Василь Михайлович Галузяк / Haluziak V.
Василь Михайлович Галузяк / Haluziak V.
Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського
Підтверджена електронна адреса в vspu.net - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Педагогіка: навчальний посібник
ВМ Галузяк, МІ Сметанський, ВІ Шахов
ВМ Галузяк, 2001
2612001
Мотиваційно-ціннісні детермінанти індивідуального стилю педагогічного спілкування
ВМ Галузяк
ГС Костюка АПН України, 1998
671998
Проблема личностной референтности педагога
ВМ Галузяк, ВМ Галузяк, МІ Сметанський, НИ Сметанский
Педагогика, 1998
341998
Розвиток професійної самосвідомості студентів вищих навчальних закладів: Монографія
В Галузяк, К Добровольська
Вінниця: ТОВ «Нілан ЛТД», 2015
262015
Моральне виховання у педагогіцi CША: теорія i практика
ВМ Галузяк, ЛI Довгань
В.: ПП Балюк IБ, РВВ ВДАУ, 261, 2009
262009
Активізація рефлексивних процесів як умова розвитку особистісної зрілості майбутніх учителів
ВМ Галузяк
Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені …, 2013
252013
Образовательная среда как фактор личностного развития будущих учителей
ВМ Галузяк
Актуальные проблемы педагогической теории и практики: материалы …, 2013
252013
Розвиток професійної спрямованості студентів вищих медичних навчальних закладів: монографія
ВМ Галузяк, ВМ Галузяк, СІ Тихолаз, СИ Тихолаз
Вінниця: ТОВ «Нілан ЛТД», 2016
22*2016
Сутнісні ознаки суб’єктності особистості
ВМ Галузяк
Науковий часопис НПУ ім. МП Драгоманова. Серія 12. Психологічні науки 6 (30 …, 2005
222005
Підготовка майбутніх учителів у контексті особистісно зорієнтованого підходу
ВМ Галузяк, VM Haluziak
Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені …, 2014
192014
Педагогічна влада та її виховний потенціал
МІ Сметанський, ВМ Галузяк
Педагогіка і психологія, 32-39, 1996
19*1996
Рефлексія у структурі особистісно-професійної зрілості вчителя
ВМ Галузяк, ВМ Галузяк
Харків: НТУ «ХПІ», 2008
182008
Основні характеристики ефективного стилю педагогічного спілкування
ВМ Галузяк, ВМ Галузяк
Наукові записки.–Випуск 32, 30-34, 2001
182001
СУБ’ЄКТНІСТЬ ЯК ПРОФЕСІЙНО ВАЖЛИВА ЯКІСТЬ ПЕДАГОГА
Г Василь
Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені М …, 2006
15*2006
Сутність і структура педагогічної компетентності вчителя
ВМ Галузяк
Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені …, 2016
14*2016
Атестація загальноосвітніх шкіл
МІ Сметанський, НИ Сметанский, ВМ Галузяк, ВМ Галузяк, ...
Вінниця: РВВ ВАТ Віноблдрукарня, 2001
132001
А.С. Макаренко і В.О. Сухомлинський: дві парадигми виховання
В Галузяк, М Сметанський
Вісник Луганськ. пед.-ту, 27, 2000
12*2000
Діалектичне мислення як критерій особистісно-професійної зрілості педагога
ВМ Галузяк
Вінниця, 2017
112017
навчальний посібник
ВМГ Педагогіка
ВМ Галузняк, МІ Сметанський, ВІ Шахов.–2-е вид., випр. і доп.–Вінниця …, 2003
112003
Типологія базових моделей виховання
ВМ Галузяк
Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені М …, 2002
112002
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20