Вікторія Кулик Виктория Кулик Viktoriya Kulyk Вікторія Куценко В. Кулык
Вікторія Кулик Виктория Кулик Viktoriya Kulyk Вікторія Куценко В. Кулык
ВНЗ Укоопспілки "Полтавський університет економіки і торгівлі"
Подтвержден адрес электронной почты в домене puet.edu.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Облікова політика підприємства: набутий досвід та перспективи розвитку
ВА Кулик
1382014
ОБЛІКОВО-АНАЛІТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ: ПРОБЛЕМИ ТЕОРІЇ ТА ПРАКТИКИ МАТЕРІАЛИ
ЮА Верига, ВІ Демиденко, ММ Орищенко, ВЛ Вороніна, КО Петренко, ...
742008
Бухгалтерський баланс: минуле, сучасне, майбутнє
ВА Кулик
Полтава: РВВ ПУЕТ, 2011
312011
Облікова політика підприємства
ЮА Верига, ВА Кулик, ЮО Ночовна, СЮ Іванюк
ЦУЛ 1, 310, 2015
292015
Технология возделывания кукурузы в Краснодарском крае
ИМ Петренко, АИ Трубилин, НА Загорулько, ВА Кулик, ВМ Манкевич, ...
ООО" Агропромполиграфист", 2001
182001
Вплив міжнародних мережевих громадянських ініціатив на безпекову політику України
ВО Кулик
Наукові записки НаУКМА: зб. наук. пр 95, 69-74, 2009
172009
Коучинг в системі трансферу інновацій
ВА Кулик
Problems of a systemic approach to the economy enterprises 1 (1), 2007
132007
Облікова політика підприємства: навч.-метод. посіб. для самостійного вивчення дисципліни студентами спеціальності 7.03050901, 8.0305901 «Облік і аудит» за КМСОНП ПУЕТ
ВА Кулик
Полтава: ПУЕТ, 2013
122013
Організація обліку на підприємствах України: розробка внутрішніх регламентів
В Кулик, М Любимов
Бухгалтерський облік і аудит, 12-18, 2013
122013
Система мульчирующей минимальной обработки почвы под озимую пшеницу
ПП Васюков, ВИ Цыганков, ВА Кулик
Земледелие, 19-20, 2011
112011
Разработка сортовой структуры озимой пшеницы на основе оценки генотип-средовых взаимодействий
ИН Кудряшов, ЛА Беспалова, ВА Кулик, АВ Васильев
Труды Кубанского государственного аграрного университета, 221-234, 2006
112006
Логістичний менеджмент
ВА Кулик, МЮ Григорак, ЛВ Костюченко
навч. посіб./ВА Кулик, МЮ Григорак, ЛВ Костюченко.–К.: Логос, 2013
102013
Особливості та дискусійні аспекти фінансової звітності відповідно до Національного Положення (стандарту) бухгалтерського обліку
N Prohar
Наукові праці Кіровоградського національного технічного університету …, 2013
102013
Стратегічний контролінг інноваційного розвит ку авіапідприємства
ВА Кулик
Монографія/Кулик ВА, Попов ВІ—К.: НАУ, 2010
82010
Етапи організації транспортно-логістичного ядра кластерної структури
ОВ Онищенко
Вісник Одеського національного університету. Економіка, 78-81, 2013
72013
Стратегічні альтернативи розвитку українських авіакомпаній
ОЮ Тихонова
Проблеми підвищення ефективності інфраструктури 26 (26), 2010
72010
Бухгалтерський баланс–джерело релевантної інформації у системі антикризового управління
ВА Кулик
Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі. Сер …, 2010
72010
Формування облікової політики підприємства щодо запасів.
ВА Кулик
Науковий вісник PUET: Economic Sciences, 2015
62015
Сучасний стан та проблеми формування облікової політики підприємства
ЮО Ночовна, ВА Кулик
Видавництво Львівської політехніки, 2013
62013
Розвиток державно-приватного партнерства (на прикладі авіатранспортної сфери)
ВА Кулик, ОЙ Косарев, НО Полянська
Вчені записки НАУ. Економічна теорія, 38-43, 2009
62009
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20