Світлана Миколаївна Грищенко
Світлана Миколаївна Грищенко
кандидат педагогічних наук , завідувач відділом НТІ НДЧ
Немає підтвердженої електронної адреси - Домашня сторінка
НазваПосиланняРік
Підготовка та реалізація проектів публічно-приватного партнерства: практичний посібник для органів місцевої влади та бізнесу
С Грищенко
К.: ФОП Москаленко ОМ, 32, 2011
562011
Пiдготовка та реалiзацiя проектiв публiчно-приватного партнерства: Практичний посiбник для органiв мiсцевої влади та бiзнесу
С Грищенко
222011
Формування здорового способу життя: навчальний посібник
МО Носко, СВ Грищенко, ЮМ Носко
К.:«МП Леся, 2013
202013
Стратегічне планування місцевого розвитку: розробка та впровадження проектів: Навч. посіб
А Брувер, Н Руденко, С Грищенко
К.: Європ. комісія, 168, 2006
182006
Environmental competency of future mining engineers
V Morkun, S Semerikov, S Hryshchenko
Metallurgical and Mining Industry, 4-7, 2014
17*2014
Технології соціальної роботи в зарубіжних країнах
АЙ Капська, ЛМ Завацька, СВ Грищенко
Навчальний посібник/АЙ Капська, ЛМ Завадська, СВ Гриценко–К.: Видавничий дім …, 2011
172011
Using gis-technology in role-play as an effective means of ecological competence formation among the future engineers
S Hryshchenko, V Morkun
Metallurgical and Mining Industry, 139-142, 2015
16*2015
Формування екологічної компетентності майбутніх інженерів гірничого профілю на основі геоінформаційних технологій
СМ Грищенко
Сталий розвиток промисловості та суспільства : Міжн. наук.-техн. конф …, 2015
142015
Геоінформаційні технології як засіб формування екологічної компетентності майбутніх інженерів гірничого профілю
СМ Грищенко
Державний вищий навчальний заклад «Криворізький національний університет», 2014
122014
Model of usage of geoinformation technologies during formation of environmental competence of future mining engineers
S Hryshchenko
Metallurgical and Mining Industry, 8-9, 2014
8*2014
Самовиховання особистості.(Монографія)
СВ Грищенко
Чернігів: Вид-во, 2009
72009
Самовдосконалення майбутніх фахівців соціальної сфери: монографія
СВ Грищенко
Чернігів: ЧНПУ, 2011
62011
Modern approaches in the study of engineering students
S Hryshchenko
Metallurgical and Mining Industry, 144-146, 2015
5*2015
Формування мотивації в процесі вивчення природничих дисциплін на основі інтерактивних інформаційних технологій
С Грищенко
Вісник Інституту розвитку дитини. Серія : Філософія, педагогіка, психологія …, 2012
52012
Формирование познавательного интереса студентов инженерных специальностей на основе интерактивных геоинформационных технологий
СН Грищенко
Вестник Томского государственного университета : филология; философия …, 2014
32014
Формування професійної спрямованості навчального процесу ВНЗ на основі інтерактивних інформаційних технологій
СМ Грищенко
Медіаосвіта: європейський досвід та українські перспективи в контексті …, 2013
32013
Зміст і технологія навчання спецкурсу «Екологічна геоінформатика» у підготовці майбутніх інженерів гірничого профілю
ВС Моркун, СО Семеріков, СМ Грищенко
ІІТЗН НАПН України, 2017
22017
Use of the system Moodle in the formation of ecological competence of future engineers with the use of geoinformation technologies
ВС Моркун, СО Семеріков, СМ Грищенко
Computer science, information technology, automation, 30-32, 2016
22016
Використання геоінформаційних технологій при підготовці гірничого інженера
СМ Грищенко, ВС Моркун, СО Семеріков
Кривий Ріг : Видавничий центр ДВНЗ "КНУ", 2015
22015
Використання геоінформаційних технологій у підготовці майбутніх інженерів
СМ Грищенко
Педагогіка вищої та середньої школи : зб. наук. праць., 192-197, 2014
22014
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20