Підписатись
Лариса Володимирівна Крупа, Krupa Larysa
Лариса Володимирівна Крупа, Krupa Larysa
Підтверджена електронна адреса в nulau.edu.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Специальный правовой режим предпринимательской деятельности в свободных экономических зонах Украины
ЛВ Таран
[б. и.], 2004
232004
Спеціальний режим підприємницької діяльності у вільних економічних зонах України (комплексне дослідження)
ЛВ Крупа
X.: Консум, 2000
62000
ОСОБЛиВОСТІ ГОСПОДАРСьКОЇ ДІЯЛьНОСТІ ПРиВАТНих ЗАКЛАДІВ ДОШКІЛьНОЇ ОСВІТи aBOuT ThE BuSINESS aCTIVITy Of PrIVaTE PrESChOOL
ЛВ Таран
Порівняльно-аналітичне право–електронне наукове фахове видання юри-дичного …, 2018
12018
Питання господарсько-правового забезпечення діяльності у сфері освітніх послуг
ЛВ Таран
Theory and practice of jurisprudence 2 (10), 6-6, 2016
12016
Щодо нормативно-правового регулювання господарсько-торговельної діяльності в Україні
LV Krupa
Theory and practice of jurisprudence 2 (20), 8-8, 2021
2021
On the Legal Regulation of Economic and Commercial Activities in Ukraine
LV Krupa
Theory & Prac. Juris. 20, 147, 2021
2021
Інвестиційне право:навч.посіб. у схемах і табл.
К Л.
Харків: Право, 2021, 2021
2021
ДО ПИТАННЯ ПРО ГОСПОДАРСЬКО-ТОРГОВЕЛЬНУ ПОЛІТИКУ УКРАЇНИ
ЛВ Крупа
Київський часопис права, 71-76, 2021
2021
Напрямки та завдання інвестиційної політики України в контексті національно-орієнтованої економіки
ЛВ Таран
Theory and practice of jurisprudence 2 (18), 11-11, 2020
2020
Місце господарських організацій великого бізнесу в системі суб’єктів господарювання
Т ЛВ
Юридичний науковий електронний журнал 7, 2020
2020
Щодо актуальних питань господарювання закладів позашкільної освіти суспільства
ЛВ Таран
Університет митної справи та фінансів, 2020
2020
Напрямки та завдання інвестиційної політики україни в контексті національноорієнтованої економіки
LV Taran
Теорія і практика правознавства 2 (18), 1-14, 2020
2020
Щодо актуальних питань господарської діяльності закладів позашкільної освіти
ЛВ Таран
Університет митної справи та фінансів, 2019
2019
До питання господарсько-правового регулювання у сфері дошкільної освіти
ЛВ Таран
Нове міжнародне право та національне законодавство – нові завдання юридичної …, 2017
2017
Про деякі питання надання освітніх послуг закладами позашкільної освіти
ЛВ Таран
Порівняльно-аналітичне право – електронне наукове фахова видання юридичного …, 2017
2017
Напрямки модернізації юридичної освіти, Сучасні практики вивчення юридичної освіти і педагогіки
ЛВ Таран
10 конференція школи педагогічної майстерності НЮУ ім. Я. Мудрого, Харків …, 2016
2016
Правове забезпечення альтернативних форм навчання у загальноосвітніх навчальних закладах,
Л Таран
Jurnalul juridic naţional: teorie şi practică 6, 2016
2016
Вопросы хозяйственно-правового обеспечения деятельности в сфере образовательных услуг
ЛВ Таран
Теорія і практика правознавства 2 (10), 6, 2016
2016
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–18