Підписатись
Кафедра практичної психології
Кафедра практичної психології
Київський університет імені Бориса Грінченка
Немає підтвердженої електронної адреси - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Діти і медіа: соціалізація в агресивному медіасередовищі: монографія
ОВ Петрунько
Полтава: ТОВ нВП «Укрпромторгсервіс 480, 2010
1502010
Психосемантика етнічної свідомості
ОМ Лозова
К.: Освіта України 4, 2007
462007
Методологія психосемантичних досліджень етносу: монографія
ОМ Лозова
К.: Слово, 2011
352011
Психологічні аспекти засвоєння іноземної мови: навч.-метод. посіб.
ОМ Лозова
К.: Київськ. ун-т імені Бориса Грінченка, 2011
31*2011
Актуальні проблеми сексуального виховання підлітків
ОВ Петрунько
К.: ДЦССМ 80, 2004
292004
Особистісна ідентичність схильних до інтернет-залежності осіб
Х Турецька
282011
Мотиви відчуження сучасної молоді від активної політичної діяльності
ОВ Петрунько
Педагогіка і психологія, 98-101, 2006
272006
Розвиток емпатії у професійному становленні студентів вищих педагогічних навчальних закладів
ОД Кайріс
К, 2002
232002
Дiти i медiа: соцiалiзацiя в агресивному медiа середовищi: Монографiя
ОВ Петрунько
182010
Развитие эмпатии в профессиональном становлении студентов высших педагогических учебных заведений
ЕД Кайрис
ЕД Кайрис, 2002
17*2002
Сучасна дитина в медіапросторі
О Петрунько
Педагогічна газета 7 (180), 3-4, 2009
162009
Психосемантична структура етнічної свідомості
ОМ Лозова
Автореферат дис.… д. психол. н./К, 2008
162008
Батьківська компетентність як чинник психічного розвитку дитини
ОЛ Нагула
Вісник Національної академії Державної прикордонної служби України, 2012
122012
Соціалізація дитини в агресивному медіасередовищі
ОВ Петрунько
К.: НАПП, 2010
122010
Криза ідентичності підліткового віку та її роль у становленні зрілої особистості
ОА Краєва
ББК 74.58+ 88я43 П 68 Рецензенти, 310, 2010
122010
Психосемантика етнічної свідомості: проблеми й тенденції розвитку
ОМ Лозова
Науковий вісник кафедри ЮНЕСКО, 162-168, 2006
122006
Педагогічний процес: теорія і практика
С Сисоєва, Л Хоружа, Л Козак, Г Балл, О Безпалько, С Караман, ...
К.: Науковий світ, 105-113, 2002
12*2002
КОМПЕТЕНТНІСНИЙ ПІДХІД У ПРОФЕСІЙНІЙ ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ-ФІЛОЛОГІВ
ВО Коваль
К.: НТУУ" КПІ", 2015
112015
Соціалізаційний потенціал медіа середовища
ОВ Петрунько
Соціальна психологія. Спеціальний випуск, 71-83, 2007
112007
Імпліцитні типології політичних лідерів у свідомості електорату України
ОВ Петрунько
ступеня канд. психологічних наук: спец. 19.00. 05 «Соціальна психологія»/ОВ …, 2000
112000
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20