Тамара Шевченко
Тамара Шевченко
O.M. Beketov National University of Urban Economy in Kharkiv
Подтвержден адрес электронной почты в домене kname.edu.ua - Главная страница
НазваниеПроцитированоГод
Анализ методов очистки сточных вод от биогенных элементов
АН Коваленко, ГИ Благодарная, ТА Шевченко
Научно-технический сборник "Коммунальное хозяйство городов", 185-190, 2007
132007
Ресурсосберегающие технологии очистки сточных вод: монография
СС Душкин, АН Коваленко, МВ Дегтярь, ТА Шевченко
Х.: ХНАГХ, 2011
112011
Кинематика процессов аммонификации, нитрификации, денитрификации
ЛИ Дегтярева, ТА Шевченко
Коммунальное хозяйство городов, 156-161, 2010
52010
Удаление азота и фосфора из хозяйственно-бытовых сточных вод
ТА Шевченко, АН Коваленко
«Водопостачання та водовідведення»: Виробничо-практичний журнал, 41-43, 2008
52008
Основные факторы, влияющие на выбор типа реагента при удалении соединений фосфора из бытовых сточных вод
ТА Шевченко
«Гідромеліорація та гідротехнічне будівництво»: Міжвідомчий науково …, 2009
42009
Підвищення рівня екологічної безпеки питного водопостачання Харківського регіону (Україна)
ОВ Третьяков, ТО Шевченко, ВЛ Безсонний
Восточно-Европейский журнал передовых технологий, 40-49, 2015
32015
Ресурсосберегающие технологии очистки сточных вод
СС Душкин, АН Коваленко, МВ Дегтярь, ТА Шевченко
Х.: ХНАГХ, 2011
32011
Эффективность очистки сточных вод от соединений фосфора
ТА Шевченко
«Коммунальное хозяйство городов»: Научно-технический сборник, 254-259, 2007
32007
Підвищення ефективності очищення побутово-промислових стоків
ОВ Третьяков, ВЛ Безсонний, ТО Шевченко
Збірка наукових статей, що видана за матеріалами VII міжнародної науково …, 2015
22015
Усовершенствование методов удаления фосфора из бытовых сточных вод
АН Коваленко, ТА Шевченко
Коммунальное хозяйство городов, 187-191, 2010
22010
Ресурсосберегающие технологии при очистке сточных вод
ТА Шевченко
«Коммунальное хозяйство городов»: Научно-технический сборник, 119-122, 2008
22008
Computer simulation of hydraulic flow in a mixing device with a diaphragm of special design installed in it
А Shevchenko, T Shevchenko
Восточно-Европейский журнал передовых технологий, 33-39, 2017
12017
Experimental investigation of intensification of the process of dissolved-air flotation in wastewater treatment of milk processing enterprises
ТА Шевченко, АА Шевченко
Eastern-European Journal of Enterprise Technologies 1 (6 (79)), 4-12, 2016
12016
Вивчення впливу біогенних речовин у міських стічних водах, що скидаються, на поверхневі водойми
ТО Шевченко
Проблеми водопостачання, водовідведення та гідравліки: Науково-технічний …, 2016
12016
Экспериментальное исследование интенсификации процесса напорной флотации при очистке сточных вод молокоперерабатывающего предприятия
ТА Шевченко, АА Шевченко
Восточно-Европейский журнал передовых технологий, 4-12, 2016
12016
Анализ причин нитчатого вспухания активного ила и меры борьбы с ним
ТА Шевченко, ИО Иваненко
«Комунальне господарство міст»: Науково-технічний збірник, 67-70, 2014
12014
Исследование влияния активированного раствора коагулянта на процесс дефосфатизации сточных вод
ТА Шевченко, АН Коваленко
«Науковий вісник будівництва»: Збірник наукових праць, 163-166, 2009
1*2009
Інженерна гідравліка. Розділ I.«Рух рідини в закритих руслах». Конспект лекцій (для студентів 3 курсу денної і заочної форм навчання, екстернів і іноземних студентів напряму …
ОМ Коваленко, ТО Шевченко
12007
Інтенсифікація процесу очистки стічних вод молокопереробних підприємств
ТО Шевченко, АО Шевченко
Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «ВОДА ДЛЯ ВСІХ …, 2019
2019
Застосування напірної флотації для очистки стічних вод підприємств молочної промисловості
ТО Шевченко
Сучасний рух науки: тези доп. V міжнародної науково-практичної інтернет …, 2019
2019
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20