Підписатись
Вікторія Кулик Виктория Кулик Viktoriya Kulyk Вікторія Куценко Кулик В. Куценко В.
Вікторія Кулик Виктория Кулик Viktoriya Kulyk Вікторія Куценко Кулик В. Куценко В.
Полтавська державна аграрна академія
Підтверджена електронна адреса в pdaa.edu.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Облікова політика підприємства: набутий досвід та перспективи розвитку
ВА Кулик
1692014
Обліково-аналітичне забезпечення управління підприємством
ГА Іващенко, СО Головаш
ЕКОНОМІКА ТА СУСПІЛЬСТВО, 260, 2017
1052017
Бухгалтерський баланс: минуле, сучасне, майбутнє
ВА Кулик
Полтава: РВВ ПУЕТ, 2011
442011
Облікова політика підприємства
ЮА Верига, ВА Кулик, ЮО Ночовна, СЮ Іванюк
ЦУЛ 1, 310, 2015
382015
Облік, оподаткування та аудит
В Плаксієнко, Ю Верига, В Кулик, Є Карпенко
31*2019
Логістичний менеджмент
ВА Кулик, МЮ Григорак, ЛВ Костюченко
Київ: Логос, 2013
262013
Розвиток бухгалтерського обліку на підприємствах електронного бізнесу
ВА Кулик
252017
Oblikova polityka pidpryiemstva: nabutyi dosvid ta perspektyvy rozvytku
VA Kulyk
Poltava: RVV PUET 380, 2014
232014
Коучинг в системі трансферу інновацій
ВА Кулик
Problems of a systemic approach to the economy enterprises 1 (1), 2007
202007
Технология возделывания кукурузы в Краснодарском крае
ИМ Петренко, АИ Трубилин, НА Загорулько, ВА Кулик, ВМ Манкевич, ...
ООО" Агропромполиграфист", 2001
202001
Організація обліку на підприємствах України: розробка внутрішніх регламентів
В Кулик, М Любимов
Бухгалтерський облік і аудит, 12-18, 2013
192013
Система мульчирующей минимальной обработки почвы под озимую пшеницу
ПП Васюков, ВИ Цыганков, ВА Кулик
Земледелие, 19-20, 2011
192011
Formation of hybrid costing system accounting model at the enterprise
S Drobyazko, H Pavlova, T Suhak, V Kulyk, S Khodjimukhamedova
Management School, University of Electronic Science and Technology of China, 2019
182019
Вплив міжнародних мережевих громадянських ініціатив на безпекову політику України
ВО Кулик
Наукові записки НаУКМА: зб. наук. пр 95, 69-74, 2009
172009
Разработка сортовой структуры озимой пшеницы на основе оценки генотип-средовых взаимодействий
ИН Кудряшов, ЛА Беспалова, ВА Кулик, АВ Васильев
Труды Кубанского государственного аграрного университета, 221-234, 2006
162006
Обліково-аналітичне забезпечення управління витратами на надання благодійної допомоги як елементом соціального капіталу підприємства
ОБ Сивак
ЖДТУ, 2016
152016
Особливості та дискусійні аспекти фінансової звітності відповідно до Національного Положення (стандарту) бухгалтерського обліку
НВ Прохар
Видавництво КНТУ, 2013
152013
Облікова політика підприємства: навч.-метод. посіб. для самостійного вивчення дисципліни студентами спеціальності 7.03050901, 8.0305901 «Облік і аудит» за КМСОНП ПУЕТ
ВА Кулик
Полтава: ПУЕТ, 2013
152013
Можливості, загрози та перспективи використання «хмарних» технологій в бухгалтерському обліку
В Кулик, М Любимов
Науковий вісник ПУЕТ 2 (93), 40-46, 0
15*
Стратегічні альтернативи розвитку українських авіакомпаній
ОЮ Тихонова
Проблеми підвищення ефективності інфраструктури, 2010
132010
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20