Аулін Д.О., Aulin D.O., Aulin Dmytro, Aulin Dmitriy
Аулін Д.О., Aulin D.O., Aulin Dmytro, Aulin Dmitriy
Український державний університет залізничного транспорту
Подтвержден адрес электронной почты в домене kart.edu.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Визначення життєвого циклу тягового рухомого складу (ТРС)
ДОА .Д. Тартаковський, М.Г. Уманець
Збірник наукових праць украінської державної академії залізничного …, 2006
42006
Застосування елементів геометричного програмування для рішення задач удосконалення розрахунків обладнання для екіпіровки локомотивів
ГГ Басов, ЕД Тартаковський, ДО Аулін
Восточно-европейский журнал передовых технологий 1 (4), 7-9, 2008
12008
Енергозберігаючі технології в локомотивному господарстві
ЕД Тартаковський, ДО Аулін, ДМ Коваленко, МО Котов
УкрДУЗТ, 2019
2019
К вопросу о безопасности подростков на железной дороге.
БАВ Мельник П.В., Аулин Д.А., Коваленко Д.Н.
Міжнародний професійний науково-технічний журнал «Локомотив-інформ», 27-30, 2019
2019
Удосконалення управління ресурсозбереженням у локомотивному господарстві залізниць України
БВО Аулін Д.О., Жовтий Ю.В., Пасечник К.С.
Міжнародний професійний науково-технічний журнал «Локомотив-інформ»., 11-15, 2019
2019
ПУТИ СНИЖЕНИЯ ТРАВМАТИЗМА СРЕДИ ПОДРОСТКОВ НА ОБЪЕКТАХ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА
ААА Д. А. АУЛИН, Д. Н. КОВАЛЕНКО, А. В. БУЦКИЙ
Материалы IX Международной научно-практической конференции «ПРОБЛЕМЫ …, 2019
2019
Підвищення експлуатаційної ефективності тепловозів за рахунок безрозбірного очищення систем дизелів
КОІ Басов О. В., Аулін Д. О. , Лунев Д. О., Софронов Є. Ю.
Міжнародний інформаційний науково-технічний журнал «Локомотив-інформ»., 2-5, 2019
2019
Шляхи підвищення екологічної безпеки тягового рухомого складу
СДО Басов О. В., Аулін Д. О., Кет І. З.
Міжнародний інформаційний науково-технічний журнал «Локомотив-інформ»., С.22-26, 2019
2019
ВПРОВАДЖЕННЯ РЕСУРСОЗБЕРІГАЮЧИХ ЗАХОДІВ ДЛЯ ТЕПЛОВОЗІВ
КДМ Аулін Д.О., Анацький О.О.
ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ ІХ-ої МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ …, 2019
2019
Удосконалення технічного обслуговування системи паливоподачі тепловозних дизелів
АДО Пушкар Д.М.
Матеріали міжнародного форуму молоді «Молодь і сільськогосподарська техніка …, 2019
2019
Efficiency improvement of locomotive-type diesel engine operation due to introduction of resource-saving technologies for cleaning diesel and diesel locomotive systems
BA Kagramanian Artur , Stankevich Pavel, Aulin Dmitriy
Procedia Computer Science, 264–273, 2019
2019
Удосконалення технології технічного обслуговування паливної системи та паливної апаратури дизелів
ПДМ Аулін Д.О.
Матеріали міжнародного форуму молоді «Молодь і сільськогосподарська техніка …, 2018
2018
Конструкційні та технологічні заходи з ресурсозбереження автономного рухомого складу залізниць
ОВБ О.О. Анацький, Д.О. Аулін
4 - та всеукраїнська науково-практична конференція молодих вчених, фахівців …, 2018
2018
Заходи з ресурсозбереження для тепловозів
ДМК Д.О. Аулін, О.О. Анацький, А.М. Зіньківський
Міжнародна науково-технічна конференція "Технології та інфраструктура …, 2018
2018
Удосконалення технології визначення несправності дизеля тепловозу з урахуванням обмежених вихідних даних
ДОА Фалендищ А.П., А.Н. Зиньківській, П.О. Харламов, О.М.Харламова
Міжнародна науково-технічна конференція "Технології та інфраструктура …, 2018
2018
Удосконалення системи технічного обслуговування паливної системи та паливної апаратури дизелів тепловозів
АД Олександрович, КА Одлександрович, Б Вітальович, ...
2018
Аналіз можливості використання пластинчастого турбулезатора повітря на маневрових тепловозах
ФА Петрович, КД Миколайович, АД Олександрович, НА Олегович, ...
2018
Конструкційні та технологічні заходи з ресурсозбереження
АООАД О.
Інформаційний бюлетень АТ «Укрзалізниця», 23-25, 2018
2018
Measures for Resource Saving for Diesel Locomotives
DK Dmytro Aulin, Artem Zinkivskyi, Oleksandr Anatskyi
International Journal of Engineering & Technology, 152-156, 2018
2018
Расчетный комплекс оценки эффективности использования ресурсосберегающих технологий очистки систем дизеля и тепловоза
ДО АУЛІН, АО КАГРАМАНЯН, АП ФАЛЕНДИШ, ОВ РУДКОВСЬКИЙ
Iнформацiйно-керуючi системи на залiзничному транспортi, 9-15, 2017
2017
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20