Подписаться
Янцур Микола
Янцур Микола
Подтвержден адрес электронной почты в домене rdgu.uar.net
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Теорія і практика розбудови системи професійної орієнтації в сучасних умовах
ВП Зінченко, МС Янцур
Оновлення змісту і методів психології освіти та професійної орієнтації 4, 4-15, 1998
451998
Професійна орієнтація і методика профорієнтаційної роботи
МС Янцур
К.: Видавничий Дім "Слово", 2012
432012
Професійна орієнтація і методика профорієнтаційної роботи: програма навчальної дисципліни. Для напряму підготовки 6.010103 “Технологічна освіта”.
МС Янцур
Рівне: РДГУ., 2010
432010
Професійна орієнтація і методика профорієнтаційної роботи (практикум)
ГІ Клімов, ІО Седляр, МС Янцур, Я МС
К.: МПУ ДЦЗ, МОУ РДПІ, 1995
311995
Професійна психодіагностика. (Практикум): навчальний посібник.
МС Янцур
К.: МПУ ДЦЗ, МОУ РДПІ., 1995
27*1995
Основи професіографії. (Практикум): навчальний посібник.
МС Янцур
К.: МПУ ДЦЗ, МОУ РДПІ., 1996
17*1996
Организация и проведение профессионального отбора на профессии типа “Человек-техника”: учебное пособие
НС Янцур, ВК Путинцева
К.: МТУ ГЦЗ, МОУ РГПИ., 1994
131994
МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ГРАФІЧНОЇ ПІДГОТОВКИ СПЕЦІАЛІСТА У ВИЩОМУ ЗАКЛАДІ ОСВІТИ (НА ПРИКЛАДІ НЕМАШИНОБУДІВНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ): автореферат дис. ... к. п. н.
ММ Козяр, МС ЯНЦУР, науковий керівник
К.: НПУ ім. М.П.Драгоманова, 2000
112000
Система професійної орієнтації молоді в умовах ринку
ВП Зінченко, МС Янцур
Людина і праця: інформаційний бюлетень Міністерства праці України., С. 39-42, 1995
101995
Практикум з професійної орієнтації і методики профорієнтаційної роботи
МС Янцур
К.: Видавничий Дім "Слово", 2012
92012
Практикум з професійної орієнтації та методики профорієнтаційної роботи: навчальний посібник. Для спеціальності 6.010100 „Педагогіка і методика середньої освіти. Трудове навчання”.
МС Янцур
Рівне: РДГУ., 2009
92009
Науково-теоретичні основи модернізації системи професійної орієнтації учнівської молоді на сучасному етапі розвитку українського суспільства.
МС Янцур
Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету. Серія …, 2004
92004
Професійна активізація молоді на основі професійних проб
АІ Войтко, МС Янцур
Рівне: МПУ ДЦЗ МОУ РДПІ, 1996
91996
Концепція профорієнтації учнівської молоді.
ВП Зінченко, МП Тименко, ЄМ Павлютенков, МС Янцур
//Психолого-педагогічні новини. Інформаційний бюлетень АПН України., 1994
91994
О формировании у будущих учителей труда умений управлять учебной и трудовой деятельностью школьников
ВП Зинченко, НС Янцур
Вопросы преподавания машиноведения и основ производства на факультетах …, 1986
91986
Теоретико-методичні засади профорієнтаційної підготовки майбутніх учителів технологій
МС Янцур
Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти …, 2012
82012
Професійна орієнтація учнів основної школи у процесі трудового навчання
МС Янцур
Трудова підготовка в закладах освіти., С. 17-22, 2002
62002
Теорія трудового навчання: навчальний посібник.
МС Янцур
Рівне: РДГУ РВВ., 2011
5*2011
Класифікація, аналіз та опис професій з практикумом
МС Янцур
Рівне: РДГУ, 2006
52006
Підготовка майбутніх учителів трудового навчання до аналізу професій з метою профорієнтації учнівської молоді
МС Янцур
Трудова підготовка в закладах освіти. – 2003. – № 4. –, С. 42-48., 2003
52003
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20