Larysa Sarafinjuk Лариса Анатоліївна Сарафинюк
Larysa Sarafinjuk Лариса Анатоліївна Сарафинюк
National Pirogov Memorial Medical University, Vinnytsya Вінницький національний медичний університет
Verified email at vnmu.edu.ua - Homepage
TitleCited byYear
Особливості антропометричних і соматотипологічних показників у міських здорових осіб чоловічої та жіночої статі підліткового й юнацького віку/СВ Прокопенко, Л. А Клімас, ПВ …
ЛА Сарафинюк
Вісник морфології 10 (1), 52-53, 2004
92004
Вікові та статеві особливості показників центральної гемодинаміки у дівчат і хлопців юнацького віку
ВМ Мороз, ЛА Сарафинюк, ІВ Гунас
Biomedical and biosocial anthropology, 92-96, 2008
82008
The physical development of children who have a functionally single heart ventricle as a basis for working physical rehabilitation technology after a hemodynamic correction
V Vitomskiy, I Hruzevych, S Salnykova, A Sulyma, V Kormiltsev, ...
Journal of Physical Education and Sport, 614 - 617, 2018
72018
Вікові та статеві закономірності змін гемодинаміки в залежності від конституціональних характеристик організму
ЛА Сарафинюк
ЛА Сарафинюк/–Тернопіль,-2010.–35 с, 2010
62010
ОСОБЛИВОСТІ ВЗАЄМОЗВ'ЯЗКІВ РЕОГРАФІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ЦЕНТРАЛЬНО ГЕМОДИНАМІКИ З КОНСТИТУЦІЙНИМИ ХАРАКТЕРИСТИКАМИ В ЮНАКІВ ІЗ МЕЗОМОРФНИМ ТА ЕКТОМОРФНИМ СОМАТОТИПАМИ
ЛА Сарафиню
REPORTS OF MORPHOLOGY 15, 2, 2009
62009
Взаємозв’язки реокардіографічних параметрів центральної гемодинаміки з конституціональними показниками у волейболісток різного амплуа
КЮВ Якушева Ю. І., Сарафинюк Л. А.
Світ медицини та біології, 96-102, 2015
5*2015
Амплітудні й швидкісні показники руху мітрального й аортального клапанів серця та швидкість циркулярного вкорочення волокон міокарда лівого шлуночка в юнаків та дівчат різних …
ІВ Гунас, ОЄ Маєвський, ЛА Сарафинюк
Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: Медицина, 27-32, 2009
52009
Аналіз морфологічних та біохімічних змін в слинних залозах щурів під впливом гострого стресу залежно від типу нервової регуляції
ВЮ Цубер
Мир медицины и биологии 8 (3), 2012
42012
Моделирование показателей центральной гемодинамики в зависимости от особенностей строения тела у волейболистов
ЕВ Лежнева, ЛА Сарафинюк, ЕН Крикун
Научные ведомости Белгородского государственного университета. Серия …, 2012
42012
Моделі нормативних реокардіографічних показників у дівчат юнацького віку з проміжними соматипами в залежності від особливостей будови тіла
ЛА Сарафинюк
Мир медицины и биологии 5 (1), 2008
42008
Особливості амплітудних показників електрокардіограми у юнаків і дівчат спортсменів і неспортсменів різних соматотипів
КІМ Сарафинюк Л.А., Кириченко Ю.В.
Biomedical and biosocial anthropology, 10-20, 2014
32014
Зв’язки соматичних параметрів з показниками центральної гемодинаміки у легкоатлетів і футболістів
ЛА Сарафинюк, ОВ Лежньова
Мир медицины и биологии 8 (3), 2012
32012
Разработка нормативных критериев здоровья разных возрастно-половых групп городского населения Украины с учетом антропогенетических, психофизиологических и психогигиенических …
ВМ Мороз, ЕГ Процек, ИВ Гунас, ИВ Сергета, ЛА Сарафинюк, ...
Актуальные проблемы спортивной морфологии и интегративной антропологии, 2003
32003
Особливості взаємозв'язків реовазографічних параметрів стегна з показниками зовнішньої будови тіла у спортсменів різних видів спорту
ВМ Мороз, ОП Хапіцька, ЛА Сарафинюк
Вісник морфології, 372-379, 2016
22016
Кореляції показників центральної гемодинаміки з антропометричними та соматотипологічними параметрами у волейболісток юнацького віку
ЛА Сарафинюк, Ю Якушева
Світ медицини та біології 3 (51), 79-82, 2015
22015
Корекція металокомплексами вільнорадикальних порушень в організмі щурів, уражених кадмію та кобальту хлоридами
МВ Чорна
Мир медицины и биологии 5 (2-1), 2009
22009
Вікові особливості тотальних та парціальних розмірів тіла у міських підлітків
ЛА Сарафинюк, ІМ Кириченко, ОА Серебреннікова, ЮВ Кириченко
Teorìâ ta Metodika Fìzičnogo Vihovannâ, 17-35, 2007
22007
Features of total body sizes and anthropometric torso sizes in female volleyball players of mesomorphic somatotype
LA Sarafinyuk, LV Fomina, VO Khavtur, LI Fedoniuk, OP Khapitska, ...
Reports of Morphology 24 (3), 32-36, 2018
12018
Somatotypological features of acrobat girls in different periods of ontogenesis
LA Sarafinyuk, OP Khapitska, YI Yakusheva, AO Ivanytsia, PV Sarafinyuk
Biomedical and Biosocial Anthropology, 43-47, 2018
12018
Показники центральної гемодинаміки та прогнозування їх належних величин у футболістів юнацького віку
КВВ Сарафинюк Л. А., Лежньова О. В.
Вісник проблем біології і медицини 2, 154-159, 2017
12017
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20