Швець Наталія Валентинівна
Швець Наталія Валентинівна
БДМУ каф.анатомії, топографічної анатомії та оперативної хірургії
Verified email at bsmu.edu.ua
Title
Cited by
Cited by
Year
Організаційно-економічний механізм управління відтворенням основних засобів підприємства
НВ Швець
Вісник Нац. Юр. університету.-Дніпро: Нац. Гірн. Університет.–Дніпро, 126, 2005
182005
Формування та оцінювання потенціалу підприємства: навч. посібник
ТВ Калінеску, ЮА Романовська, СФ Большенко, ОВ Маслош, ...
Луганськ: СНУ ім. В. Даля 352, 2007
162007
Проблемні питання аналізу основних засобів підприємства
НВ Швець, ОЛ Бродський
Бізнес Інформ, 159-162, 2012
112012
Сучасні завдання банківського нагляду
Н Швець
Вісник НБУ, 34-37, 2011
102011
Амортизаційна політика підприємства: проблемні питання
НВ Швець, НВ Швец
CНУ ім. В. Даля, 2016
82016
Кластеризація хімічної промисловості: європейський досвід та уроки для України
ГЗ Шевцова, НВ Швець
Вестник экономической науки Украины, 2017
72017
Технологічні прийоми підвищення ефективності регулювання поживного режиму при вирощуванні кукурудзи
ОМ Шевченко, ВІ Приходько, СМ Шевченко, НВ Швець
Бюлетень Інституту сільського господарства степової зони, 46-50, 2011
72011
Удосконалення методичних підходів до оцінювання конкурентоспроможності галузі
НВ Швець, ГЗ Шевцова
Экономический вестник Донбасса, 2018
52018
Економіка структуроутворювальних підприємств базової хімії: сучасні тенденції та проблеми
ГЗ Шевцова, НВ Швець
Економіка та право, 91-100, 2018
42018
Дослідження сучасних чинників розвитку хімічного виробництва в контексті неоіндустріалізації
ГЗ Шевцова, НВ Швець
Економіка промисловості, 2017
42017
Взаємозв’язок добового ритму артеріального тиску з надлишковою масою тіла у пацієнтів з артеріальною гіпертензією та остеоартрозом
НВ Швець
Здобутки клінічної i експериментальної медицини, 153-156, 2015
32015
Зміна показників ліпідного обміну та функціонального стану нирок у хворих на артеріальну гіпертензію та остеоартроз під впливом комплексного лікування
НВ Швець
Клінічна та експериментальна патологія, 172-176, 2015
32015
Агродинаміка вологоспоживання залежно від технологічних факторів землеробства степової зони
МС Шевченко, ОМ Шевченко, НВ Швець
Бюлетень Інституту сільського господарства степової зони, 130-134, 2013
32013
Передумови смарт-спеціалізації Донецько-Придніпровського макрорегіону на основі розвитку хімічного виробництва
ОІ Амоша, ГЗ Шевцова, НВ Швець
Економіка промисловості, 5-33, 2019
22019
Системні фактори регулювання зернової продуктивності кукурудзи в різноротаційних сівозмінах степової зони
ЛМ Десятник, МС Шевченко, НВ Швець, АА Хижняк
Зернові культури, 37-44, 2019
22019
Патофізіологія артеріальної гіпертензії, дисфункції нирок та остеоартрозу в пацієнтів з ожирінням (огляд літератури)
ЮЄ Роговий, НВ Швець, ВІ Швець
Буковинський медичний вісник 20 (2 (78)), 204-208, 2016
22016
Основні риси та тенденції розвитку ринку інжинірингових послуг
NV Shvets, HO Khandiy
Economics and Law, 160-164, 2015
22015
Артеріальна гіпертензія, дисфункція нирок та остеоартроз у пацієнтів з ожирінням
TO Ilashchuk, NV Shvets, TV Zakharchuk
Буковинський медичний вісник 18 (2 (70)), 2014
22014
Педагогічне забезпечення формування здорового способу життя студентської молоді у Росії
Н Швець
Полтавський національний педагогічний університет імені ВГ Короленка, 2012
22012
Зміни гормональної регуляції водно-сольового обміну і параметрів плазмового фібринолізу при ізоосмолярній гіпергідратації
ВІ Швець, ВЯ Трутяк, НВ Швець, ВА Дорошко
Видавництво СумДУ, 2011
22011
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20