Лариса Харченко
Лариса Харченко
ДВНЗ Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди
Verified email at phdpu.edu.ua
Title
Cited by
Cited by
Year
The philosophy of the cosmos as the new universal philosophical teaching about being
B Oleg, K Larysa
Философия и космология 21, 2018
182018
Духовність як вимір сучасного життя людини: соціально-філософський аналіз
ЛМ Харченко
Наукові записки НаУКМА. Теорія та історія культури, 20-25, 2013
72013
Духовність як вимір сучасного життя людини: соціально-філософський аналіз
ЛМ Харченко
Наукові записки НаУКМА. Теорія та історія культури, 20-25, 2013
72013
Інформаційно-освітнє середовище в системі підготовки фахівців з фізичного виховання та спорту
О Шинкарук, О Яковенко, Л Харченко
Фізична культура спорт та здоров’я нації, 2019
32019
Самопізнання Григорія Сковороди як основа особистісного буття людини,[в:] Переяславські сковородинівські студі: Збірник наукових праць
Л Харченко
Філологія. Філософія. Педагогіка, вип 3, 219-224, 2015
22015
Європейські освітні традиції в сучасному українському суспільстві
Л Харченко
Українознавчий альманах, 156-159, 2014
22014
Космічний потенціал духовного буття людини
ЛМ Харченко
12019
Концепт соціальної комунікації в соціокультурному вимірі
ЛМ Харченко
Baltija Publishing, 2018
12018
Концепція самопізнання у філософії Григорія Сковороди
Л Харченко
Переяславські Сковородинські студії, 232-238, 2013
12013
Сучасні виміри людського буття
Л Харченко
Науковий вісник Чернівецького університету. Філософія, 17-21, 2011
12011
ВИМІРИ ЛЮДСЬКОГО БУТТЯ В КОНТЕКСТІ ГЛОБАЛІЗОВАНОГО СУСПІЛЬСТВА
ЛМ Харченко
BBK 91, 504, 2020
2020
Тенденції розвитку сучасної філософії освіти в умовах інформаційного простору
ЛМ Харченко
Cognum Publishing House, 2020
2020
Аксіологічна парадигма сучасної освіти
ЛМ Харченко
Посвіт, 2020
2020
Контрастна чутливість як метод раннього виявлення порушень рефракції в школярів різного віку
О Плиска, Л Харченко, М Груша, І Кондраток, І Шкробанець
Державний заклад Південноукраїнський національний університет імені КД…, 2020
2020
ЦІННІСНІ ВИМІРИ КОНЦЕПТУ ЩАСТЯ У ФІЛОСОФІЇ ГРИГОРІЯ СКОВОРОДИ
Л ХАРЧЕНКО
Людинознавчі студії: збірник наукових праць. Серія Філософія, 327-338, 2020
2020
Соціальні інформаційні комунікації як основа суспільних перетворень
ЛМ Харченко
2019
Професійна та педагогічна етика
ОО Базалук, ОП Кравченко, ЛМ Харченко
КСВ, 2019
2019
Аксіологічні засади сучасної системи освіти України
ОО Базалук, ОП Кравченко, ЛМ Харченко
КСВ, 2019
2019
Основні напрями сучасної філософської думки
ОО Базалук, ОП Кравченко, ЛМ Харченко
КСВ, 2019
2019
Концепт духовної цілісності особистості у філософії Григорія Сковороди
ЛМ Харченко
Лисенко ММ, 2019
2019
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20