Філологічні трактати,   Fìlologìchnì traktati
Філологічні трактати, Fìlologìchnì traktati
Сумський державний університет, Харківський національний університет ім. В. Н. Каразіна
Підтверджена електронна адреса в sci.sumdu.edu.ua - Домашня сторінка
НазваПосиланняРік
Онтологии для словарей тезаурусов: лингвокогнитивный подход
СА Жаботинская
Філологічні трактати 1 (2), 71-87, 2009
372009
Оцінний компонент лексичного значення слова
НГ Іщенко
Філологічні трактати 2 (3), 47-50, 2010
182010
„Концепт” як ключове поняття когнітивної лінгвістики
НВ Таценко, НВ Таценко, NV Tatsenko
Вісник Сумського державного університету. Серія Філологія, 105-110, 2008
162008
Власні імена як компресовані тексти-носії когнітивної інформації (на матеріалі казки Дж. Роулінг «Гаррі Поттер і орден Фенікса»)
ОВ Бока
Вісник Сумського державного університету. Серія Філологія, 15-19, 2008
142008
Концептуальний підхід до структурних одиниць текстів: контрастивні аспекти
СО Швачко, ІК Кобякова, ТО Анохіна, СА Швачко, SO Shvachko, ...
Вісник СумДУ. Серія Філологія, 2007
142007
Невербальні аспекти матримоніального діалогічного дискурсу
ЛВ Солощук
Вісник Сумського державного університету. Серія Філологія, 96-104, 2008
132008
Властивості, функції й типи заголовків у структурі та змісті публіцистики Миколи Данька
ВО Садівничий, ВА Садовничий, VO Sadivnychyi
Вісник Сумського державного університету. Серія Філологія 1 (1), 66-74, 2007
132007
Концепт" свій-чужий" у лінгвокультурологічних дефініціях
ТВ Кузнєцова, ТВ Кузнецова, TV Kuznietsova
Вісник Сумського державного університету. Серія Філологія, 37-40, 2007
112007
Інтернет як специфічний тип мас-медійного тексту (на матеріалах українського сектору мережі)
ІМ Артамонова
Вісник Сумського державного університету. Серія Філологія, 5-9, 2007
112007
До проблеми перекладу неологізмів галузі Інтернет та комп'ютерних технологій
ЮГ Макаренко, ІВ Матковська
Філологічні трактати 4 (4), 68-72, 2012
102012
Філософська термінологія: специфіка, класифікація, еволюція
ОІ Новоставська
Сумський державний університет, 2013
82013
Новації у мові компютерних користувачів
ЕА Кириченко, ОА Кириченко
Видавництво СумДУ, 2010
82010
Системні характеристики онлайнових та офлайнових ЗМІ
ІМ Артамонова
Видавництво СумДУ, 2008
82008
Роль прецедентных феноменов в структуре и функционировании языка масс-медиа в Украине
СБ Сереброва
Вісник Сумського державного університету. Серія Філологія, 45-48, 2007
72007
Когнітивні зони вимірювальної лексики: типологічний аспект
СО Швачко, ОІ Єгорова, SO Shvachko, СА Швачко, ОИ Егорова, ...
Вісник Сумського державного університету. Серія Філологія, 179-186, 2007
72007
Категорія емпатії крізь призму лінгвістичної емотіології
НВ Таценко
Філологічні трактати 7 (1), 50-60, 2015
62015
Поліфункціональність та поліаспектність комунікативного мовчання в англомовному художньому дискурсі
AI Svietlova, АИ Светлова, АІ Свєтлова
Філологічні трактати 2 (3), 104-112, 2010
6*2010
Проблема вправ для формування граматичного компоненту перекладацької компетенції
АС Ольховська
Філологічні трактати 2 (3), 177-182, 2010
62010
Актуалiзацiя власних імен у казковому дискурсi
ОВ Бока, ТВ Барсук, TV Barsuk, ТВ Барсук, ЕВ Бока, OV Boka
Вісник Сумського державного університету. Серія Філологія, 9-14, 2008
62008
Вербальні та невербальні прояви домінуючого статусу старшого сіблінгу
ОГ Звєрєва
Вісник Сумського державного університету. Серія Філологія, 25-29, 2008
62008
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20