Підписатись
Tetiana Bui (Тетяна Буй)
Tetiana Bui (Тетяна Буй)
доцент кафедри фінансів, "Києво-Могилянська академія"
Підтверджена електронна адреса в ukma.kiev.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Використання структурованих цінних паперів для фінансування корпорацій в Україні
СВ Науменкова, ТГ Буй
Фінанси України, 89-101, 2010
452010
суперечності та тенденції розвитку: монографія/[ІО Лютий та ін.] за заг. ред. ІО Лютого
Р боргових цінних паперів в Україні
К.: Центр учбов. літ, 2008
292008
Фактори розвитку ринку корпоративних облігацій України
ТГ Буй
Наукові записки НаУКМА 68, 12-16, 2007
92007
Розширення можливостей фінансування розвитку корпорацій шляхом випуску боргових цінних паперів
ТГ Буй
Актуальні проблеми економіки, 190-197, 2009
72009
Why discount rates should reflect liabilities: Best practices for setting public sector pension fund discount rates
T Bui, A Randazzo
Reason Foundation, Policy Brief 130, 2015
52015
Проблеми використання корпоративних єврооблігацій для залучення коштів на міжнародних ринках капіталу
ТГ Буй
Економіка та держава, 25-28, 2011
52011
Financial decentralization and fiscal imbalance of local budgets in Ukraine
T Bui, O Kovalchuk
Наукові записки НаУКМА. Економічні науки 5 (1), 21-26, 2020
32020
Tax evasion in Ukraine: corporate and personal liability
T Bui
Наукові записки НаУКМА. Економічні науки 3 (1), 21-27, 2018
32018
Композиційні відмінності фіскального федералізму в країнах з різним бюджетним устроєм
Т Буй
Соціально-економічний розвиток регіонів в контексті міжнародної інтеграції, 6, 2013
32013
Tax stimulation of small-size business development in Ukraine
TH Bui, OK Primierova
Efektyvna ekonomika, 2018
22018
Corporate social responsibility and its impact on company's financial performance
T Bui, S Biletska
Наукові записки НаУКМА. Економічні науки, 8-14, 2014
22014
TAX PO LIC Y FOR SM ALL BUSINESS IN UKRAINE
T Bui
Naukovi zapysky NaUKMA. Ekonomichni nauky 120, 8-11, 2011
22011
Податкова політика щодо малого бізнесу в Україні
Т Буй
22011
E-Commerce Development as an Instrument of Increasing of Ukrainian Companies' Competitiveness
T Bui, I Gavriliv
Scientific Papers NaUKMA. Economics 172, 8-14, 2016
12016
Corporate social responsibility practices in developed and developing countries
T Bui
12014
The Impact of the War on the Economic Development of Ukraine
N Slaviuk, T Bui
DIW Roundup: Politik im Fokus, 2022
2022
Social-Economic Importance of Budgetary Decentralization
T Bui, O Kovalchuk
2020
FeeBate system as an alternatIve tO taxes In envIrOnmental reGulatIOn OF lIGht vehICle transpOrtatIOn
T Bui, K Ploskina
2019
Problems of liability for tax evasion in Ukraine
T Bui, O Primierova
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2017
2017
Assesing of government debt sustainability іn Ukraine
T Bui, M Budaragina
ВПЦ НаУКМА, 2012
2012
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20