Старка Володимир
Старка Володимир
доктор історичних наук, доцент кафедри історії України, ТНПУ ім.В.Гнатюка
Verified email at tnpu.edu.ua - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Рух опору в Галичині в 1941–1944 роках
В Старка
Тернопільський національний педагогічний університет ім. В. Гнатюка …, 2006
42006
Антирелігійна кампанія в західноукраїнській сільській школі в умовах суспільних трансформацій 1944–1953 рр.
В Старка
ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2019
12019
Побут сільського населення Західної України в умовах суспільних трансформацій 1939.1941 рр.
ВВ Старка
Гілея: науковий вісник, 97-102, 2019
12019
" Національна за формою, соціалістична за змістом": культурна політика радянської влади у західноукраїнському селі у 1944− 1953 роках
ВВ Старка
Видавництво НДУ ім. Миколи Гоголя, 2019
12019
Сільська школа Східної Галичини в умовах нацистської окупації 1941–1944 рр.
М Москалюк, В Старка
12019
Західноукраїнська сільська школа в умовах суспільних трансформацій 1939–1941 рр.
В Старка
Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, 2018
12018
Аграрні трансформації в умовах тоталітарних режимів 1930− 1940-х рр. у документальній спадщині українського національно-визвольного руху Східної Галичини
В Старка
Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету …, 2017
12017
Соціально-економічне життя західноукраїнського селянства в умовах радянської тоталітарної системи у 1939–1941 рр.
В Старка
Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, 2017
12017
Соціально-економічна політика нацистських окупантів і Східній Галичині в 1941–1944 рр.
В Старка
Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, 2016
12016
Відображення повсякденного життя західноукраїнського селянства в умовах суспільно-політичних трансформацій 1939-1941 рр. в документальній спадщині Греко-католицької церкви
В Старка
Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, 2015
12015
Нацистський окупаційний режим у східногалицькому селі 1941− 1944 рр.
В Старка
Волинський національний університет імені Лесі Українки, 2012
12012
Опір східногалицького селянства становленню радянської тоталітарної системи у 1944–1953 рр.
В Старка
Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, 2012
12012
Вшанування пам’яті жертв Другої світової війни на території Західної України: минуле та сьогодення
В Старка, Я Ковбасюк
Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету …, 0
1
Духовне життя селянства східної Галичини в умовах становлення радянського тоталітаризму 1939–1941 рр.
В Старка, Б Баран
Збірник наукових праць за матеріалами всеукраїнської науково-практичної …, 2020
2020
Соціально-економічна політика радянської влади на території Східної Галичини у 1939–1941 рр.
В Старка, Б Баран
ЦНТУ, 2020
2020
Повсякденне життя західноукраїнського села в умовах тоталітарних режимів 1939–1953 рр.
ВВ Старка
2019
Антирелігійна кампанія радянської влади у Західноукраїнському селі (1939–1941 рр.)
В Старка
Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, 2018
2018
Рецензія
В Старка
Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, 2016
2016
Ставлення східногалицького селянства до радянської влади (кінець 30-х–початок 40-х рр. ХХ ст.)
В Старка
Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, 2013
2013
Рух Опору на території Східної Галичини в роки Другої світової війни: вибрані проблеми історіографії
В Старка
Україна-Європа-Світ. Міжнародний збірник наукових праць.. Серія:: Історія …, 2012
2012
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20