Daryna Lavrenova
Daryna Lavrenova
Подтвержден адрес электронной почты в домене kpi.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
АНАЛІЗ ЗАГРОЗ БАЗАМ ДАНИХ В ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИЧНІЙ ГАЛУЗІ ДЛЯ ПІДФИЩЕННЯ ЗАХИСТУ СИСТЕМ КЕРУВАННЯ
ПО Воскобойник, ДЛ Лавренова
Міжнародний науково-технічний журнал" Сучасні проблеми електроенерготехніки …, 2019
2019
Основи метрології та електричних вимірювань
ДЛ Лавренова, ВМ Хлистов
КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2019
2019
АНАЛІЗ ПОРУШЕННЯ НОРМ ДЕЯКИХ ПАРАМЕТРІВ ЯКОСТІ ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ ЕЛЕКТРИЧНОЇ МЕРЕЖІ ТА МЕТОДИКА ЇХ ВРАХУВАННЯ
ВФ Коваль, ДЛ Лавренова
Міжнародний науково-технічний журнал" Сучасні проблеми електроенерготехніки …, 2017
2017
ДСТУ IEC 60870-6-503:2014 Пристрої та системи телекерування. Частина 6-503. Протоколи телекерування, сумісні зі стандартами ISO та рекомендаціями. Послуги та протокол TASE.2
ДЛ Лавренова, ОС Яндульський
Мінекономрозвитку України, 2015
2015
ДСТУ IEC/TS 60870-5-601:2014 Пристрої та системи телекерування. Частина 5-601. Випробування на відповідність для стандартів, пов’язаних з IEC 60870-5-101
ДЛ Лавренова, ОС Яндульський
Мінекономрозвитку України, 2015
2015
ДСТУ IEC 60870-6-802:2014 Пристрої та системи телекерування. Частина 6-802. Протоколи телекерування, сумісні зі стандартами ISO та рекомендаціями ITU-T. Об’єктні моделі TASE.2
ДЛ Лавренова, ОС Яндульський
Мінекономрозвитку України, 2015
2015
ДСТУ IEC/TS 62351-1:2014 Керування енергетичними системами та пов’язаний з ним інформаційний обмін. Безпека даних та комунікацій. Частина 1. Безпека зв’язку мережі та системи …
ДЛ Лавренова, ОС Яндульський
Мінекономрозвитку України, 2015
2015
ДСТУ IEC 61968-13:2014 Інтеграція застосовань в енергосистемах. Системні інтерфейси для керування розподілом електроенергії. Частина 13. Формат обміну моделями CIM RDF
ДЛ Лавренова, ОС Яндульський
Мінекономрозвитку України, 2015
2015
ДСТУ IEC/TR 60870-6-505:2013 Пристрої та системи телекерування. Частина 6-505. Протоколи телекерування, сумісні зі стандартами ISO й рекомендаціями ITU-T. Настанова …
ДЛ Лавренова, ОС Яндульський
Мінекономрозвитку України, 2014
2014
ДСТУ IEC/TS 62351-4:2013 Керування енергетичними системами та пов’язаний з ним інформаційний обмін. Безпека даних та комунікацій. Частина 4. Профілі, що охоплюють ММS
ДЛ Лавренова, ОС Яндульський
Мінекономрозвитку України, 2014
2014
ДСТУ IEC/TS 62351-3:2013 Керування енергетичними системами та пов’язаний з ним інформаційний обмін. Безпека даних та комунікацій. Частина 3. Безпека зв’язку мережі та системи …
ДЛ Лавренова, ОС Яндульський
Мінекономрозвитку України, 2014
2014
Основи наукових досліджень
ДЛ Лавренова
НТУУ «КПІ», 2014
2014
Цифрова електроніка
ДЛ Лавренова, ОВ Тимохін, АО Тимохіна
НТУУ «КПІ», 2014
2014
Дипломне проектування
АА Марченко, ДЛ Лавренова
2012
К вопросу об оценке профессионального уровня испытательных лабораторий в системе ТЗИ
Д Лавренова
Правове, нормативне та метрологічне забезпечення системи захисту інформації …, 2008
2008
Обработка первичной информации: поиск и исключение выбросов
ЕТ Володарский, ДЛ Лавренова
VIII міжнародна конференція "Контроль і управління в складних системах (КУСС …, 2005
2005
Схемы проведения сличительных испытаний
ЕТ Володарский, ДЛ Лавренова
Вісник Хмельницького Національного університету 1 (4), 102-106, 2005
2005
Пошук та виключення викидів при випробуваннях
ЄТ Володарський, ДЛ Лавренова
Інформаційні технології та комп'ютерна інженерія, 151-155, 2005
2005
Испытания образцов на однородность
ЗВИ Лавренова Д.Л., Володарский Е.Т., Харченко И.А.
Пожежна безпека, 162-168, 2004
2004
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–19