Науково-дослідний інститут інформатики і права Національної академії правових наук України
Науково-дослідний інститут інформатики і права Національної академії правових наук України
SCIENTIFIC RESEARCH INSTITUTE OF INFORMATICS AND LAW OF THE NALS OF UKRAINE
Verified email at ndcpi.org.ua
Title
Cited by
Cited by
Year
Державна інформаційна політика: організаційно-правові аспекти: монографія
ІВ Арістова
Харків: Вид-во Ун-ту внутр. справ, 203, 2000
3762000
Державна інформаційна політика та її реалізація в діяльності органів внутрішніх справ України: організаційно-правові засади
ІВ Арістова, ИВ Аристова
Національний університет внутрішніх справ, 2002
1942002
Інформаційні операції та безпека суспільства: загрози, протидія, моделювання: монографія
ВП Горбулін, АГ Додонов, ДВ Ланде
Vydavnyt︠s︡tvo" Intertekhnolohii︠a︡", 2009
1342009
Інформаційне право (основи теорії і практики): монографія
ВС Цимбалюк
К.:«Освіта України, 2010
1082010
Інформаційне право: концептуальні положення до кодифікації інформаційного законодавства: монографія
ВС Цимбалюк
К.:«Освіта України, 2011
972011
Інформаційне право України: стан, проблеми, перспективи
ОА Баранов
К.: СофтПрес, 2005
952005
Інформатизація в Україні: проблеми організаційного, правового та наукового забезпечення: монографія
КІ Бєляков
К.: КВІЦ 576, 2008
692008
Інформаційна безпека: проблеми боротьби зі злочинами у сфері використання комп’ютерних технологій
ВО Голубєв, ВД Гавловський, ВС Цимбалюк
Запоріжжя: Просвіта 20011, 2001
672001
Інформація в праві: теорія і практика
КІ Бєляков
К.: КВІЦ 118, 2006
572006
Комп’ютерна злочинність: навч. посіб.
ПД Біленчук, ВВ Бут, ВД Гавловський, МВ Гуцалюк, РЛ Колпак
К.: Атіка, 10-16, 2002
552002
Організаційно-правове та наукове забезпечення інформатизації в Україні: проблеми теорії та практики
КІ Бєляков
автореферат дис.... д-ра юрид. наук 12 (07), 2009
502009
Методологічні та правові засади упорядкування інформаційних відносин: монографія
ВМ Брижко
К.: ТОВ “ПанТот, 383-390, 2009
492009
Основи інформаційного та соціально-правового моделювання: навч. посіб.
ДВ Ланде, ВМ Фурашев, КВ Юдкова
Київ: НТУУ «КПІ, 2014
462014
Правове забезпечення інформаційної сфери: теорія, методологія і практика: монографія
ОА Баранов
Київ: Едельвейс 433, 2014
442014
Про тлумачення та визначення поняття «кібербезпека»
ОА Баранов
Правова інформатика 2 (42), 54-62, 2014
432014
е-боротьба в інформаційних війнах та інформаційне право: монографія
ВМ Брижко, МЯ Швець, ВС Цимбалюк
К.: НДЦПІ АПрН України, 2007
422007
Інформаційне законодавство України: концептуальні основи формування
М Швець, Р Калюжний, В Гавловський, В Цимбалюк
Право України, 88-91, 2001
412001
Вища освіта України: стан та проблеми
ІБ Жиляєв, ВВ Ковтунець, МВ Сьомкін
К.: НДІ інформатики і права НАПНУ, Інститут вищої освіти НАПНУ, 2015
402015
Кримінально-правове забезпечення розвитку інформаційного суспільства в Україні: теоретичні та практичні аспекти: монографія
НА Савінова
К.: ДКС, 2012
402012
Інформаційне суспільство
ВМ Брижко, ОМ Кальченко, ВС Цимбалюк
Дефініції/ВМ Брижко, ОМ Гальченко, ВС Цимбалюк, ОА Орєхов, АМ Чорнобров, 2002
402002
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20