Вікторія Кулик Виктория Кулик Viktoriya Kulyk Вікторія Куценко В. Кулык
Вікторія Кулик Виктория Кулик Viktoriya Kulyk Вікторія Куценко В. Кулык
Полтавська державна аграрна академія
Підтверджена електронна адреса в pdaa.edu.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Облікова політика підприємства: набутий досвід та перспективи розвитку
ВА Кулик
1572014
ОБЛІКОВО-АНАЛІТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ: ПРОБЛЕМИ ТЕОРІЇ ТА ПРАКТИКИ МАТЕРІАЛИ
ЮА Верига, ВІ Демиденко, ММ Орищенко, ВЛ Вороніна, КО Петренко, ...
942008
Бухгалтерський баланс: минуле, сучасне, майбутнє
ВА Кулик
Полтава: РВВ ПУЕТ, 2011
412011
Облікова політика підприємства
ЮА Верига, ВА Кулик, ЮО Ночовна, СЮ Іванюк
ЦУЛ 1, 310, 2015
312015
Технология возделывания кукурузы в Краснодарском крае
ИМ Петренко, АИ Трубилин, НА Загорулько, ВА Кулик, ВМ Манкевич, ...
ООО" Агропромполиграфист", 2001
192001
Oblikova polityka pidpryiemstva: na butyi dosvid taperspektyvy rozvytku [Accounting policies of the enterprise: experience gained and development prospects]
VA Kulyk
RVVPUET, Poltava, Ukraine, 2014
172014
Система мульчирующей минимальной обработки почвы под озимую пшеницу
ПП Васюков, ВИ Цыганков, ВА Кулик
Земледелие, 19-20, 2011
172011
Вплив міжнародних мережевих громадянських ініціатив на безпекову політику України
ВО Кулик
Наукові записки НаУКМА: зб. наук. пр 95, 69-74, 2009
172009
Облік, оподаткування та аудит
В Плаксієнко, Ю Верига, В Кулик, Є Карпенко
16*2019
Розвиток бухгалтерського обліку на підприємствах електронного бізнесу
ВА Кулик
162017
Організація обліку на підприємствах України: розробка внутрішніх регламентів
В Кулик, М Любимов
Бухгалтерський облік і аудит, 12-18, 2013
152013
Коучинг в системі трансферу інновацій
ВА Кулик
Problems of a systemic approach to the economy enterprises 1 (1), 2007
152007
Formation of hybrid costing system accounting model at the enterprise
S Drobyazko, H Pavlova, T Suhak, V Kulyk, S Khodjimukhamedova
Management School, University of Electronic Science and Technology of China, 2019
142019
Разработка сортовой структуры озимой пшеницы на основе оценки генотип-средовых взаимодействий
ИН Кудряшов, ЛА Беспалова, ВА Кулик, АВ Васильев
Труды Кубанского государственного аграрного университета, 221-234, 2006
142006
Облікова політика підприємства: навч.-метод. посіб. для самостійного вивчення дисципліни студентами спеціальності 7.03050901, 8.0305901 «Облік і аудит» за КМСОНП ПУЕТ
ВА Кулик
Полтава: ПУЕТ, 2013
132013
Особливості та дискусійні аспекти фінансової звітності відповідно до Національного Положення (стандарту) бухгалтерського обліку
N Prohar
Наукові праці Кіровоградського національного технічного університету …, 2013
122013
Логістичний менеджмент
ВА Кулик, МЮ Григорак, ЛВ Костюченко
Київ: Логос, 2013
112013
Стратегічні альтернативи розвитку українських авіакомпаній
ОЮ Тихонова
Проблеми підвищення ефективності інфраструктури 26 (26), 2010
112010
Етапи організації транспортно-логістичного ядра кластерної структури
ОВ Онищенко
Вісник Одеського національного університету. Економіка, 78-81, 2013
92013
Сучасний стан та проблеми формування облікової політики підприємства
ЮО Ночовна, ВА Кулик
Видавництво Львівської політехніки, 2013
72013
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20