Follow
Старка Володимир
Старка Володимир
доктор історичних наук, професор кафедри історії України, ТНПУ ім.В.Гнатюка
Verified email at tnpu.edu.ua - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Духовна спадщина Андрея Шептицького як джерело вивчення повсякденного життя західноукраїнського селянства у 1939-1946 рр
В Старка
Українська Греко-Католицька церква у контексті вітчизняної історії та …, 2015
72015
Рух опору в Галичині в 1941–1944 роках
В Старка
Тернопільський національний педагогічний університет ім. В. Гнатюка …, 2006
72006
Повсякденне життя західноукраїнського села в умовах суспільних трансформацій 1939-1953 рр.
ВВ Старка
Осадца ЮВ, 2019
52019
Повсякденне життя західноукраїнського села в умовах тоталітарних режимів 1939–1953 рр.: дис.… докт. іст. наук: спец. 07.00. 01
ВВ Старка
Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису. Переяслав-Хмельницький, 2019
32019
Нацистський окупаційний режим у східногалицькому селі 1941− 1944 рр.
В Старка
Волинський національний університет імені Лесі Українки, 2012
32012
Священник у провінції: повсякденне життя сільських священників Східної Галичини в умовах суспільних трансформацій радянського тоталітаризму 1939-1941 рр.
ВВ Старка
22022
Російська пропаґанда як елемент підготовки до збройної аґресії проти України
В Ільницький, В Старка, М Галів
Український історичний журнал, 2022
22022
Аграрні трансформації в умовах тоталітарних режимів 1930− 1940-х рр. у документальній спадщині українського національно-визвольного руху Східної Галичини
В Старка
Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету …, 2017
22017
Соціально-економічне життя західноукраїнського селянства в умовах радянської тоталітарної системи у 1939–1941 рр.
ВВ Старка
Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, 2017
22017
Відображення повсякденного життя західноукраїнського селянства в умовах суспільно-політичних трансформацій 1939-1941 рр. в документальній спадщині Греко-католицької церкви
ВВ Старка
Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, 2015
22015
Повсякденне життя населення західних земель України у перші повоєнні роки (1944–1953)
ВВ Міщанин, В Футала, В Баран, Г Стародубець, О Малярчук, ...
12021
" Національна за формою, соціалістична за змістом": культурна політика радянської влади у західноукраїнському селі у 1944− 1953 роках
VV Starka
Література та культура Полісся 94 (11i), 221-234, 2019
12019
Антирелігійна кампанія в західноукраїнській сільській школі в умовах суспільних трансформацій 1944–1953 рр.
ВВ Старка
ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2019
12019
Побут сільського населення Західної України в умовах суспільних трансформацій 1939.1941 рр.
ВВ Старка
Гілея: науковий вісник, 97-102, 2019
12019
Сільська школа Східної Галичини в умовах нацистської окупації 1941–1944 рр.
ММ Москалюк, ВВ Старка
12019
Західноукраїнська сільська школа в умовах суспільних трансформацій 1939–1941 рр.
ВВ Старка
Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, 2018
12018
Соціально-економічна політика нацистських окупантів і Східній Галичині в 1941–1944 рр.
ВВ Старка
Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, 2016
12016
Опір східногалицького селянства становленню радянської тоталітарної системи у 1944–1953 рр.
ВВ Старка
Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, 2012
12012
Рух Опору на території Східної Галичини в роки Другої світової війни: вибрані проблеми історіографії
В Старка
Україна-Європа-Світ. Міжнародний збірник наукових праць.. Серія:: Історія …, 2012
12012
Колективізаційні процеси в Східногалицькому селі 1939–1941 рр
В Старка
Perspektywy rozwoju nauki we współczesnym świacie 29.03. 2012–31.03. 2012 …, 2012
12012
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20