Follow
Слюсаревський Микола Миколайович
Слюсаревський Микола Миколайович
Інститут соціальної та політичної психології НАПН України
Verified email at ispp.org.ua - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Соціальна напруженість: теоретична модель необхідних і достатніх показників
М Слюсаревський
Наукові студії із соціальної та політичної психології 5 (8), 24-34, 2002
612002
Ілюзії і колізії: Нариси, статті, інтерв’ю на теми політичної та етнічної психології
ММ Слюсаревський
К.: Гнозис, 1998
60*1998
Психологія міграції: навчальний посібник
ММ Слюсаревський
Кіровоград: ТОВ «Імекс ЛТД 244, 2013
552013
Ми» і «Я» в сучасному світі/ММ Слюсаревський
ММ Слюсаревський
Вибрані твори.–К.: Міленіум, 2009
40*2009
Ми” і “Я” в сучасному світі: Вибрані твори
ММ Слюсаревський
К.: Міленіум, 2009
402009
Соціальна ситуація в Україні: спроба оцінки з погляду формування та прояву суб’єктного потенціалу особистості
ММ Слюсаревський
Наукові студії із соціальної та політичної психології: зб. статей.–К …, 2007
232007
Медіа-освіта: українська перспектива
М Слюсаревський, Л Найдьонова
Рідна школа, 57-58, 2010
152010
Методологічна ситуація у психологічній науці і перспективи соціальної психології
ММ Слюсаревський
Наук. студії із соц. та політ психології: Зб. ст./АПН України, Ін-т соц. та …, 2005
152005
Медіаорієнтаційна функція освіти як відповідь на виклики інформаційної доби
М Слюсаревський
Директор школи, ліцею, гімназії, 19-28, 2013
142013
Соціальна психологія як наука: концептуальні засади, стан і стратегія розвитку
ММ Слюсаревський
Наукові студії із соціальної та політичної психології: Зб. ст.–К.: Міленіум …, 2008
132008
Просторово часовий континуум етнопсихологічного дослідження: парадигмальні засади та досвід побудови
М Слюсаревський, І Кривонос
Соціальна психологія, 14, 2005
122005
Політична психологія сьогодні: виклики,“хвороби зростання” та шляхи їх подолання/ММ Слюсаревський
ММ Слюсаревский
Проблеми політичної психології та її роль у становленні громадянина …, 2005
112005
Політична участь як особливий зріз політичної поведінки
М Слюсаревський
Політичний менеджмент, 8-18, 2009
102009
Інформаційний простір: критика існуючих визначень і спроба побудови теорії
ММ Слюсаревський
Вісн. ХДУ. Серія “Психологія, політологія”: Особистість і трансформаційні …, 1999
101999
Стан масової свідомості в Україні і проблема політичного виховання підростаючих поколінь
ММ Слюсаревський
Політико-психологічні та соціально-педагогічні пробл. освіти і виховання …, 1997
91997
Імперативи правдивості і смиренності: Про парадигмальний „зсув” у психологічній науці та проблему методів емпіричного дослідження
ММ Слюсаревський
Наук. студії із соціальної та політ. психології.–К.: Міленіум, 3-24, 2005
82005
Теоретико-методологічні та праксеологічні аспекти проблеми взаємодії суспільства і освіти
ММ Слюсаревський
Вища освіта України, 12-20, 2011
72011
Ситуація як об’єкт соціально-психологічного дослідження: історіогенез і сучасний стан проблеми
ММ Слюсаревський
Наукові студії із соціальної та політичної психології.–Вип 23 (26), 5-24, 2009
72009
Проблеми якості освіти: соціально-психологічний контекст/Микола Слюсаревський
М Слюсаревський
Соц. психологія, 79-88, 2007
72007
Індивідуальне та надіндивідуальне у психічних станах соціуму
ММ Слюсаревський
Психологічні перспективи, 153-160, 2003
72003
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20