Елена Шуплат Довбенко
Елена Шуплат Довбенко
ДВНЗ КНЕУ
Verified email at kneu.ua - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
колективна монографія/[ТВ Майорова, МІ Диба, СВ Онишко та ін.]; за наук. ред. МІ Диби, ТВ Майорової
А інвестиційного процесу в Україні
К.: КНЕУ 472 (8), 2012
59*2012
Податкове стимулювання інвестицій в туристичний комплекс України
ОМ Довбенко
Формування ринкової економіки: наук. зб. КНЕУ.–2007.–Вид 7, 25-28, 2007
252007
Податкове стимулювання інвестицій в туристичний комплекс України
ОМ Довбенко
Формування ринкової економіки, 302-311, 2007
252007
Інвестування: практикум
ТВ Майорова, ВІ Максимович, СВ Урванцева, ОМ Шуплат
ДВНЗ "Київський національний економічний університет імені Вадима гетьмана", 2012
16*2012
Сучасна теорія портфельних інвестицій
ОМ Довбенко, МВ Довбенко
Економіка України, 81-92, 2005
152005
Спеціальні економічні зони туристсько-рекреаційного типу : світовий досвід
ОМ Довбенко
ІІІ Международной научно-практической конференции "Эфективные инструменты …, 2007
122007
Спеціальні економічні зони туристсько-рекреаційного типу:порівняльна характеристика
ОМ Довбенко
Вісник Тернопільського національного педагогічного університету імені …, 2007
122007
Формування поняття «туризм» у сучасній економічній науці
ОМ Шуплат, ЕМ Шуплат
Ефективна економіка 12, 2015
102015
Фінансове забезпечення інвестиційної діяльності підприємств сфери туризму : Автореферат дисертації на здобуття нгаукового ступеня канд. екон. наук
ОМ Шуплат, ЕМ Шуплат
Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, 2016
92016
Банківське проектне фінансування: глобальний ринок та проблеми розвитку в Україні
ТВ Майорова, ТВ Майорова, ОМ Шуплат
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2017
42017
Банківське проектне фінансування: глобальний ринок та проблеми розвитку в Україні
ТВ Майорова, ОМ Шуплат
Фінанси, облік і аудит, 110-125, 2017
42017
Роль публічно-приватного партнерства у залученні фінансових ресурсів у сферу туризму
ОМ Шуплат
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2016
42016
Стан фінансового забезпечення інвестиційної діяльності підприємств сфери туризму в Україні
ТВ Майорова, ТВ Майорова, СВ Урванцева, ОМ Шуплат, ЕМ Шуплат
Економіст, 3-7, 2016
42016
Туристичний бізнес та його доходи
ОМ Довбенко
Формування стратегії сталого розвитку курортів в Україні: матеріали …, 2007
42007
Інструменти залучення інвестицій в інфраструктурні проекти
ОМ Шуплат, ЕМ Шуплат
Економіка та підприємництво: збірник наукових праць молодих учених та …, 2011
32011
Муніципальні облігації як інструмент залучення інвестицій в підготовці до проведення «Євро—2012» в Україні
ОМ Шуплат
ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2010
32010
The Impact of Inflation Volatility on an Enterprise’s Innovation Strategy
A Dikiy, E Lepyokhina, Y Nikolaienko, M Kochevoi, O Kolomina, ...
Blue Eyes Intelligence Engineering & Sciences Publication, 2019
22019
Фінансування інвестиційної діяльності підприємств сфери туризму: теоретичний аспект
ОМ Шуплат
Інвестиції:практика та досвід, 28-34, 2016
22016
Фінансування інвестиційної діяльності сфери туризму: пошук нових джерел та форм активізації
ОМ Шуплат
ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2016
22016
Фінансування інвестиційної діяльності підприємств сфери туризму: теоретичний аспект
ОМ Шуплат
Чорноморський державний університет імені Петра Могили, 2016
22016
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20