Швець Наталія Валентинівна
Швець Наталія Валентинівна
БДМУ каф.анатомії, топографічної анатомії та оперативної хірургії
Підтверджена електронна адреса в bsmu.edu.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Організація міжбюджетних відносин в Україні: стан, проблеми і перспективи
СВ Юшко
Фінанси України, 86-97, 2009
792009
Організаційно-економічний механізм управління відтворенням основних засобів підприємства
НВ Швець
Вісник Нац. Юр. університету.-Дніпро: Нац. Гірн. Університет.–Дніпро, 126, 2005
192005
Формування та оцінювання потенціалу підприємства: навч. посібник
ТВ Калінеску, ЮА Романовська, СФ Большенко, ОВ Маслош, ...
Луганськ: СНУ ім. В. Даля 352, 2007
172007
Проблемні питання аналізу основних засобів підприємства
НВ Швець, ОЛ Бродський
Бізнес Інформ, 159-162, 2012
132012
Сучасні завдання банківського нагляду
Н Швець
Вісник НБУ, 34-37, 2011
102011
Кластеризація хімічної промисловості: європейський досвід та уроки для України
ГЗ Шевцова, НВ Швець
Вестник экономической науки Украины, 2017
82017
Амортизаційна політика підприємства: проблемні питання
НВ Швець, НВ Швец
CНУ ім. В. Даля, 2016
82016
Технологічні прийоми підвищення ефективності регулювання поживного режиму при вирощуванні кукурудзи
ОМ Шевченко, ВІ Приходько, СМ Шевченко, НВ Швець
Бюлетень Інституту сільського господарства степової зони, 46-50, 2011
82011
Удосконалення методичних підходів до оцінювання конкурентоспроможності галузі
НВ Швець, ГЗ Шевцова
Экономический вестник Донбасса, 2018
52018
Дослідження сучасних чинників розвитку хімічного виробництва в контексті неоіндустріалізації
ГЗ Шевцова, НВ Швець
Економіка промисловості, 2017
52017
Економіка структуроутворювальних підприємств базової хімії: сучасні тенденції та проблеми
ГЗ Шевцова, НВ Швець
Економіка та право, 91-100, 2018
42018
Передумови смарт-спеціалізації Донецько-Придніпровського макрорегіону на основі розвитку хімічного виробництва
ОІ Амоша, ГЗ Шевцова, НВ Швець
Економіка промисловості, 5-33, 2019
32019
Взаємозв’язок добового ритму артеріального тиску з надлишковою масою тіла у пацієнтів з артеріальною гіпертензією та остеоартрозом
НВ Швець
Здобутки клінічної i експериментальної медицини, 153-156, 2015
32015
Зміна показників ліпідного обміну та функціонального стану нирок у хворих на артеріальну гіпертензію та остеоартроз під впливом комплексного лікування
НВ Швець
Клінічна та експериментальна патологія, 172-176, 2015
32015
Агродинаміка вологоспоживання залежно від технологічних факторів землеробства степової зони
МС Шевченко, ОМ Шевченко, НВ Швець
Бюлетень Інституту сільського господарства степової зони НААН України, 130-134, 2013
32013
Системні фактори регулювання зернової продуктивності кукурудзи в різноротаційних сівозмінах степової зони
ЛМ Десятник, МС Шевченко, НВ Швець, АА Хижняк
Зернові культури, 37-44, 2019
22019
Потенціал хімічного комплексу Луганської області: сучасний стан та перспективи структурної модернізації
ГЗ Шевцова
Экономический вестник Донбасса, 2019
22019
Фактори сівозмінного комплексу і фітоценотичні мутації забур’яненості посівів
МС Шевченко, СМ Шевченко, Н Швець
Дніпровський державний аграрно-економічний університет, 2016
22016
Патофізіологія артеріальної гіпертензії, дисфункції нирок та остеоартрозу в пацієнтів з ожирінням (огляд літератури)
ЮЄ Роговий, НВ Швець, ВІ Швець
Буковинський медичний вісник 20 (2 (78)), 204-208, 2016
22016
Основні риси та тенденції розвитку ринку інжинірингових послуг
НВ Швець, ОО Хандій
Економіка та право. Серія: Економіка, 160-164, 2015
22015
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20