Кафедра практичної психології
Кафедра практичної психології
Київський університет імені Бориса Грінченка
Немає підтвердженої електронної адреси - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Діти і медіа: соціалізація в агресивному медіа середовищі: Монографія
ОВ Петрунько
Полтава: ТОВ нВП «Укрпромторгсервіс 480, 2010
1412010
Психосемантика етнічної свідомості
ОМ Лозова
К.: Освіта України 4, 2007
452007
Методологія психосемантичних досліджень етносу: монографія
ОМ Лозова
К.: Слово, 2011
362011
Актуальні проблеми сексуального виховання підлітків
ОВ Петрунько
К.: ДЦССМ 80, 2004
282004
Психологічні аспекти засвоєння іноземної мови: навч.-метод. посіб.
ОМ Лозова
К.: Київськ. ун-т імені Бориса Грінченка, 2011
27*2011
Мотиви відчуження сучасної молоді України від активної політичної діяльності
ОВ Петрунько
Педагогіка і психологія, 98-101, 1996
271996
Особистісна ідентичність схильних до інтернет-залежності осіб
Х Турецька
242011
Розвиток емпатії у професійному становленні студентів вищих педагогічних навчальних закладів
ОД Кайріс
К, 2002
222002
Дiти i медiа: соцiалiзацiя в агресивному медiа середовищi: Монографiя
ОВ Петрунько
182010
Психосемантична структура етнічної свідомості
ОМ Лозова
Автореферат дис.… д. психол. н./К, 2008
162008
Развитие эмпатии в профессиональном становлении студентов высших педагогических учебных заведений
ЕД Кайрис
ЕД Кайрис, 2002
162002
Сучасна дитина в медіапросторі
О Петрунько
Педагогічна газета 7, 6-12, 2009
152009
Соціалізація дитини в агресивному медіасередовищі
ОВ Петрунько
К.: НАПП, 2010
122010
Педагогічний процес: теорія і практика
С Сисоєва, Л Хоружа, Л Козак, Г Балл, О Безпалько, С Караман, ...
К.: Науковий світ, 105-113, 2002
12*2002
Криза ідентичності підліткового віку та її роль у становленні зрілої особистості
ОА Краєва
ББК 74.58+ 88я43 П 68 Рецензенти, 310, 2010
112010
Соціалізаційний потенціал медіа середовища
О Петрунько
Соціальна психологія: спец. випуск, 71-82, 2007
112007
Компетентнісний підхід у професійній підготовці майбутніх психологів
ОМ Лозова, ЛІ Подшивайлова, ММ Подшивайлов, ОД Піркова, ...
" Віндрук", 2014
102014
Медіасоціалізація, або соціалізація з медіа замість соціалізації з дорослими
ОВ Петрунько
Режим доступу: https://library. krok. edu. ua/media/library/category/statti …, 2010
102010
Психосемантична структура етнічної свідомості: дис... д-ра психол. наук
ОМ Лозова
ГС Костюка АПН України, 2008
102008
Психосемантика ентнічної свідомості: проблеми й тендеції розвитку
ОМ Лозова
Науковий вісник кафедри ЮНЕСКО, 162-168, 2006
102006
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20