Кишкан Інна Григорівна
Кишкан Інна Григорівна
Буковинський державний медичний університет, кафедра фармакології
Verified email at bsmu.edu.ua - Homepage
TitleCited byYear
Роль простагландинів у ренальній дії тренталу і ксантинолу нікотинату
ІГ Кишкан
Буковинський медичний вісник, 2003
42003
Вплив тренталу й ксантинолу нікотинату на показники водно-сольового обміну
ІГ Кишкан
Клінічна та експериментальна патологія, 2014
22014
Роль натрійуретичного фактору (гормону) у ренальній та екстраренальній (на рівні кишечнику) екскреції іонів натрію з організму
РБ Косуба, ІГ Кишкан, ОМ Коровенкова, РБ Косуба, ИГ Кишкан, ...
Клінічна та експериментальна патологія, 2012
22012
Функціональний стан нирок за сумісного застосування ксантинолу нікотинату з L-аргініном
ТМ Бойчук, ІГ Кишкан
Бук. мед. вісник 16 (3), 63, 2012
22012
Зміни екскреторної функції нирок, фібринолізу та протеолізу під впливом ксантинолу нікотинату
ТМ Бойчук, ІГ Кишкан
V Нац. конгрес “Людина та ліки-Україна”, 20-22 березня 2012 р.: тези доп …, 2012
22012
Функціональний стан нирок за дії нового еуфіліну (еуфілін-Н 200)
РБ Косуба, ІГ Кишкан, АВ Щербініна
Буковинський медичний вісник, 2003
22003
Вплив ксантинолу нікотинату на процеси необмеженого протеолізу
ІГ Кишкан, ЮЄ Роговий, РБ Косуба
Український медичний альманах, 2003
22003
Еуфіліни і функція нирок
РБ Косуба, ІГ Кишкан
Ліки, 2003
22003
Вплив тренталу і ксантинолу нікотинату на функцію нирок та стан водно-сольового обміну (експериментальне дослідження)
ІГ Кишкан
ступеня канд. мед. наук: спец. 14.03. 05–фармакологія/ІГ Кишкан, 2001
22001
Вплив ксантинолу нікотинату на стан тканинного фібринолізу у щурів
ІГ Кишкан
Буковинський медичний вісник, 2000
22000
Метилксантини: сучасний стан та перспективи застосування (огляд літератури)
IG Kyshkan, RB Kosuba
Буковинський медичний вісник 21 (1 (81)), 200-204, 2017
12017
Сучасні підходи щодо якісної підготовки студентів-стоматологів до складання фармакології на ліцензійному інтегрованому іспиті Крок 1
ОГ Кметь, НД Філіпець, ІГ Кишкан, ТІ Кметь, ВГ Шинкарюк
Клінічна та експериментальна патологія, 148-150, 2018
2018
Ренальна дія тренталу й ксантинолу нікотинату за умов блокади біосинтезу простагландинів
ІГ Кишкан, ПЯ Кишкан
Клінічна та експериментальна патологія, 49-49, 2017
2017
Порівняльна калійуретична активність синтетичних диметилксантинів за умов водного навантаження
ІГ Кишкан
Клінічна та експериментальна патологія, 83-85, 2017
2017
ПИТАННЯ ПРОПАГАНДИ ЗДОРОВОГО СПОСОБУ ЖИТТЯ У НАВЧАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ ТА ВИХОВНІЙ РОБОТІ З МАЙБУТНІМИ ЛІКАРЯМИ
ІГ Кишкан
Печатается по решению редакционно-издательского совета Восточно-Сибирского …, 2016
2016
Основи біоетики й біобезпеки в системі вищої медичної та фармацевтичної освіти
ІГ Кишкан, ІІ Заморський
Медична освіта, 34-36, 2015
2015
Активне використання сервера дистанційного навчання БДМУ–важливий фактор успішної підготовки студентів із фармакології до ЛІІ Крок 1. Стоматологія”
ІГ Кишкан
Медична освіта, 52-55, 2014
2014
Викладання основ біоетики та біобезпеки на кафедрі фармакології
ІІ Заморський, ІГ Кишкан, ОГ Кметь, НД Філіпець
II Всеукр. наук.-практ. конф., присв. 290-річчю з дня народження ГС …, 2012
2012
Фармакоекономічні аспекти застосування препарату трентал та його аналогів
ІГ Кишкан
93-я Підсумк. наук. конф. проф.-викл. персоналу БДМУ, 14, 15, 20 лютого 2012 …, 2012
2012
Рівень теоретичної підготовки випускників за результатами складання ліцензійного інтегрованого іспиту «Крок-2. Фармація» у 2011 році
ІГ Кишкан, ОВ Геруш, ВГ Зеленюк
Навч.-метод. конф.“Актуальні питання вищої медичної та фармацевтичної освіти …, 2012
2012
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20