Подписаться
Вікторія Вікторівна Сичова /  Viktoriia Sychova
Вікторія Вікторівна Сичова / Viktoriia Sychova
Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, соціологічний факультет, кафедра
Подтвержден адрес электронной почты в домене karazin.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Державне управління: підручник: у 2 т
ЮВ Ковбасюк, КО Ващенко, ЮП Сурмін
Дніпропетровськ: НАДУ 1, 64, 2012
392012
Роль партій у формуванні політичної культури як чинника саморегуляції громадянського суспільства
ВВ Сичова
Політичні партії в незалежній Україні: роль та місце у політичній …, 2001
132001
Еволюція інституту політичної опозиції в контексті модернізації системи державного управління України
ВВ Сичова
Актуальні проблеми державного управління, 60-71, 2009
122009
Напрями державного регулювання молодіжного ринку праці в Україні: проблеми та зміни у методах здійснення
ВВ Сичова, ДП Бондаренко
Теорія та практика державного управління, 78-85, 2016
82016
Ґендерна рівність як чинник забезпечення сталого суспільного розвитку в Україні
ВВ Сичова, ЛВ Гонюкова
Державне будівництво, 2014
82014
Взаємодія інституту політичної опозиції та державного управління в умовах розвитку інформаційного суспільства
ВВ Сичова
Актуальні проблеми державного управління, 282-292, 2012
82012
Гендерні особливості зайнятості молоді на ринку праці м. Харкова в 2014–2015 рр.(за даними Харківського міського центру зайнятості)
ВВ Сичова, НЮ Абакумова, ОА Корженко
Теорія та практика державного управління, 24-31, 2015
72015
Напрями вдосконалення механізмів державного регулювання шлюбно-сімейних відносин в Україні в 1920–2010-хх рр.
ВВ Сичова, ОЛ Рябченко
Харківський регіональний інститут державного управління Національної …, 2014
62014
Територіальна громада: знаннєвість, дієвість: монографія
ЮО Куц, ВМ Сінченко, ВВ Мамонова, СВ Газарян
Х.: Віровець АП «Апостроф 340, 2011
62011
Analysis of gender equality in professional activities
SV Bukina T., Kravchenko I., Slinko T., Chupruna L.
. Laplage em Revista (International) 7 (2), 318-330, 2021
52021
Archetepative basis of interaction authorities and oppositions in the implementation of the decommunization policy in Ukraine
VV Sychova
Public manаgement, 285-300, 2018
52018
Характер взаємодії політичної опозиції з органами державного управління в уявленнях українських мислителів поч. XVI–поч. XX ст.
ВВ Сичова
Актуальні проблеми державного управління, 104-114, 2010
52010
Благодійна діяльність як основа соціальної роботи
В Сичова, Т Полонець
SOCIOPROSTIR: міждисциплінарний електронний збірник наукових праць з …, 2020
42020
Гендерна проблематика як складова сімейної політики в Україні
ВВ Сичова
Державне будівництво, http://nbuv.gov.ua/UJRN/DeBu_2013_2_31, 2013
42013
Сутність і форми взаємодії інституту політичної опозиції та державного управління
В СичОВА
Публічне управління: теорія та практика: зб. наук. пр. Асоціації докторів …, 2011
42011
Моделі впливу інституту політичної опозиції на державне управління
ВВ Сичова
Актуальні проблеми державного управління, 76-84, 2011
42011
Довіра до влади
ВВ Сичова
Енциклопедичний словник з державного управління/уклад.: ЮП Сурмін, ВД …, 2010
42010
Стан законодавчого забезпечення взаємин політичної опозиції та державного управління в Україні
ВВ Сичова
Вісник НАДУ, 360-368, 2006
42006
Особливості соціального діалогу як складової державного управління соціально-трудовими відносинами в умовах постіндустріального суспільства
ВВ Сичова
Актуальні проблеми державного управління, 399-406, 2013
32013
Компаративний аналіз моделей впливу інституту політичної опозиції на державне управління у європейських країнах
ВВ Сичова
Теорія та практика державного управління, 450-459, 2012
32012
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20