Подписаться
Прохорова Вікторія Володимирівна
Прохорова Вікторія Володимирівна
завідувач кафедри економіки та менеджменту, УІПА.
Подтвержден адрес электронной почты в домене uipa.edu.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Управління витратами підприємства: монографія
ЮМ Великий, ВВ Прохорова, НВ Сабліна
Х.: ВД «ІНЖЕК, 2009
1312009
Управление финансовой безопасностью на предприятии
ТБ Кузенко, ВВ Прохорова, НВ Саблина
Бизнес Информ 2008, 27-29, 2007
1292007
Формування конкурентної стратегії підприємств на засадах інноваційно-спрямованого інвестування. Монографія
ЧВІ В.В. Прохорова , Проценко В. М.
Херсон:Грінь Д. С.,, 2016
602016
Економічний розвиток підприємства: теоретико-методологічний аспект: монографія
ВВ Прохорова
Харків: Вид-во УкрДАЗТ, 2010
552010
Прогнозування банкрутства як складова атникризового фінансового управління
В Прохорова, О Крупчатніков
Економічний простір, 103-109, 2009
502009
Управління розвитком економічних систем: теорія, механізми регулювання та управління
ОВ Ареф’єва, ВВ Прохорова
Х.: УкрДАЗТ, 2010
482010
Управління економічною безпекою підприємств: монографія
ВВ Прохорова, ЮВ Прохорова, ОО Кучеренко
Харків: УкрДАЗТ 282, 2010
402010
Управління потенціалом конкурентоспроможності підприємств на засадах контролінгу: монографія
ВВ Прохорова, ВІ Чобіток
Х.: НТМТ 247, 231-247, 2012
382012
Інноваційні перетворення як структурний елемент антикризового управління підприємством
ВВ Прохорова, ВІ Ярмолюк
Економіка і управління, 28-33, 2013
362013
Контролінг–від теорії до реалізації на практиці: монографія
ВВ Прохорова, ЛС Мартюшева, НЮ Петрусевич, ЮВ Прохорова
Прохорова ВВ, Мартюшева ЛС, Петрусевич НЮ, Прохорова ЮВ–Х.: ВД" ІНЖЕК, 2006
352006
Організація виробництва
ВВ Прохорова, ОЮ Давидова
Харків: Іванченко ІС, 2018
292018
Когнитивное моделирование устойчивого экономического развития предприятий
ВВ Прохорова
Экономика предприятий, 24-29, 2011
262011
Управління фінансовою санацією: навч. посібник
ВІ Грачов, ІП Косарєва, ВВ Прохорова, ТБ Кузенко
Грачов ВІ, Косарева ІП, Прохорова ВВ–Х.: ВД «Інжек, 2004
252004
Потенціал підприємства: формування і оцінка: Навчальний посібник
ВВ Прохорова, ВІ Чобіток
Х.: НТМТ, 2013
182013
Управління стійким розвитком підприємства як основа трансформаційних процесів
ВВ Прохорова
Вісник економіки транспорту і промисловості, 364-370, 2010
182010
Потенціал підприємства: формування, управління та розвиток: колективнамо-нографія
ВВ Прохорова, ЛФ Чумак, ОВ Божанова
Х.: НТМТ 34, 2013
162013
Контролінг в управлінні витратами підприємств: монографія
ВВ Прохорова, НВ Сабліна
Харків: УкрДАЗТ, 2010
162010
Системна криза авіабудівної галузі України та фактори, що її обумовлюють
ВВ Прохорова
НТУ" ХПІ", 2010
162010
Управлiння витратами пiдприємства: монографiя
ЮМ Великий, ВВ Прохорова, НВ Саблiна
162009
SAFETY OF INDUSTRIAL ENTERPRISES DEVELOPMENT: EVALUATION OF INNOVATIVE AND INVESTMENT COMPONENT.
V Prokhorova, V Protsenko, G Abuselidze, S Mushnykova, Y Us
Scientific Bulletin of National Mining University, 2019
142019
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20