Кафедра міжнародного бізнесу та фінансів, Department of International Business and Finance
Кафедра міжнародного бізнесу та фінансів, Department of International Business and Finance
НТУ "ХПІ"
Підтверджена електронна адреса в kpi.kharkov.ua - Домашня сторінка
НазваПосиланняРік
Формування оптимальної структури капіталу на підприємствах роздрібної торгівлі: монографія
НО Власова
Х.: ХДУХТ, 2006
662006
Ефективність формування фінансових результатів підприємств роздрібної торгівлі
НО Власова, ІЮ Мелушова
Харківський державний університет харчування та торгівлі, 2008
632008
Flexural-flexural-torsional nonlinear vibrations of pre-twisted rotating beams with asymmetric cross-sections
KV Avramov, C Pierre, N Shyriaieva
Journal of vibration and Control 13 (4), 329-364, 2007
512007
Фінанси підприємств: Навч. посібник
НО Власова, ОА Круглова, ЛІ Безгінова
К.: Центр учбової літератури, 2007
40*2007
Nonlinear equations of flexural-flexural-torsional oscillations of rotating beamswith arbitrary cross-section
KV Avramov, C Pierre, NV Shyriaieva
International Applied Mechanics 44 (5), 582-589, 2008
242008
Роздрібні торговельні мережі: регіональні фактори розвитку
НО Власова, ОВ Колчкова
АдвА, 2012
212012
Оцінка ліквідності та платоспроможності підприємств роздрібної торгівлі
НО Власова, ТС Пічугіна, ПВ Смірнова
Харківський державний університет харчування та торгівлі, 2010
212010
Формування ефективної закупівельної політики підприємств роздрібної торгівлі: Навч. посіб
НО Власова, ЮВ Пономарьова
НО Власова, ЮВ Пономарьова–Харків, 2003
212003
Оцінка ефективності господарсько-фінансової діяльності підприємств громадського харчування
НО Власова
Харків: ХДАТОХ, 1998
211998
Діагностика фінансової кризи підприємств роздрібної торгівлі
НО Власова, ВА Гросул, ЮЄ Чирва
Х.: ХДУХТ, 2007
192007
Фактори та передумови формування конкурентоспроможності регіонів
ВС Філонич, ТО Праченко, ОО Носирєв
Режим доступу: http://www. nbuv. gov. ua/portal/soc_gum/vmu/2008-01/08fvsyain, 2008
182008
АКТУАЛЬНОСТЬ МОДЕЛИ EEPC В ОПИСАНИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМПАНИИ
УВ ШАРИПОВА, ИА ФЕДОРЕНКО, ТБ НОВИКОВА, ЛВ КУРЗАЕВА, ...
СОВРЕМЕННЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИННОВАЦИИ, 0
14*
Управління дебіторською та кредиторською заборгованостями підприємств оптової торгівлі
НО Власова, ЛЛ Носач
Харківський державний університет харчування та торгівлі, 2011
122011
Еволюція концепції вартісно-орієнтованого управління
АВ Сотніков
Видавництво Львівської політехніки, 2011
122011
Економіко-математичне моделювання
ОБ Білоцерківський, НВ Ширяєва, ОО Замула
НТУ" ХПІ", 2010
12*2010
Управління дебіторською і кредиторською заборгованостями в системі управління підприємствами оптової торгівлі
НО Власова, ЛЛ Носач
Економічна стратегія і перспективи розвитку сфери торгівлі та послуг, 194-201, 2010
122010
Методичні вказівки до практичних занять з курсу" Статистика"
ОБ Білоцерківський, НВ Ширяєва
НТУ" ХПІ", 2009
12*2009
Ефективнiсть формування фiнансових результатiв пiдприємств роздрiбної торгiвлi: монографiя
НО Власова, IЮ Мелушова
122008
Ефективність політики фінансування необоротних активів підприємств торгівлі
НО Власова
монографія/НО Власова, МВ Чорна, СО Зубков, 190-197, 2008
112008
Методичний інструментарій щодо формування та реалізації стратегії розвитку зовнішньоекономічної діяльності підприємства
ОІ Чайкова
Вісник Міжнародного слов'янського університету. Сер.: Економічні науки, 42-46, 2012
92012
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20