Марина Висоцька
Марина Висоцька
Національний авіаційний університет, кафедра менеджменту зовнішньоекномічної діяльності підприємств
Подтвержден адрес электронной почты в домене nau.edu.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Аналіз основних тенденцій розвитку економічних відносин між Україною та Китаєм
МП Висоцька, А АЛЬ АТТІ
Стратегія розвитку України, 2013
62013
Стратегія формування кадрової політики авіапідприємств України
МП Висоцька
ступеня канд. екон. наук: спец. 08.07. 04 “Економіка транспорту і зв’язку …, 2004
62004
Дослідження категорії ризик підприємниицької діяльності
ВЮ Матяш, МП Висоцька
Проблеми підвищення ефективності інфраструктури 30 (30), 0
5
КАЛЬКУЛЮВАННЯ СОБІВАРТОСТІ ПРОДУКЦІЇ (ПОСЛУГ), ЇЇ ЗНАЧЕННЯ В СУЧАСНИХ УМОВАХ ТА НЕОБХІДНІСТЬ ПОШУКУ ШЛЯХІВ ЇЇ ЗНИЖЕННЯ
МГ Бурба, МП Висоцька
Проблеми підвищення ефективності інфраструктури 25 (25), 0
3
Теоретичні передумови макроекономічної політики
МП Висоцька
Стратегія розвитку України, 97-99, 2017
22017
LEGAL, ORGANIZATIONAL AND ECONOMIC ASPECTS OF CLASSIFICATION OF ENTERPRISES INTEGRATION
O Kyrylenko, OP Ovsak
22014
Організаційно-економічні складники формування кадрової політики аеропорту
ОП Овсак, ОП Овсак, МП Висоцька, МП Высоцкая, ОО Пшеничний, ...
12019
Еволюція механізмів державного регулювання економіки
МП Висоцька
Науковий вісник Академії муніципального управління: Серія «Управління …, 2014
12014
Правовые и организационно-экономические аспекты классификации объединений предприятий
ОМ Кириленко, ОП Овсак
12014
ДОСЛІДЖЕННЯ ВЗАЄМОЗВ’ЯЗКУ ПРОДУКТИВНОСТІ ТА ОПЛАТИ ПРАЦІ ТРАНСПОРТНИХ ПІДПРИЄМСТВ
МП Висоцька, ІП Садловська
Проблеми підвищення ефективності інфраструктури 28 (28), 0
1
АНАЛІЗ ПРОБЛЕМ ТА ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ФІНАНСОВОГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ САНАТОРНОКУРОРТНОГО КОМПЛЕКСУ ЗАТ „УКРПРОФОЗДОРОВНИЦЯ”
КС Ващук, МП Висоцька
Проблеми підвищення ефективності інфраструктури 25 (25), 0
1
РОЗВИТОК МАРКЕТИНГО-ЛОГІСТИЧНИХ ЦЕНТРІВ ВЗАЄМОДІЇ ВСІХ ВИДІВ ТРАНСПОРТУ НА ОСНОВІ ІМПЛЕМЕНТАЦІЇ «ЄДИНОГО КВИТКА»
КМ Разумова, ОМ Кириленко, МП Висоцька
2019
Тенденції та перспективи розвитку світового ринку цивільних повітряних суден
МП Висоцька
Проблеми системного підходу в економіці, 14-21, 2019
2019
Дослідження основних тенденцій боргової політики України
МП Висоцька
Проблеми системного підходу в економіці, 28-37, 2019
2019
ANALYSIS OF THE IMPACT OF GLOBALIZATION ON THE EMERGENCE OF WORLD FINANCIAL CRISES
МП Висоцька, ДР Черевашко
Научный взгляд в будущее 3 (10), 22-32, 2018
2018
ДОСЛІДЖЕННЯ АНТИКРИЗОВИХ ПІДХОДІВ УПРАВЛІННЯ МАКРОЕКОНОМІКОЮ
МП Висоцька
Стратегія розвитку України, 107-111, 2018
2018
ЗАГАЛЬНІ ТЕНДЕНЦІЇ ЗОВНІШНЬОГО БОРГУ УКРАЇНИ
МП Висоцька, ДО Кіт
Научный взгляд в будущее 3 (9), 79-88, 2018
2018
DYNAMICS OF THE EXTERNAL DEBT OF UKRAINE
МП Висоцька, ДО Кіт
Научный взгляд в будущее 3 (9), 79-88, 2018
2018
влияниЕ монетарной политики на экономическую динамику на макроуровне
МП Висоцька
Національні економічні стратегії розвитку в глобальному середовищі: збірник …, 2017
2017
Навчальна програма з дисципліни" Макроекономіка"
МП Висоцька
2017
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20