Оксана Кириленко
Оксана Кириленко
професор кафедри менеджменту ЗЕДП, НАУ
Подтвержден адрес электронной почты в домене nau.edu.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Проблеми залучення жінок до спортивної активності (соціологічний аналіз)
О Кириленко, Р Волинець
Олімпійський спорт і спорт для всіх: проблеми здоров’я, рекреації …, 2000
122000
Проблеми підвищення енергоефективності та енергозбереження України
ЕД Дмитренко, ОМ Кириленко
Проблеми підвищення ефективності інфраструктури, 60-63, 2014
72014
Економічні та правові особливості використання термінів злиття, поглинання, придбання, консолідація
ОМ Кириленко, НС Скопенко
Теорії мікромакроекономіки: зб. наук. праць.–Киiв.: АМУ, 61-67, 2011
52011
Экономическая эффективность методов эксплуатации малодеятельных линий
ОМ Кириленко
52009
Methods of forecasting transportation of cargos
O Kyrylenko
International scientific journal, 49, 2016
42016
Розвиток міграційних процесів в Україні
ОМ Кириленко, ВО Ільєнко
Проблеми підвищення ефективності інфраструктури, 70-75, 2013
42013
Мeтoдологічні аспекти і пpинципи розрахунку витpaт нa мaлoдiяльниx дiльницяx
ОМ Кириленко
ДЕРЖАВНИЙ ЕКОНОМІКО-ТЕХНОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ТРАНСПОРТУ, 2016
32016
Пepcпeктивнi нaпpямки poзвитку тpaнcпopтнoї cиcтeми з уpaxувaнням cтpaтeгiчниx пpiopитeтiв нaцioнaльнoї eкoнoмiки
ОМ Кириленко, МІ Міщенко
Сборник научных трудов Днепропетровского национального университета …, 2016
32016
Особливості розвитку підприємництва в Україні
ЕД Дмитренко, ОМ Кириленко
Проблеми підвищення ефективності інфраструктури, 36-40, 2014
32014
НАУКА ЯК СОЦІАЛЬНИЙ ІНСТИТУТ ТА ОБ’ЄКТ ПОЛІТИЧНОГО УПРАВЛІННЯ SCIENCE AS A SOCIAL INSTITUTION AND AN OBJECT OF POLITICAL MANAGEMENT
ОМ Чубатенко, ОМ Кириленко
РЕГІОНАЛЬНІ СТУДІЇ, 30, 2018
22018
Основні завдання транспортної галузевої модернізації з урахуванням стратегічних пріоритетів національної економіки
ОМ Кириленко
Економіка. Фінанси. Право, 28-33, 2016
22016
Гapмoнiзaцiя eкoнoмiкo-пpaвoвиx зacaд функцioнувaння тpaнcпopтнoї cиcтeми укpaїни з євpoпeйcьким тpaнcпopтним зaкoнoдaвcтвoм
ОМ Кириленко
Вісник економіки транспорту і промисловості, 2016
22016
LEGAL, ORGANIZATIONAL AND ECONOMIC ASPECTS OF CLASSIFICATION OF ENTERPRISES INTEGRATION
O Kyrylenko, OP Ovsak
22014
Впровадження інноваційних технологій в процес управління персоналом
ВМ Білявський, КВ Богач
Національний авіаційний університет, 2017
12017
Вітчизняний і зарубіжний досвід експлуатації малодіяльних ділянок залізничного транспорту
О Кириленко
Збірник наукових праць Державного економіко-технологічного університету …, 2016
12016
Дискриминация на рынке труда: современный аспект
ОМ Кириленко, ОВ Ільєнко
Ульяновская конференция, Россия, 2014
12014
Правовые и организационно-экономические аспекты классификации объединений предприятий
ОМ Кириленко, ОП Овсак
12014
Інституціональний конфлікт між оздоровчо-рекреативним та професійним спортом: прояви та перспективи розв’язання
ОМ Кириленко
Вісник Львівського університету. Серія: Соціологічна, 286-297, 2013
12013
АНАЛІЗ МАЛОДІЯЛЬНИХ ДІЛЯНОК ПІВДЕННО-ЗАХІДНОЇ ЗАЛІЗНИЦІ
ОМ Кириленко, ІО Новокрещенов
Проблеми підвищення ефективності інфраструктури 33 (33), 2012
12012
Проблеми та перспективи функціонування малодіяльних ділянок залізниць України
ОМ Кириленко
НАУ, 2011
12011
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20