Підписатись
Вікторія Вікторівна Сичова /  Viktoriia Sychova
Вікторія Вікторівна Сичова / Viktoriia Sychova
Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, соціологічний факультет, кафедра
Підтверджена електронна адреса в karazin.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Роль партій у формуванні політичної культури як чинника саморегуляції громадянського суспільства
ВВ Сичова
Політичні партії в незалежній Україні: роль та місце у політичній …, 2001
122001
Еволюція інституту політичної опозиції в контексті модернізації системи державного управління України
ВВ Сичова
Актуальні проблеми державного управління, 60-71, 2009
112009
Взаємодія інституту політичної опозиції та державного управління в умовах розвитку інформаційного суспільства
ВВ Сичова
Актуальні проблеми державного управління, 282-292, 2012
92012
Напрями державного регулювання молодіжного ринку праці в Україні: проблеми та зміни у методах здійснення
ВВ Сичова, ДП Бондаренко
Теорія та практика державного управління, 78-85, 2016
82016
Ґендерна рівність як чинник забезпечення сталого суспільного розвитку в Україні
ВВ Сичова, ЛВ Гонюкова
Державне будівництво, 2014
82014
Методичні рекомендації до виконання та оформлення кваліфікаційної роботи магістра: для здобувачів вищої освіти галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 073 …
ГО Дорошенко, ДВ Бабич, СМ Бабич, ГІ Заднєпровська, ОВ Жадан, ...
Харків: ХНУ імені ВН Каразіна, 2022
72022
Гендерні особливості зайнятості молоді на ринку праці м. Харкова в 2014–2015 рр.(за даними Харківського міського центру зайнятості)
ВВ Сичова, НЮ Абакумова, ОА Корженко
Теорія та практика державного управління, 24-31, 2015
72015
Напрями вдосконалення механізмів державного регулювання шлюбно-сімейних відносин в Україні в 1920–2010-хх рр.
ВВ Сичова, ОЛ Рябченко
Харківський регіональний інститут державного управління Національної …, 2014
62014
Територіальна громада: знаннєвість, дієвість: монографія
ЮО Куц, ВМ Сінченко, ВВ Мамонова, СВ Газарян
Х.: Віровець АП «Апостроф 340, 2011
62011
Analysis of gender equality in professional activities
SV Bukina T., Kravchenko I., Slinko T., Chupruna L.
. Laplage em Revista (International) 7 (2), 318-330, 2021
52021
Archetepative basis of interaction authorities and oppositions in the implementation of the decommunization policy in Ukraine
VV Sychova
Public manаgement, 285-300, 2018
52018
Моделі впливу інституту політичної опозиції на державне управління
ВВ Сичова
Актуальні проблеми державного управління, 76-84, 2011
42011
Довіра до влади
ВВ Сичова
Енциклопедичний словник з державного управління/уклад.: ЮП Сурмін, ВД …, 2010
42010
Характер взаємодії політичної опозиції з органами державного управління в уявленнях українських мислителів поч. XVI–поч. XX ст.
ВВ Сичова
Актуальні проблеми державного управління, 104-114, 2010
42010
Стан законодавчого забезпечення взаємин політичної опозиції та державного управління в Україні
ВВ Сичова
Вісник НАДУ, 360-368, 2006
42006
Державне управління: підручник: у 2 т./Нац. акад. держ. упр. при Президентові України; ред. кол.: ЮВ Ковбасюк (голова), КО Ващенко (заст. голови), ЮП Сурмін (заст. голови)[та …
ЮВ Ковбасюк
ЮВ Ковбасюк (голова), К. О. Ващенко (заст. голови), ЮП Сурмін (заст …, 0
4
Благодійна діяльність як основа соціальної роботи
В Сичова, Т Полонець
SOCIOPROSTIR: міждисциплінарний електронний збірник наукових праць з …, 2020
32020
Гендерна проблематика як складова сімейної політики в Україні
ВВ Сичова
Державне будівництво, http://nbuv.gov.ua/UJRN/DeBu_2013_2_31, 2013
32013
Компаративний аналіз моделей впливу інституту політичної опозиції на державне управління у європейських країнах
ВВ Сичова
Теорія та практика державного управління, 450-459, 2012
32012
Територіальна громада: знаннєвість, дієвість
ЮО Куц, ВВ Мамонова, ВМ Сінченко, СВ Газарян, ГМ Куц, ІО Поліщук, ...
Видавництво Національної академії державного управління при Президентові …, 2011
32011
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20