
НР Сохор
Здобутки клінічної i експериментальної медицини, 168-172, 2014
12014
Активність катепсину-Д у гострому періоді ішемічного інсульту
NR Sokhor, SI Shkrobot, OV Kulak, OR Yasnyi
Буковинський медичний вісник 18 (3 (71)), 2014
12014
Активність різних підтипів супероксиддисмутази у гострому періоді ішемічного інсульту
NR Sokhor, SI Shkrobot, OY Budarna, AM Musiienko
Буковинський медичний вісник 18 (4 (72)), 2014
12014
Церебральна та центральна гемодинаміка у гострому періоді гемодинамічного ішемічного інсульту
НР Сохор, СІ Шкробот
Вісник наукових досліджень, 2013
12013
Особливості морфометричних показників серця у гострому періоді гемодинамічного ішемічного інсульту
НР Сохор, СІ Шкробот, ЛМ Грубяк
Вісник наукових досліджень, 2013
12013
Чинники, що впливають на вміст прозапальних цитокінів у гострому періоді ішемічного інсульту/Сохор НР, Шкробот СІ, Стоян СБ
НР Сохор
Клінічна та експериментальна патологія.–2013.–Том ХІІ, 43, 0
1
Clinical neurological characteristics of ischemic stroke subtypes in acute phase
SI Shkrobot, NR Sokhor, LS Milevska-Vovchuk, IY Krynytska, ...
Запорожский медицинский журнал 20 (1), 41, 2018
2018
Клинико-неврологические особенности течения подтипов ишемического инсульта в остром периоде
SI Shkrobot, NR Sokhor, LS Milevska-Vovchuk, IY Krynytska, ...
Запорожский медицинский журнал, 2018
2018
Клинико-лабораторные предикторы исхода острого периода атеротромботического ишемического инсульта
СИ Шкробот, НР Сохор, ЛС Милевска-вовчук
Журнал неврологии и психиатрии им. СС Корсакова. Спецвыпуски 117 (3), 26-30, 2017
2017
CLINICAL-HEMODYNAMIC PECULIARITIES OF THE COURSE OF HEMODYNAMIC ISCHEMIC STROKE IN ACUTE PERIOD
S Shkrobot, N Sokhor, L Milevska-Vovchuk, O Yasniy, L Shkrobot
Georgian medical news, 35-44, 2017
2017
Clinical Laboratory Predictors of the Outcome of the Acute Period of Atherothrombotic Ischemic Stroke
SI Shkrobot, NR Sokhor, LS Milevska-Vovchuk
Neuroscience and Behavioral Physiology, 1-5, 2017
2017
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20