Філологічні трактати,   Fìlologìchnì traktati
Філологічні трактати, Fìlologìchnì traktati
Сумський державний університет, Харківський національний університет ім. В. Н. Каразіна
Підтверджена електронна адреса в sci.sumdu.edu.ua - Домашня сторінка
НазваПосиланняРік
Онтологии для словарей тезаурусов: лингвокогнитивный подход
СА Жаботинская
Філологічні трактати 1 (2), 71-87, 2009
352009
Оцінний компонент лексичного значення слова
НГ Іщенко
Філологічні трактати 2 (3), 47-50, 2010
192010
„Концепт” як ключове поняття когнітивної лінгвістики
НВ Таценко, НВ Таценко, NV Tatsenko
Вісник Сумського державного університету. Серія Філологія, 105-110, 2008
162008
Невербальні аспекти матримоніального діалогічного дискурсу
ЛВ Солощук
Вісник Сумського державного університету. Серія Філологія, 96-104, 2008
152008
Власні імена як компресовані тексти-носії когнітивної інформації (на матеріалі казки Дж. Роулінг «Гаррі Поттер і орден Фенікса»)
ОВ Бока
Вісник Сумського державного університету. Серія Філологія, 15-19, 2008
152008
Властивості, функції й типи заголовків у структурі та змісті публіцистики Миколи Данька
ВО Садівничий, ВА Садовничий, VO Sadivnychyi
Вісник Сумського державного університету. Серія Філологія 1 (1), 66-74, 2007
152007
Концептуальний підхід до структурних одиниць текстів: контрастивні аспекти
СО Швачко, ІК Кобякова, ТО Анохіна, СА Швачко, SO Shvachko, ...
Вісник СумДУ. Серія Філологія, 2007
142007
Інтернет як специфічний тип мас-медійного тексту (на матеріалах українського сектору мережі)
ІМ Артамонова
Вісник Сумського державного університету. Серія Філологія, 5-9, 2007
122007
Концепт" свій-чужий" у лінгвокультурологічних дефініціях
ТВ Кузнєцова, ТВ Кузнецова, TV Kuznietsova
Вісник Сумського державного університету. Серія Філологія, 37-40, 2007
112007
До проблеми перекладу неологізмів галузі Інтернет та комп'ютерних технологій
ЮГ Макаренко, ІВ Матковська
Філологічні трактати 4 (4), 68-72, 2012
92012
Вербальні та невербальні прояви домінуючого статусу старшого сіблінгу
ОГ Звєрєва
Вісник Сумського державного університету. Серія Філологія, 25-29, 2008
82008
Категоризація гумору: лінгвокультурні аспекти
ІК Кобякова, ИК Кобякова, IK Kobiakova, VM Stoliarenko, ...
Вісник Сумського державного університету. Серія Філологія, 40-44, 2008
82008
Системні характеристики онлайнових та офлайнових ЗМІ
ІМ Артамонова
Видавництво СумДУ, 2008
82008
Роль прецедентных феноменов в структуре и функционировании языка масс-медиа в Украине
СБ Сереброва
Вісник Сумського державного університету. Серія Філологія, 45-48, 2007
82007
Філософська термінологія: специфіка, класифікація, еволюція
ОІ Новоставська
Сумський державний університет, 2013
72013
Лінгвістичний і лінгвальний статус категорії каузативності
ІМ Кучман
Філологічні трактати 4 (4), 46-55, 2012
72012
Эквивалентные концепты
МВ Пименова
Філологічні трактати 4 (1), 93-99, 2012
72012
Новації у мові компютерних користувачів
ЕА Кириченко, ОА Кириченко
Видавництво СумДУ, 2010
72010
Прагматичні інтерпретації текстів політичного дискурсу
ОМ Медвідь, ІГ Ізмайлова, ЕН Медведь, OM Medvid
Вісник Сумського державного університету. Серія Філологія, 66-71, 2008
72008
Нові горизонти мовознавства: концептуальні основи моделювання
ВГ Пасинок
Вісник СумДУ.–Серія: Філологія, 81-86, 2008
72008
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20