Подписаться
Вячеслав Бабич
Вячеслав Бабич
ЛНУ ім. Т.Г. Шевченка
Нет подтвержденного адреса электронной почты
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Модель формування культури здоров'я учнів в сучасних умовах шкільної освіти
ВІ Бабич
Науковий вісник Донбасу, 2010
132010
Професійна підготовка майбутніх учителів до виховання соціально здорових підлітків: теорія і практика
ВІ Бабич
Державний заклад „Луганський національний університет імені Тараса Шевченка”, 2015
92015
Підготовка майбутніх учителів основ здоров’я як важлива умова виховання здорової молоді
ВІ Бабич, ВО Зайцев, ОВ Нечаєва
Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і …, 2010
72010
Принципи формування культури здоров'я школярів
ВІ Бабич
Науковий вісник Донбасу, 2011
62011
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ УЧЕБНОГО КУРСА" ОСНОВЫ ЗДОРОВЬЯ" В КОНТЕКСТЕ ФОРМИРОВАНИЯ СОЦИАЛЬНОГО ЗДОРОВЬЯ УЧАЩИХСЯ ОСНОВНОЙ ШКОЛЫ
ВИ Бабич, ЯС Онучак
Физическое воспитание студентов, 5-8, 2012
42012
Инновационные подходы к оцениванию знаний будущих педагогов в контексте формирования социального здоровья учащихся общеобразовательных учреждений
ВИ Бабич
Инновационные образовательные технологии, 24-28, 2014
32014
Спецкурс" Культура здоровья" как важный составной компонент формирования профессиональной готовности будущих учителей физического воспитания к формированию культуры здоровья …
ВИ Бабич
Pedagogics, psychology, medical-biological problems of physical training and …, 2007
32007
Проблеми сучасної родини у формуванні соціального здоров’я підростаючого покоління
В Бабич, Я Онучак
Наукові записки [Кіровоградського державного педагогічного університету …, 2014
22014
ОПЫТ ВНЕДРЕНИЯ В ПРАКТИКУ ПОДГОТОВКИ БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ АВТОРСКОГО МЕТОДА ОБУЧЕНИЯ" АДВОКАТ" В КОНТЕКСТЕ ФОРМИРОВАНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНО ВАЖНЫХ КАЧЕСТВ
ВИ Бабич
Апробация, 115-117, 2013
22013
Формування мотивації майбутніх учителів до виховання соціально здорових підлітків–важлива складова професійної підготовки у ВНЗ
ВІ Бабич
Науковий вісник Донбасу, 2013
22013
Визначення основних проблем формування соціального здоров’я підлітків в загальноосвітніх навчальних закладах
В Бабич
Молодь і ринок, 99-103, 2013
22013
Проблема формирования культуры здоровья студентов специальной медицинской группы
НН Грибок, ВИ Бабич
Pedagogics, psychology, medical-biological problems of physical training and …, 2007
22007
Зниження нервово-психічного напруження як важлива складова формування соціального здоров’я студентів спеціальної медичної групи
ОВ Дубовой, ВІ Бабич, ВО Зайцев
Вісник Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького …, 2018
12018
Development of diagnostic tools and determination of the state of formation of social health of male and female students assigned to a special medical group
B Vjacheslav, B Yuriy, P Yuriy, Z Volodimir, D Oleksandr, D Yuriy
Journal of Physical Education and Sport 18, 1099-1107, 2018
12018
Визначення потенціалу навчального предмета “Фізична культура” в контексті формування соціального здоров’я учнів основної школи
В Бабич
Східноєвропейський національний університет ім. Лесі Українки, 2012
12012
Фізичне виховання, спорт і культура здоров'я у сучасному суспільстві
АВ Цьось, СП Козіброцький, ОЯ Андрійчук, ВВ Балахнічов, ...
12008
Відгук офіційного опонента, доктора педагогічних наук, доцента Бабича Вячеслава Івановича на дисертацію Приймак Анни Юріївни" Наступність у вихованні здорового способу життя …
ВІ Бабич
ДЗ" Луганський національний університет імені Тараса Шевченка", 2018
2018
Розробка педагогічної системи професійної підготовки майбутніх учителів до формування соціального здоров’я учнів основної школи (теоретичний аспект)
ВІ Бабич
ДЗ" Луганський національний університет імені Тараса Шевченка", 2016
2016
Методика формування професійної готовності майбутніх фахівців «Здоров’я людини» в ракурсі виховання всебічно здорового підростаючого покоління
ВІ Бабич, ВО Зайцев
2016
Поиск путей формирования социального здоровья подрастающего поколения в свете трансформационных процессов среднего образования
ВИ Бабич
Вiсник СевНТУ, 112-116, 2013
2013
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20