Підписатись
Виктория Войтко
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Управління поведінкою організації (на прикладі промислових підприємств)
ВВ Войтко
ВВ Войтко, 2004
212004
Психолого-педагогічний супровід дітей з затримкою психічного розвитку:[навчально-методичний посібник]
ВВ Войтко
Кропивницький: КЗ «КОІППО імені Василя Сухомлинського, 2017
162017
Розробка автоматизованої системи формування розкладу магістратури
СВ Бевз, ВВ Войтко, СМ Бурбело, АМ Шоботенко
Наукові праці Вінницького національного технічного університету, 2009
162009
Навчання і виховання дітей з особливими освітніми потребами: сучасні підходи:[навчально-методичний посібник]
В Войтко
Кропивницький: КЗ «КОІППО імені Василя Сухомлинського, 2016
82016
Характерні особливості суїциду та суїцидальної поведінки
В Войтко
Навчально-методичний посібник. Кропивницький: КЗ «КОІППО імені Василя …, 2016
82016
Автоматизована система підтримки групових рішень
АМ Пєтух, ВВ Войтко, ЄВ Кузьмін, НФ Кузьміна
Вісник Вінницького політехнічного інституту, 76-79, 2009
82009
Затримка психічного розвитку в контексті наукових досліджень
ВВ Войтко
Міжнародний науковий журнал Науковий огляд 9 (30), 2016
72016
Емоційні порушення в дитячому віці та їх корекція [методичні рекомендації].
ВВ Войтко
Кіровоград: КОІППО, 2016
62016
Спрощення структурних схем надійності методом еквівалентних перетворень
СВ Бевз, ВВ Войтко, ВС Лапко
Вісник Вінницького політехнічного інституту.–Вінниця, 298-303, 2003
62003
Методичні підходи до аналізу стиля та факторів поведінки організації
ВВ Войтко
Вісник ХНУ ім. ВН Карамзіна. Економічна серія, 203-207, 2002
62002
Автоматизована система перевірки текстів на плагіат
ВБ Мокін, ВВ Войтко, СВ Бевз, ОВ Гавенко, ІА Білоус
Вісник Вінницького політехнічного інституту, 12-17, 2010
52010
Реалізація принципу вкладених матриць в теорії надійності
СВ Бевз, ВВ Войтко, ЮВ Томашевський
Інформаційні технології та комп’ютерна інженерія.–Вінниця, 5, 2006
52006
Один з методів розв’язання оберненої задачі чутливості
ВВ Войтко, ІС Сербін
Вісник Вінницького державного технічного університету, 129-134, 2001
52001
До питання розробки технологій оцінювання знань студентів
АМ Пєтух, ВВ Войтко
Шляхи та проблеми входження освіти України в світовий освітянський простір …, 1999
51999
Математична модель процесу вимiрювання миттєвої частоти джерел радiовипромiнювання фазометричними пристроями iнтерференцiйного типу
ВВ Войтко, АI Iльницький, АИ Ильницкий
КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2017
4*2017
Організація фінансового контролю в умовах застосування інформаційних технологій і систем
СА Яремко, ОІ Ніколаєва, ВВ Войтко
Комп'ютерно-інтегровані технології: освіта, наука, виробництво, 81-85, 2013
42013
Автоматизированная система проверки текстов на плагиат
ВБ Мокин, ВВ Войтко, СВ Бевз, ОВ Гавенко, ИА Белоус
Вiсник Вiнницького полiтехнiчного iнституту, 12-17, 2010
42010
Комбінований метод пошуку оптимальних рішень з використанням засобів теорії графів
ВВ Войтко, СВ Бевз, СМ Бурбело, ОВ Гавенко
Оптико-електронні інформаційно-енергетичні технології, 2008
42008
Розробка альтернативних методів та моделей засобів нестандартного зображення цифрових даних
АМ Пєтух, ВВ Войтко, СВ Бевз, БС Гут
Радіоелектронні і комп’ютерні системи, 153–164-153–164, 2008
42008
Аналіз основних підходів до формування шорстких поверхонь
ВВ Войтко, ОВ Романюк, ВО Денисюк
Вимірювальна та обчислювальна техніка в технологічних процесах.№ 2: 119-124., 2007
42007
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20