Василь Михайлович Галузяк / Haluziak V.
Василь Михайлович Галузяк / Haluziak V.
Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського
Підтверджена електронна адреса в vspu.net - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Педагогіка: навчальний посібник
ВМ Галузяк, МІ Сметанський, ВІ Шахов
ВМ Галузяк, 2001
2832001
Мотиваційно-ціннісні детермінанти індивідуального стилю педагогічного спілкування
ВМ Галузяк
ГС Костюка АПН України, 1998
701998
Проблема личностной референтности педагога
ВМ Галузяк, ВМ Галузяк, МІ Сметанський, НИ Сметанский
Педагогика, 1998
511998
Розвиток професійної самосвідомості студентів вищих навчальних закладів: Монографія
В Галузяк, К Добровольська
Вінниця: ТОВ «Нілан ЛТД», 2015
292015
Образовательная среда как фактор личностного развития будущих учителей
ВМ Галузяк
Актуальные проблемы педагогической теории и практики: материалы …, 2013
262013
Моральне виховання у педагогіцi CША: теорія i практика
ВМ Галузяк, ЛI Довгань
В.: ПП Балюк IБ, РВВ ВДАУ, 261, 2009
262009
Активізація рефлексивних процесів як умова розвитку особистісної зрілості майбутніх учителів
ВМ Галузяк
Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені …, 2013
232013
Сутнісні ознаки суб’єктності особистості
ВМ Галузяк
Науковий часопис НПУ ім. МП Драгоманова. Серія 12. Психологічні науки 6 (30 …, 2005
232005
Розвиток професійної спрямованості студентів вищих медичних навчальних закладів: монографія
ВМ Галузяк, ВМ Галузяк, СІ Тихолаз, СИ Тихолаз
Вінниця: ТОВ «Нілан ЛТД», 2016
222016
Підготовка майбутніх учителів у контексті особистісно зорієнтованого підходу
ВМ Галузяк, VM Haluziak
Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені …, 2014
212014
Педагогічна влада та її виховний потенціал
МІ Сметанський, ВМ Галузяк
Педагогіка і психологія, 32-39, 1996
21*1996
Основні характеристики ефективного стилю педагогічного спілкування
ВМ Галузяк, ВМ Галузяк
Кіровоград: РВЦ КДПУ ім. В. Винниченка, 2001
202001
Рефлексія у структурі особистісно-професійної зрілості вчителя
ВМ Галузяк, ВМ Галузяк
Харків: НТУ «ХПІ», 2008
192008
Атестація загальноосвітніх шкіл
МІ Сметанський, НИ Сметанский, ВМ Галузяк, ВМ Галузяк, ...
Вінниця: РВВ ВАТ Віноблдрукарня, 2001
162001
СУБ’ЄКТНІСТЬ ЯК ПРОФЕСІЙНО ВАЖЛИВА ЯКІСТЬ ПЕДАГОГА
Г Василь
Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені М …, 2006
15*2006
Сутність і структура педагогічної компетентності вчителя
ВМ Галузяк
Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені …, 2016
14*2016
А.С. Макаренко і В.О. Сухомлинський: дві парадигми виховання
В Галузяк, М Сметанський
Вісник Луганськ. пед.-ту, 27, 2000
12*2000
Діалектичне мислення як критерій особистісно-професійної зрілості педагога
ВМ Галузяк
Вінниця, 2017
112017
Показники рефлексивності як критерію особистісної зрілості вчителя
ВМ Галузяк, ВМ Галузяк
Х.: ХНПУ; ХОГОКЗ, 2012
112012
Мотиваційна детермінація стильових особливостей педагогічного спілкування
ВМ Галузяк
Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені М …, 2003
112003
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20