Валерий Солдатенко
Валерий Солдатенко
Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса НАН України
Нет подтвержденного адреса электронной почты
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Українська революція: історичний нарис
ВФ Солдатенко
Либідь, 1999
1111999
Українська революція
ВФ Солдатенко
Історичний нарис, 468-469, 1999
961999
Україна в революційну добу: Іст. есе-хроніки. У 4 т.
ВФ Солдатенко
К.: Світогляд 2, 2009
57*2009
Українська революція: концепція та історіографія
VF Soldatenko
Пошуково-видавниче агенство" Книга пам'яті України", 1997
551997
Українська революція: концепція та історіографія (1918–1920 рр.)
ВФ Солдатенко
К.: Просвіта, 1999
531999
Винниченко і Петлюра: політичні портрети революційної доби
ВФ Солдатенко
К.: Світогляд, 539, 2007
372007
Проблеми політики національної пам’яті і завдання її наукового забезпечення
В Солдатенко
Вісник Національної академії наук України, 52-63, 2011
272011
Українське питання в роки Першої світової війни: Монографія
ВІ Головченко, ВФ Солдатенко
Парламентське видавництво, 2009
252009
Володимир Винниченко
СВ Кульчицький
Видавничий дім Альтернативи, 2005
242005
Соборництво і регіоналізм в українському державотворенні (1917–1920 рр.)
ІФ Курас, ВФ Солдатенко
ІФ Курас, ВФ Солдатенко, 2001
242001
Незламний: життя i смерть Миколи Скрипника
ВФ Солдатенко
Пошуково-видавниче агентство" Книга Пам'ятi Украïни, 2002
19*2002
Гражданская война в Украине
ВФ Солдатенко
Новый хронограф, 2012
152012
Революційна доба в Україні (1917–1920 роки): логіка пізнання, історичні постаті, ключові епізоди
ВФ Солдатенко
К.: Парламентське вид-во 568, 2011
152011
Стан історіографічної розробки та актуальні проблеми дослідження історії Української революції
ВФ Солдатенко
Український історичний журнал, 68-85, 1999
141999
Періодика України 1917–1940 рр. як історичне джерело
Г Рудий
Національна бібліотека України ім. ВІ Вернадського, 2008
122008
на перехресті соціальних і національних прагнень
ВФ Солдатенко, В Винниченко
К.: Світогляд, 2005
122005
Проблема класово і національно-політичних сил у концепції української революції (2)
ВФ Солдатенко
Український історичний журнал, 3-14, 1997
111997
Революційні альтернативи 1917 року й Україна
ВФ Солдатенко
Наук. думка, 2010
102010
Новітні тенденції й актуальні проблеми історіографічного освоєння процесів революційної доби 1917-1920 pp. в Україні
ВФ Солдатенко
Український історичний журнал, 75-88, 2008
102008
Большевистская пресса Украины в 1917-1918 гг: историко-библиографический обзор
ВФ Солдатенко
Vyshcha shkola, 1979
101979
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20