Підписатись
Марина Ольховик
Марина Ольховик
доцент T.H. Shevchenko National University "Chernihiv Colehium"
Підтверджена електронна адреса в chnpu.edu.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Бароковий універсалізм в українському художньому мисленні
МВ Ольховик
Дис. на здобуття наук. ступеня канд. філос. Наук: спец 9 (08), 2005
152005
ARTICLES EDITING AS MEANS OF DEVELOPING EDITORS’PROFESSIONAL COMPETENCE WHILE TEACHING ENGLISH FOR ACADEMIC WRITING
L Gorodnycha, M Olkhovyk
ВІСНИК КИЇВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО ЛІНГВІСТИЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ. Серія …, 2018
92018
Бароко як універсальна метамова української культури
МВ Ольховик
Вісник Чернігівського державного педагогічного університету імені ТГ …, 2002
62002
Повернення Європи?(Філософські та культурно-антропологічні засади «універсалізму» як альтернативного,«панєвропейського» шляху глобалізації)
ВА Личковах, МВ Ольховик
Вісник Чернігівського державного педагогічного університету ім. ТГ Шевченка …, 2002
42002
Своєрідність репрезентації концепту тілесність в англомовних періодичних виданнях
МВ Ольховик, МВ Лозова
Научные труды SWorld 15 (1), 85-91, 2015
32015
Досвід використання онлайн платформ під час дистанційної підготовки майбутніх філологів
ЛВ Городнича, МВ Ольховик, СМ Гергуль
Актуальные научные исследования в современном мире: журнал, 2020
22020
Formuvannia profesiinoi kompetentnosti u vyschii shkoli zasobom literaturno-mystetskoho zhurnalu yak tehnolohii keis-metodu [Professional competence formation in higher school …
L Gorodnycha, M Olkhovyk
Pedahohichni nauky: teoriya, istoriya, innovatsiyni tehnologiyi: nauk …, 2019
22019
Теоретичні передумови використання інтернет-комунікації для формування іншомовної професійної компетентності майбутніх редакторів
ЛВ Городнича, МВ Ольховик
Національний університет" Чернігівський колегіум" імені ТГ Шевченка, 2019
22019
Формування професійної компетентності у вищій школі засобом літературно-мистецького журналу як технології кейс-методу
Л Городнича, М Ольховик
Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології, 38-48, 2019
22019
Море-океан»: спроба необарокового аналізу [Електронний ресурс]/Марина Ольховик.–С. 279–287
М Ольховик
Режим доступу: www. philosophy. ua/lib/olhovyk-doxa-10-2006, 0
2
Linguistic Analysis of Slavic Media Texts Containing Hate Speech
L Gorodnycha, M Olkhovyk, S Gergul
EUREKA: Social and Humanities,(6), 40-46, 2020
12020
Формування академічної доброчесності у магістрантів спеціальності Середня освіта (Українська мова і література) засобами онлайн-інструментів
МВ Ольховик, ЛВ Городнича
Вісник Національного університету «Чернігівський колегіум» імені ТГ Шевченка, 2020
12020
La adaptación cinematográfica como un tipo de traducción literaria interespecies en la enseñanza de los futuros filólogos
MV Olkhovyk, LV Gorodnycha, SM Gergul, OV Sazonova, IV Kyian
Apuntes Universitarios 12 (1), 236-249, 2022
2022
Фокус освітніх програм в умовах професійного стандарту за професією «Вчитель закладу середньої освіти»
ВІ Панченко, МВ Ольховик, ЛВ Городнича
Вісник Національного університету «Чернігівський колегіум», 2021
2021
Formation of future philologists' readiness for extracurricular activities in foreign language
ЛВ Городнича, МВ Ольховик, СМ Гергуль
Boston: Primedia eLaunch, 2020
2020
Linguistic analysis of Slavic media texts containing hate speech
ЛВ Городнича, МВ Ольховик, СМ Гергуль
EUREKA: Social and Humanities, 2020
2020
SOCIAL DEMANDS FOR PROFESSIONAL AND PSYCHOLOGICAL PROSPECTIVE EDITORS'TRAINING IN THE CONTEXT OF MODERN JOB MARKET
L Gorodnycha, M Olkhovyk, S Gergul, T Stechenko
MODERN APPROACHES TO KNOWLEDGE MANAGEMENT DEVELOPMENT, 74, 2020
2020
«Соціальний характер» Рісмена та його роль у формуванні (пост) тоталітарної ідентичності
МВ Ольховик
Європейські антитоталітарні культурні практики: матеріали Міжнародної наук …, 2020
2020
Social demands for professional and psychological prospective editors' training in the context of modern job market
ЛВ Городнича, МВ Ольховик, СМ Гергуль, ТО Стеченко
Slovenia, 2020
2020
ОПЫТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОНЛАЙН ПЛАТФОРМ ПРИ ДИСТАНЦИОННОМ ОБУЧЕНИИ БУДУЩИХ ФИЛОЛОГОВ
ЛВ Городнича, МВ Ольховик, СМ Гергуль
Актуальные научные исследования в современном мире, 67-71, 2020
2020
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20