Chajka Grigoriy Chayka Grigoriy Chayka Grigorij Chaika Hryhorii Чайка Григорій Чайка Григорий
Chajka Grigoriy Chayka Grigoriy Chayka Grigorij Chaika Hryhorii Чайка Григорій Чайка Григорий
National Pirogov Memorial Medical University, Vinnytsya Вінницький національний мединий університет
Verified email at vnmu.edu.ua - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Ехографічінні параметри внутрішніх геніталій у практично здорових міських дівчат юнацького віку з різним морфотипом
ГВ Чайка
Вісник Вінницького національного медичного університету 13 (2), 439-444, 2009
11*2009
Особливості антропометричних і соматотипологічних показників у міських здорових осіб чоловічої та жіночої статі підліткового й юнацького віку
ЛА Сарафинюк, СВ Прокопенко, ЛА Клімас, ПВ Сарафинюк, ...
Вісник морфології 10 (1), 52-53, 2004
92004
Антропометрична та соматотипологічна характеристика практично здорових міських підлітків обох статей Української етнічної групи
ВМ Мороз, ІВ Гунас, ІМ Кириченко, ГВ Чайка
Вісник морфології 8 (1), 131-147, 2002
92002
Конституціональні закономірності становлення жіночої статевої системи у практично здорових осіб підліткового та юнацького віку
ГВ Чайка
ступеня докт. мед. наук: спец. 14.01. 01" Акушерство і гінекологія"/ГВ Чайка …, 2011
8*2011
Ультразвукові показники матки та яєчників у соматично здорових дівчат підліткового віку з різним морфотипом в залежності від фаз менструального циклу
ГВ Чайка
Збірник наукових праць Асоціації акушерів-гінекологів України, 683-688, 2009
72009
Медична “норма” та обґрунтування необхідності розробки нормативних морфофункціональних показників репродуктивного здоров’я дівчат підлітків на різних етапах статевого дозрівання
ГВ Чайка
Проблемы, достижения и перспективы развития медико-биологических наук и …, 2008
52008
Кореляційні зв’язки антропометричних показників з ультразвуковими параметрами матки та додатків у практично здорових дівчаток–підлітків міст Подільського регіону
ГВ Чайка
Буковинський медичний вісник 8 (2), 123-128, 2004
52004
Оптимізація лікування та реабілітації репродуктивної функції жінок з гіперплазією ендометрія на тлі запальних захворювань органів малого тазу.
ГВ Чайка, ЛВ Яремчук, АО Каретна
Вісник Вінницького національного медичного університету 21 (1, Ч.2.), 302-306, 2017
42017
Роль доплерометрії оваріальних артерій при різних формах оваріальної недостатності (огляд літератури)
ОБ Мартинишин, ГВ Чайка, АЛ Костюк
Таврический медико-биологический вестник, 2012
42012
Гормональний профіль у соматично здорових дівчат підліткового та юнацького віку з різним морфотипом в залежності від фаз менструального циклу
ГВ Чайка
Вісник морфології 15 (2), 439-444, 2009
42009
Разработка нормативных критериев здоровья разных возрастно-половых групп городского населения Украины с учетом антропогенетических, психофизиологических и психогигиенических …
ВМ Мороз, ЕГ Процек, ИВ Гунас, ИВ Сергета, ЛА Сарафинюк, ...
Актуальные проблемы спортивной морфологии и интегративной антропологи, 16-19, 2003
42003
Сучасний погляд на етіологію, діагностику та лікування істміко-цервікальної недостатності шийки матки (огляд літератури)
ІВ Олексієнко, ГВ Чайка, МГ Заславська, ІВ Пролигіна
Вісник Вінницького національного медичного університету 20 (1, Ч.1.), 137-141, 2016
32016
Моделювання нормативних показників рівня статевих гормонів у дівчат юнацького віку з різним масоростовим індексом в різні фази менструального циклу в залежності від …
ГВ Чайка
Університетська клініка 6 (1-2), 79-82, 2010
32010
Моделювання нормативних показників рівня статевих гормонів у дівчат підліткового віку різних морфотипів в різні фази менструального циклу в залежності від антропометричних та …
ГВ Чайка, ІВ Гунас, БФ Ьазорчук
Світ медицини та біології, 160-164, 2010
32010
Особливості зв'язків антропосоматометричних показників з ультразвуковими параметрами матки у практично здорових дівчат підліткового віку в різні фази менструального циклу
ГВ Чайка
"Актуальні проблеми акушерства і гінекології, клінічної імунології та …, 2010
32010
Ультразвуковi показники матки та яєчникiв у соматично здорових дiвчат пiдлiткового вiку з рiзним морфотипом в залежностi вiд фаз менструального циклу
ГВ Чайка
32009
Ефективність комплексної терапії гормонального дисбалансу у жінок після перенесеного запального процесу статевих органів
ГВ Чайка, АП Дністрянська, АО Каретна
Збірник наукових праць асоціації акушерів-гінекологів України, 284-291, 2017
22017
Клінічна анатомія сечостатевих органів. Навчальний посібник
ВІ Горовий, ВО Шапринський, БФ Мазорчук, ОІ Яцина, ВІ Півторак, ...
Вінниця "Нілан-ЛТД", 2016
2*2016
Discriminant model possibility of occurrence pubertal uterine bleeding in girls depending on the characteristics of the structure and size of the body
O Kucherenko, G Chaika
Curr. Issues Pharm. Med.Sci., 29 (3), 124-126, 2016
22016
СУЧАСНІ ПОГЛЯДИ НА ЕТІОЛОГІЮ ПЕРВИННОЇ АМЕНОРЕЇ (ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ).
HV Chaika, BO Lomachuk, OM Kucherenko
Актуальні питання педіатрії, акушерства та гінекології, 183-186, 2015
22015
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20