Радченко Сергій Петрович
Радченко Сергій Петрович
Підтверджена електронна адреса в kubg.edu.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Диференціальна геометрія і топологія
СП Радченко
28*2015
Использование иллюстраций для улучшения восприятия материала при изучении естественных наук
Д Бодненко, С Радченко, И Юртын
Proceeding of the International Scientifical Conference May 23th–24th 1, 2014
22014
Використання методу шаблонів при формуванні самостійних завдань для студентів з курсу лінійної алгебри
SP Radchenko
Неперервна професійна освіта: теорія і практика, 85-90, 2016
12016
Формування за методом шаблонів схем генерування завдань для вивчення дискретних випадкових величин
СП Радченко
Вид-во НПУ імені МП Драгоманова, 2019
2019
Побудова за методом шаблонів комп’ютеризованого середовища для вивчення систем лінійних алгебраїчних рівнянь
СП Радченко
Науковий часопис НПУ імені МП Драгоманова. Серія 2. Комп’ютерно-орієнтовані …, 2018
2018
Створення пакетів вправ з аналітичної геометрії методом шаблонів
СП Радченко
Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Проблеми …, 2017
2017
Дидактичний метод шаблонів при вивченні систем лінійних алгебраїчних рівнянь
СП Радченко
Всеукраїнська науково-практична конференція «Математика та інформатика у …, 2017
2017
Improving the Perception of Material Through the Use of Illustrative Tools in the Process of Studying Natural Sciences
СП Радченко
Vesnik of Brest University 3 (1), 81-89, 2017
2017
Улучшение восприятия материала путем использования иллюстративных средств в процессе изучения естественных наук
ДМ Бодненко, СП Радченко, ВГ Самойленко
Vesnik of Brest University 3 (1), 81-89, 2017
2017
ПОБУДОВА МЕТОДОМ ШАБЛОНІВ ІНТЕРАКТИВНОГО СЕРЕДОВИЩА ДЛЯ ВИВЧЕННЯ СИСТЕМ ЛІНІЙНИХ АЛГЕБРАЇЧНИХ РІВНЯНЬ
СП Радченко
ББК 74.263. 2я431 Т33, 2017
2017
Використання засобів ІКТ при формуванні початкових навичок інтегрування
ММ Астаф'єва, СП Радченко
2017
Using patterns in the formation of independent job for students for linear algebra
СП Радченко
Неперервна професійна освіта: теорія і практика, 85-90, 2016
2016
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТОДА ШАБЛОНОВ ПРИ ФОРМИРОВАНИИ САМОСТОЯТЕЛЬНЫХ ЗАДАНИЙ ДЛЯ СТУДЕНТОВ ПО КУРСУ ЛИНЕЙНОЙ АЛГЕБРЫ
С Радченко
Неперервна професійна освіта: теорія і практика, 85-90, 2016
2016
Особливості використання символіки при викладанні дисциплін для природничих спеціальностей
Радченко Сергій Петрович, Бодненко Дмитро Миколайович, Юртин Іван Іванович
Проблемы современного педагогического образования 3 (48), 175-184, 2015
2015
Використання опорних відеофрагментів у навчальному процесі
СП Радченко
Інформаційні технології—2014: зб. тез I Української конференції молодих …, 2014
2014
Числові системи
СП Радченко
2014
Елементарна математика
СП Радченко
2014
Математична логіка і теорія алгоритмів
СП Радченко
2014
Аналітична геометрія
СП Радченко
2014
Алгебра і теорія чисел
СП Радченко
2014
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20