Швець Наталія Валентинівна
Швець Наталія Валентинівна
БДМУ каф.анатомії, топографічної анатомії та оперативної хірургії
Подтвержден адрес электронной почты в домене bsmu.edu.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Організаційно-економічний механізм управління відтворенням основних засобів підприємства
НВ Швець
Вісник Нац. Юр. університету.-Дніпро: Нац. Гірн. Університет.–Дніпро, 126, 2005
182005
Формування та оцінювання потенціалу підприємства: навч. посібник
ТВ Калінеску, ЮА Романовська, СФ Большенко, ОВ Маслош, ...
Луганськ: СНУ ім. В. Даля 352, 2007
152007
Сучасні завдання банківського нагляду
Н Швець
Вісник НБУ, 34-37, 2011
102011
Проблемні питання аналізу основних засобів підприємства
НВ Швець, ОЛ Бродський
Бізнес Інформ, 159-162, 2012
82012
Кластеризація хімічної промисловості: європейський досвід та уроки для України
ГЗ Шевцова, НВ Швець
Вестник экономической науки Украины, 2017
72017
Амортизаційна політика підприємства: проблемні питання
НВ Швець, НВ Швец
CНУ ім. В. Даля, 2016
72016
Технологічні прийоми підвищення ефективності регулювання поживного режиму при вирощуванні кукурудзи
ОМ Шевченко, ВІ Приходько, СМ Шевченко, НВ Швець
Бюлетень Інституту сільського господарства степової зони, 46-50, 2011
62011
Економіка структуроутворювальних підприємств базової хімії: сучасні тенденції та проблеми
ГЗ Шевцова, НВ Швець
Економіка та право, 91-100, 2018
42018
Дослідження сучасних чинників розвитку хімічного виробництва в контексті неоіндустріалізації
ГЗ Шевцова, НВ Швець
Економіка промисловості, 2017
42017
Удосконалення методичних підходів до оцінювання конкурентоспроможності галузі
НВ Швець, ГЗ Шевцова
Экономический вестник Донбасса, 2018
32018
Взаємозв’язок добового ритму артеріального тиску з надлишковою масою тіла у пацієнтів з артеріальною гіпертензією та остеоартрозом
НВ Швець
Здобутки клінічної i експериментальної медицини, 153-156, 2015
32015
Зміна показників ліпідного обміну та функціонального стану нирок у хворих на артеріальну гіпертензію та остеоартроз під впливом комплексного лікування
НВ Швець
Клінічна та експериментальна патологія, 172-176, 2015
32015
Патофізіологія артеріальної гіпертензії, дисфункції нирок та остеоартрозу в пацієнтів з ожирінням (огляд літератури)
ЮЄ Роговий, НВ Швець, ВІ Швець
Буковинський медичний вісник 20 (2 (78)), 204-208, 2016
22016
Основні риси та тенденції розвитку ринку інжинірингових послуг
NV Shvets, HO Khandiy
Economics and Law, 160-164, 2015
22015
Артеріальна гіпертензія, дисфункція нирок та остеоартроз у пацієнтів з ожирінням
TO Ilashchuk, NV Shvets, TV Zakharchuk
Буковинський медичний вісник 18 (2 (70)), 2014
22014
Агродинаміка вологоспоживання залежно від технологічних факторів землеробства степової зони
МС Шевченко, ОМ Шевченко, НВ Швець
Бюлетень Інституту сільського господарства степової зони, 130-134, 2013
22013
Зміни гормональної регуляції водно-сольового обміну і параметрів плазмового фібринолізу при ізоосмолярній гіпергідратації
ВІ Швець, ВЯ Трутяк, НВ Швець, ВА Дорошко
Видавництво СумДУ, 2011
22011
До методології дослідження “власницького знаку”:(досвід роботи Наукової бібліотеки Львівського національного університету ім. ІЯ Франка)
НП Швець
Рукописна та книжкова спадщина України, 2007
22007
До історії зібрання інкунабул Львівського національного університету імені Івана Франка
Н Швець
Вісник Львівського університету. Сер.: Книгознавство, бібліотекознавство та …, 2006
22006
Передумови смарт-спеціалізації Донецько-Придніпровського макрорегіону на основі розвитку хімічного виробництва
ОІ Амоша, ГЗ Шевцова, НВ Швець
Економіка промисловості, 5-33, 2019
12019
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20