Follow
Науково-дослідний інститут інформатики і права Національної академії правових наук України
Науково-дослідний інститут інформатики і права Національної академії правових наук України
SCIENTIFIC RESEARCH INSTITUTE OF INFORMATICS AND LAW OF THE NALS OF UKRAINE
Verified email at ndcpi.org.ua
Title
Cited by
Cited by
Year
Державна інформаційна політика: організаційно-правові аспекти: монографія
ІВ Арістова
Харків: Вид-во Ун-ту внутр. справ, 203, 2000
4052000
Державна інформаційна політика та її реалізація в діяльності органів внутрішніх справ України: організаційно-правові засади
ІВ Арістова, ИВ Аристова
Національний університет внутрішніх справ, 2002
2022002
Інформаційні операції та безпека суспільства: загрози, протидія, моделювання: монографія
ВП Горбулін, АГ Додонов, ДВ Ланде
Vydavnyt︠s︡tvo" Intertekhnolohii︠a︡", 2009
1502009
Інформаційне право (основи теорії і практики): монографія
ВС Цимбалюк
К.:«Освіта України, 2010
1132010
Інформаційне право: концептуальні положення до кодифікації інформаційного законодавства
ВС Цимбалюк
К.:«Освіта України, 2011
1042011
Інформаційне право України: стан, проблеми, перспективи
ОА Баранов
К.: СофтПрес, 2005
972005
Інформатизація в Україні: проблеми організаційного, правового та наукового забезпечення: монографія
КІ Бєляков
К.: КВІЦ 576, 2008
812008
Інформаційна безпека: проблеми боротьби зі злочинами у сфері використання комп’ютерних технологій
ВО Голубєв, ВД Гавловський, ВС Цимбалюк
Запоріжжя: Просвіта 20011, 2001
792001
Організація міжбюджетних відносин в Україні: стан, проблеми і перспективи
СВ Юшко
Фінанси України, 86-97, 2009
782009
Про тлумачення та визначення поняття «кібербезпека»
ОА Баранов
Правова інформатика 2 (42), 54-62, 2014
652014
Інформація в праві: теорія і практика
КІ Бєляков
К.: КВІЦ 118, 2006
592006
Комп’ютерна злочинність: навч. посіб.
ПД Біленчук, ВВ Бут, ВД Гавловський, МВ Гуцалюк, РЛ Колпак
К.: Атіка, 10-16, 2002
592002
Організаційно-правове та наукове забезпечення інформатизації в Україні: проблеми теорії та практики
КІ Бєляков
ВМ Корецького НАН України. Київ, 367-368, 2009
582009
Основи інформаційного та соціально-правового моделювання: навч. посіб.
ДВ Ланде, ВМ Фурашев, КВ Юдкова
К.: НТУУ «КПІ, 2014
572014
Правове забезпечення інформаційної сфери: теорія, методологія і практика: монографія
ОА Баранов
К.: Едельвейс, 2014
522014
е-боротьба в інформаційних війнах та інформаційне право: монографія
ВМ Брижко, МЯ Швець, ВС Цимбалюк
К.: НДЦПІ АПрН України, 2007
522007
Інформаційне суспільство
ВМ Брижко, ОМ Кальченко, ВС Цимбалюк
Дефініції/ВМ Брижко, ОМ Гальченко, ВС Цимбалюк, ОА Орєхов, АМ Чорнобров, 2002
522002
Методологічні та правові засади упорядкування інформаційних відносин: монографія
ВМ Брижко
К.: ТОВ “ПанТот, 383-390, 2009
502009
Інформаційне законодавство України: концептуальні основи формування
М Швець, Р Калюжний, В Гавловський, В Цимбалюк
Право України, 88-91, 2001
492001
Кіберпростір та інформаційний простір, кібербезпека та інформаційна безпека: сутність, визначення, відмінності
ВМ Фурашев
Інформація і право, 162-169, 2012
472012
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20