Ярощак Сергій Вікторович
НазваПосиланняРік
Методи комплексного аналізу
АЯ Бомба, СС Каштан, ДО Пригорницький, СВ Ярощак
НУВГП, 2013
192013
Complex approach to modeling of two-phase filtration processes under control conditions
АY Bomba, SV Yaroshchak
Journal of Mathematical Sciences 184 (1), 56-68, 2012
112012
Метод квазіконформних відображень розв'язання модельних задач двофазної фільтрації
АЯ Бомба, СВ Ярощак
Доповiдi Національної академії наук України, 34-40, 2010
102010
Метод конформних відображень математичного моделювання процесів витіснення у нафтогазових пластах: прогнозування динаміки руху лінії розділу різнокольорових рідин
АЯ Бомба, СВ Ярощак
Волинський математичний вісник. Серія прикладна математика. Випуск 6 (15), 20-35, 2009
72009
Mathematic modelling of thermodynamic effects in a gas formation well bore zone
AY Bomba, MA Myslyuk, SV Yaroshchak
Ivano-Frankivsk National Technical University of Oil and Gas, 2014
62014
Метод квазіконформних відображень математичного моделювання нелінійних процесів витіснення за умов існування тріщин гідророзриву пласта
АЯ Бомба, АМ Сінчук, СВ Ярощак
ІФНТУНГ, 2011
62011
Числовий метод квазіконформних відображень моделювання процесів двофазної фільтрації
АЯ Бомба, СВ Ярощак
Обчислювальна та прикладна математика, 3-13, 2010
62010
Системный анализ фильтрационных процессов в многосвязных криволинейных областях
АЯ Бомба, ВВ Скопецкий, СВ Ярощак
Проблемы управления и информатики, 64-72, 2010
52010
Mathematical modeling of thermodynamic effects in well bore zone of gas formation under hydraulic fracturing conditions
AY Bomba, MA Myslyuk, SV Yaroshchak
Journal of Hydrocarbon Power Engineering 2 (1), 1-5, 2015
4*2015
Метод комплексного анализа исследования двухфазной фильтрации в горизонтальных пластах с учетом гидроразрыва
АЯ Бомба, СВ Ярощак, АМ Сінчук
Электронное моделирование 35 (2), 25-33, 2013
42013
Комплексне дослідження поведінки системи «свердловини-тріщини» при витісненні однієї рідини іншою у горизонтальному пласті
АЯ Бомба, АМ Сінчук, СВ Ярощак
Математичне та комп'ютерне моделювання. Серія: Технічні науки, 11-26, 2012
42012
Числовий метод квазіконформних відображень дослідження двофазної фільтрації в елементах заводнення
АЯ Бомба, СВ Ярощак
Труды межд. школ-семинаров МДОЗМФ, 20–28, 2010
32010
Метод квазіконформних відображень моделювання нелінійних процесів витіснення у деформівних середовищах
АЯ Бомба, СВ Ярощак
Вісник Київського університету. Серія: фізико-математичні науки, 91–96, 2010
32010
Числовий метод квазіконформних відображень дослідження двофазної фільтрації в елементах площового заводнення
АЯ Бомба, СВ Ярощак
ІФНТУНГ, 2010
32010
Один підхід до ідентифікації фільтраційно-ємкісних параметрів нафтогазових пластів
АЯ Бомба, АМ СІНЧУК, СВ ЯРОЩАК
Бюллетень ЦИИНЧМ, 26-27, 1970
31970
Комплексний підхід до моделювання процесів багатофазної фільтрації під час проектування розробки нафтогазових родовищ
АЯ Бомба, СВ Ярощак, АВ Теребус
Нафтова і газова промисловість, 48–52, 2012
22012
Комплексне математичне моделювання нелінійних процесів витіснення з урахуванням включень
АМ Сінчук
Вісник ТНТУ, 68, 2012
22012
Один метод математичного моделювання процесів витіснення
АЯ Бомба, СВ Ярощак
Математичне та комп'ютерне моделювання. Серія: Технічні науки, 2010
22010
Математичне моделювання нелінійних процесів витіснення у нафтовому LEF-пласті методами комплексного аналізу і сумарних зображень
ОМ Гладка
Геофизический журнал, 2019
12019
Математичне моделювання процесу двофазної неiзотермiчної фiльтрацiї на основi технологiї термо-гравiтацiйного дренажу
АЯ Бомба, СВ Ярощак, ВІ Бойцов
Журнал обчислювальної та прикладної математики 1 (127), 5-14, 2018
12018
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20