Valeria Bondar
Valeria Bondar
доцент НУБиП Украины
Підтверджена електронна адреса в nubip.edu.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Baking quality of wheat grain as influenced by agriculture systems, weather and storing conditions
V Petrenko, V Liubich, V Bondar
Romanian agricultural research 34, 69-76, 2017
212017
Екологічна експертиза технологій вирощування сільськогосподарських культур
НА Макаренко, ВВ Макаренко, ВІ Бондарь
Агроекологічний журнал.–2008.–Спеціальний випуск, 14-18, 2008
182008
Методичні рекомендації з комплексної агроекологічної оцінки земель сільськогосподарського призначення
ОО Ракоїд
К.: Логос, 2008
72008
Peculiarities of ecotoxicological assessment nanoagrochemicals used in crop production
N Makarenko, L Rudnytska, V Bondar
Annals of Agrarian Science 14 (2), 35-41, 2016
62016
Technology of crops cultivation: environmental standardization by the degree of impact over agro-ecosystem’s condition
NA Makarenko, VI Bondar
Annals of Agrarian Science 11 (4), 56-61, 2013
62013
ЕКОЛОГІЧНА ЕКСПЕРТИЗА ТЕХНОЛОГІЙ ВИРОЩУВАННЯ зернових культур (на прикладі технологій вирощування ПШЕНИЦІ ЯРОЇ в зоні північного лісостепу)
НА Макаренко, ВІ Бондарь, ЮА Нікітюк, ЄД Ткач, ОВ Тогачинська, ...
Агроекологічний журнал, 24-30, 2009
42009
Lead mobility in the soil of different agroecosystems
V Bondar, N Makarenko, L Symochko
Int. J. Ecosyst. Ecol. Sci 9, 709-716, 2019
32019
Екотоксикологічна оцінка біодобрив (продуктів ферментації біогазової установки) на предмет їх відповідності вимогам органічного виробництва
НА Макаренко, ВІ Бондарь, ГМ Борщ, АВ Сальнікова
Вісник Полтавської державної аграрної академії, 20-24, 2014
32014
Придатність пестицидів для захисту сільськогосподарських рослиин в органічному виробництві
НА Макаренко, АВ Сальнікова, ВІ Бондарь
Карантин і захист рослин, 3-4, 2014
32014
Органічна сільськогосподарська продукція: основні вимоги до якості та умов виробництва/МД Мельничук, НА Макаренко, ВІ Бондарь, АВ Мала та ін
НА Макаренко
Науково-методичні рекомендації, 2013
32013
Органічне виробництво сільськогосподарської продукції: основні передумови впровадження в Україні
НА Макаренко, ВІ Бондарь
Сборник научных трудов Sworld.–Одеса 50, 23-27, 2013
32013
Outlook for qualitative and safe production by organic farming method in Ukraine
O Furdychko, N Makarenko, V Bondar, V Makarenko, A Vdovychenko, ...
Proceedings of the 4th International Scientific Conference: Rural …, 2009
32009
Evaluation of three wheat species commonly used in organic cropping systems, considering selected technological parameters for ethanol production
V Petrenko, T Sheiko, L Khudolii, V Bondar
17th Int. Sci. Conf 17, 451-455, 2018
22018
Органiчна сiльськогосподарська продукцiя: основнi вимоги до якостi та умов виробництва/МД Мельничук, НА Макаренко, ВI Бондарь, АВ Мала та iн
НА Макаренко
Науково-методичнi рекомендацiї; за ред. проф. НА Макаренко, 93, 2013
22013
ДСТУ 4944: 2008 Агрохiмiкати. Встановлення допустимих концентрацiй шкiдливих речовин та iн
НА Макаренко, ВI Бондарь, ВВ Макаренко
22008
Winter wheat growing in Ukraine: ecological assessment of technologies by the influence on soil fertility
L BONDAR, N MAKARENKO
Acta agriculturae Slovenica 115 (1), 67-78, 2020
12020
Оцінювання грунтів щодо відповідності вимогах органічного виробгицтва продукції рослинництва: науково-методичні підходи
НА Макаренко, АВ Мала, ВІ Бондарь
Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування …, 2014
12014
Environmental inspection agro tech–guarantee sustainable development agricultural systems
N Makarenko, V Bondor, V Makarenko
Acta Agraria Debreceniensis, 41-42, 2012
12012
Спосіб оцінювання технологій вирощування пшениці озимої за впливом на родючість ґрунтів
ВІ Бондарь, НА Макаренко
Біоресурси і природокористування, 129-138, 2018
2018
ENVIRONMENTALLY STANDARDIZATION TECHNOLOGIES IN CROP PRODUCTION
KO Terziy, VI Bondar
ЖДТУ, 2016
2016
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20